Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Piotr Müldner-Nieckowski - Curriculum vitae

Powrót
do LPJ

dr n. med.
dr hab. n. hum.
prof. UKSW

Piotr Müldner-Nieckowski

autor i opiekun naukowy LPJ

zobacz też...


Fot. Ewa Modestowicz

ur. 29.03.1946 w Zielonej Górze. Ojciec Wiesław (1915-1982) był rzeźbiarzem [więcej...], matka Helena sekretarzem Redakcji Słownika Języka Polskiego PWN. Rodzeństwo: brat Jacek [więcej..., Wikipedia], siostra Małgorzata. Żona Mirosława. Pierwsza żona Małgorzata (1948-1999) [więcej..., Wikipedia]; jej siostra Ewa Olszewska-Borys [więcej..., i tutaj...]. Dzieci: Justyna (psycholog, iberystka), Łukasz (dr n. med., lekarz psychiatra, seksuolog), Jan (profesor fizyki UW). Wnuki: Wojciech, Andrzej, Piotr.


Wybrana bibliografia

- Praca zbiorowa, O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego, red. Tomasz Chachulski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, stron 234 (w tym obszerne zestawienia bibliograficzne), ISBN 978-83-80904736
- Kto jest kim w Polsce, Interpress, Warszawa 2001
- Kto jest kim w polskiej medycynie, Warszawa 1987
- International Register of Profiles, Cambridge [several editions]
- Five Thousand Personalities of the World, Amer. Biograph. Institute [continuous edition]
- Lesław Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939-1991, PWN, Warszawa 1995
- Kuncewicz P., Leksykon polskich pisarzy współczesnych, Graf-Punkt, Warszawa 1995
- Współczeœni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny IBL PAN, t. 5, WSiP, Warszawa 1997
- Who is who w Polsce, Hübners Who i Who, Zug 2006
- Müldner P., Raz jeden jedyny. 53 opowiadania z nieustannego stanu w. (biogram na końcu tomu), Volumen, Warszawa 2007,
- Müldner-Nieckowski P., Żywica (obszerny biogram na końcu tomu wierszy), Volumen, Warszawa 2021,
- Termer J., Wstęp do powieœci, Nowe Ksišżki, 1979,
- Żółciński T., Lot nad miastem G., Fakty nr 8, 1980,
- Nowicki K. Widzieć jasno, w tegoż: Dziennik krytyczny, KAW, Gdańsk 1981,
- Bereza H., Zależnoœci, w tegoż: Bieg rzeczy, Czytelnik 1982,
- Bugajski L., Ironia i powaga, w tegoż: Następni, Czytelnik, Warszawa 1982,
- Błażejewski T., Spojrzenie z dołu, w tegoż: Literatura jak literatura, Wyd. Łódzkie 1987,
- Bugajski L., Pozory, w tegoż: Pozy prozy, Czytelnik, Warszawa 1986,
- Pškciński M., Sekretny dziennik diabła, Potop nr 13, 1991,
- Lengren M., Diabeł tkwi w szczegółach, Twórczoœć nr 9, 1992,
- Jurkowski S., Zapis męskiego żalu, Twórczoœć nr 10, 2001,
- Nasiłowska A., Żałoba codziennoœci, Nowe Ksišżki nr 8, 2001,
- Kronika nauki polskiej 2007-2010, Mastermedia - Helikon, Gliwice 2012
- Dialog nr 6, 2005 r., wywiad z P. Müldnerem-Nieckowskim,
- Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie nr 12, 2007 r. (wywiad z P. Müldnerem-Nieckowskim)
- Link: Szczepańska H., Co za diabeł obraca wskazówkami, https://latarnia-morska.eu (dział: Rozmowa Latarni) (wywiad z P. Müldnerem-Nieckowskim)
- Kaliszewski W., Pisać, to widzieć człowieka i świat jako całość (wywiad z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim), "Nowe Książki" nr 11, 2021
- Link: WIKIPEDIA PL, Piotr Müldner-Nieckowski