Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Poziom

Dlaczego słowo "poziom" jest stale skreślane przez redakcje?
(dr B.S.)

Myślę, że nie stale, ale tylko w pewnych kontekstach. Można przypuszczać, że używa pani słowa "poziom" zamiast "stężenie". Niepoprawne jest np. wyrażenie poziom glukozy we krwi (poprawnie np.: "stężenie glukozy we krwi utrzymuje się na poziomie" takim a takim). Wyraz "poziom" użyty zamiast "stężenia" należy do żargonu, którego należy unikać. Natomiast jest poprawny w takich frazach, jak: stężenie utrzymuje się na (jakimś) poziomie, stężenie osiąga poziom graniczny itd.