Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Medical Linguistic Aid. Links to other sources.

 

  
Do strony początkowej LPJ...

ODSYŁACZE DO ŹRÓDEŁ O PODOBNEJ TEMATYCE

  

 

 

  • Rada Języka Polskiego. Oficjalna strona organu ustanowionego przez Ustawę o języku polskim. Można zwracać się z pytaniami dotyczącymi ważniejszych problemów językowych, zwłaszcza takich, które nie były rozstrzygane instytucjonalnie albo budzą wątpliwości z powodu niejasnych definicji. Dużo ważnych opinii członków Rady. Informacje o Radzie i jej działalności.
  • Poradnia językowa przy Redakcji Słowników Wydawnictwa Naukowego PWN. Można zadawać pytania dotyczące poprawności językowej. Odpowiada głównie naczelny redaktor, prof. Mirosław Bańko, ale także można znaleźć opinie prof. Jana Bralczyka i innych wybitnych językoznawców. Ważne i ciekawe. Odpowiedzi podzielone na działy. Prof. Bańko jako pomysłodawca, redaktor i autor "Innego słownika języka polskiego" (kto nie ma, niech szuka w antykwariatach, bo wyczerpany!) i szef naukowy słowników języka polskiego w PWN-ie ma nowoczesne spojrzenie na współczesną polszczyznę. Dzięki takim osobom jak on, a także prof. prof. Andrzejowi Markowskiemu, Jerzemu Bralczykowi, Janowi Miodkowi, Waleremu Pisarkowi, Radosławowi Pawelcowi, Janowi Grzeni, Arturowi Czesakowi, Małgorzacie Marcjanik i innym autorytetom, dzieje się coś ważnego w edukacji językowej Polaków. Zalew niechlujnego języka, zwłaszcza w mediach, jest przerażający. "Inny słownik języka polskiego" i Poradnia chyba znalazły wyjście: przede wszystkim tworzą elastyczną normę dla języka nieoficjalnego, nieksiążkowego, ale eleganckiego, starannego.
  • Wszystko o frazeologii, czyli jak rozumieć połączenia wyrazowe i jak ich używać. Przy okazji znajdziesz tam rekomendację "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego" i "Nowego szkolnego słownika frazeologicznego". Wielki słownik powinien być w biblioteczce podręcznej każdego piszącego, a jeśli kogoś na to nie stać, to może za grosze uzyskać dostęp do niego w Portalu Frazeologia.pl. Szkolny jest adresowany do uczniów, studentów i nauczycieli. W serwisie tym są także wiadomości potrzebne do matury z języka polskiego oraz informacje naukowe dla zainteresowanych badaniami w tej dziedzinie.
  • Macieja Malinowskiego strony "Obcy Język Polski". Tytuł serwisu przewrotny, a przez to zachęcający. Autor jest znaną postacią, mistrzem polskiej ortografii z 1990 r.
    Wydał trzy świetne, uznane przez autorytety książki na temat poprawności języka polskiego. Publikuje artykuły, które zawierają pogłębione a lekko podane i okraszone atrakcyjnymi przykładami informacje, analizy, postulaty, przestrogi.
    Polecam nie tylko potrzebującym wiedzy z zakresu poprawnoœci języka polskiego czy amatorom ciekawej, wciągającej lektury, lecz także językoznawcom, zajmującym się poprawnością językową.
  • Arkadiusza Belczyka "Serwis Tłumacza" z recenzjami słowników, radami dla tłumaczy i artykułami poświęconymi m.in. technice, poprawności i zasadom jezykowym przekładów i in.

  • Uniwersyteckie (i nie tylko) poradnie językowe:

Lekarski Poradnik Językowy