Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Czas jako pojęcie

Czy poprawne jest wyrażenie: poświęcić większą ilość czasu?
Czy można mówić: ilość czasu?

Pozdrawiam, Magdalena M., biolog

Jeśli możemy zapytać: "Ile masz czasu?", to o "ilości czasu" możemy mówić także w innych konfiguracjach, choć raczej potocznie. Czas podajemy w formie liczbowej (w wiekach, latach, godzinach, minutach itd.), a więc właśnie ilościowo. Trudność z definiowaniem pojęcia "czas" polega na tym, że czas nie istnieje materialnie i jest tylko parametrem przestrzeni, ale właśnie jako taki bez wątpienia należy do kategorii ilościowych. Tyle z zakresu logiki i matematyki - w największym skrócie.
Natomiast w języku nakłada się na to również ujęcie przenośne i "czas" często bierze udział w metaforach (w mojej bazie językowej jest ich obecnie 281); w wielu "czas" łączy się właśnie z rzeczownikiem "ilość".
Zwrot (nie wyrażenie), o który Pani pyta, jest najzupełniej poprawny i nader często się go używa. Oczywiście można go przebudować tak, żeby nie zawierał wyrazu "ilość" ("poświęcić więcej czasu"), ale czy będzie przez to zgrabniejszy? Z pewnością tak.