Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Etiopatogeneza

Proszę o dokładne podanie znaczenia słowa "etiopatogeneza". ("Nautica")

Jest to wyraz złożony (zrost), na który składa się znaczenie trzech słów:

1. etiologia (nauka o przyczynach chorób),
2. patologia (zaburzenie anatomii lub funkcji organizmu i nauka o takich zaburzeniach),
3. geneza (sposób powstawania i rozwój, tu: patologii).

Znaczenie "etiopatogenezy" zależy od kontekstu i może oznaczać:

  • dział nauk lekarskich,
  • opisy przyczyn i przebiegu różnych chorób tradycyjnie ujmowanych w jakąś grupę (kardiologicznych, pulmonologicznych, chirurugicznych itp., np. w podręczniku lekarskim),
  • opis (historię wraz z rozwinięciem teoretycznym) danej choroby u danego chorego (zwykle tworzony w celach naukowych, np. w artykułach do prasy medycznej),
  • skrótowe przedstawienie przyczyny, początku i przebiegu choroby u danego chorego (pierwszy składnik tzw. epikryzy w historii choroby).