Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Rozpuszczanie a roztwór

Dlaczego błędne jest sformułowanie sole rozpuszczają się w roztworach?
(lek. E.O.)

W podanej przez Pana postaci zdanie trąci tautologią, ale czasem może być poprawne. To zależy od kontekstu.
Prześledźmy pokrótce, o co tu chodzi. Jeśli rozpuszczalnik jest już roztworem jakiejś substancji, to nie oznacza, że nie można w nim rozpuścić innej (pod warunkiem, że jest rozpuszczalna), z tym że w tych okolicznościach pełni on fizyczną funkcję rozpuszczalnika, a nie roztworu. Jeżeli zdanie miało oznaczać, że sole w ogóle się rozpuszczają, to można by napisać po prostu sole się rozpuszczają, a w wypadku konieczności podania nazwy rozpuszczalnika czy podkreślenia, że chodzi o proces rozpuszczania, zamiast słowa "roztwór" należałoby napisać "rozpuszczalnik". Dla uzyskania jasności wypowiedzi można zatem napisać: Sole [takie a takie] rozpuszczają się w [takich a takich] rozpuszczalnikach albo Sole [takie a takie] rozpuszczają się w rozpuszczalnikach, które są roztworami [tego a tego].