Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Około

Wyraz "około" łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu (np. około 5 (pięciu) dni). Często słyszę i czytam np.
"zwiększyło się o około 30%",
czyli tu mamy biernik. Razi mnie takie połączenie, bo zasada mówi co innego.
Z drugiej strony używanie "mniej więcej" nie zawsze jest wyjściem z tej kłopotliwej sytuacji. Może używać wyrazu "blisko", np. zwiększyło się o blisko 30%?

(Olga M.)

Prowokacyjnie powiem, że liczba w "o około 30%" nie musi być w bierniku. Wszystko zależy od sposobu odczytania tego skrótu (liczba pisana cyframi jest skrótem). Czytamy więc: "zwiększyło się o około trzydziestu procent" i - jest dopełniacz! Ale zauważmy, że przyzwyczajenie wynikające ze stosowania reguł związku zgody niejako wymusza biernik, bo "o" wymaga właśnie biernika.

Unikania zbiegu przyimków takich jak "o", "u", "za", "przed" z partykułą "około" zaleca się głównie z powodu utrudnionego czytania i niezbyt zręcznego wyniku odczytania (nawet tego z dopełniaczem).
"Mniej więcej" jest w tekstach odczuwane jako dość potoczne.
"Blisko" byłoby nietrafne, bo znaczyłoby tyle co "prawie, niemal", czyli "nieco mniej niż 30", a nie tyle co "około".
Jest jeszcze potoczne "plus minus", czyli "30, trochę mniej niż 30 lub odrobinę więcej niż 30".

Najwygodniejsze wydaje się wyrażenie "w przybliżeniu": "zwiększyło się w przybliżeniu o 30%".