Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Titles of Biomedical Journals and their Abbreviations
SŁOWNIKI
Słownik skrótów Pleonazmy i tautologie Skróty informatyczne Wielki słownik frazeologiczny Skróty nazw czasopism
A-C
D-I
J-O
P-Z
Wybierz...

 

Do strony głównej LPJ...

Nazwy 9.000 czasopism biomedycznych i ich skróty w układzie alfabetycznym do stosowania w medycznych pracach naukowych

The names of 9,000 biomedical journals and their abbreviations in alphabetical order to be used in medical research papers

Autor: dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski (prof. ndzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
na podstawie baz danych Index Medicus i Medline (National Library of Medicine, USA) i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Author: Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD (assist. prof., Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)
on the base of databases of Index Medicus and Medline (National Library of Medicine, USA), and sources of the Main Library of Warsaw Medical University, Poland.


A - C | D - I | J - O | P - Z


UWAGI:

Żeby znaleźć żądany tekst, z menu Edycja wybierz funkcję Szukaj przeglądarki.

Brak aktualnej nazwy czasopisma oznaczono '---'.

Brak skrótów tytułów czasopism w poniższym wykazie proszę zgłaszać pocztą elektroniczną: wyślij list, podając pełną nazwę i miejsce wydawania.

Znak '->' wskazuje skrót nazwy obowiązujący w literaturze anglosaskiej.

Polskie czasopisma oznaczono '[PL]' (nie jest to składnik tytułu). Gwiazdka (*) przy tytule oznacza, że jest to wersja nazwy z polskimi literami (kod ISO-8859-2). W wykazie występuje ten sam tytuł powtórzony bez polskich znaków.

W bibliografii w czasopismach polskojęzycznych skróty nazw należy zapisywać według ortografii polskiej (tj. z kropkami).
Np. skrót 'AADE Ed J' należy po polsku pisać: 'AADE Ed. J.'; 'Acta Obstet Gynecol Scand Suppl' należy pisać 'Acta Obstet. Gynecol. Scand. Suppl.'; 'Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova' należy pisać: 'Zh. Nevropatol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova'; 'Pol Tyg Lek' należy pisać 'Pol. Tyg. Lek.' itd.

REMARKS:

To find any text choose Find (Search) from Edit menu of the browser.

If no full name of the journal is known, the title is masked by '---'.

If you have not found the abbreviation of journal title you look for, please send a message to the author by e-mail: press here, giving full title and a place of its issue.

The '->' shows an English proper abbreviation of the journal name.

Polish journals are marked by '[PL]' (this is not a part of the title). An asterisk (*) means the Polish title repeated but with Polish characters coded by ISO-8859-2. Another version of the same journal title is mentioned within the list without Polish characters.

If you want to be conformable to Polish syntax, simply add periods (.) within abbreviations for use in Polish-language periodicals. See examples beside.

 


A-C

AACN CLINICAL ISSUES -> AACN Clin Issues
AACN CLINICAL ISSUES IN CRITICAL CARE NURSING -> AACN Clin Issues Crit Care Nurs
AADE EDITORS JOURNAL -> AADE Ed J
AANA JOURNAL -> AANA J
AANNT JOURNAL -> AANNT J
AAOHN JOURNAL -> AAOHN J
AARN NEWS LETTER -> AARN News Lett
ABDOMINAL IMAGING -> Abdom Imaging
ABNF JOURNAL -> ABNF J
ACADEMIA PERUANA DE CIRUGIA -> Acad Peru Cir
ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE -> Acad Emerg Med
ACADEMIC MEDICINE -> Acad Med
ACADEMIC NURSE -> Acad Nurse
ACADEMIC RADIOLOGY -> Acad Radiol
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL -> Acad Manage J
ACADEMY REVIEW OF THE CALIFORNIA ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, UNITED STATES SECTION. ARPA INTERNATIONALE -> Acad Rev Calif Acad Periodontol
ACAROLOGIA -> Acarologia
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION -> Accid Anal Prev
ACCIDENT AND EMERGENCY NURSING -> Accid Emerg Nurs
ACP JOURNAL CLUB -> ACP J Club
ACQUISITIONS MEDICALES RECENTES -> Acquis Med Recent
ACRH REPORTS -> ACRH Rep
ACTA ACADEMIAE MEDICINAE WUHAN -> Acta Acad Med Wuhan
ACTA ALLERGOLOGICA -> Acta Allergol
ACTA ANAESTHESIOLOGICA -> Acta Anaesthesiol
ACTA ANAESTHESIOLOGICA BELGICA -> Acta Anaesthesiol Belg
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Anaesthesiol Scand Suppl
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Anaesthesiol Scand
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SINICA -> Acta Anaesthesiol Sin
ACTA ANATOMICA. SUPPLEMENT -> Acta Anat Suppl (Basel)
ACTA ANATOMICA -> Acta Anat (Basel)
ACTA ANGIOLOGICA [PL] -> Acta Angiol
ACTA ANTHROPOGENETICA -> Acta Anthropogenet
ACTA BELGICA. MEDICA PHYSICA -> Acta Belg Med Phys
ACTA BIO-MEDICA DE L ATENEO PARMENSE -> Acta Biomed Ateneo Parmense
ACTA BIO-OPTICA ET INFORMATICA MEDICA [PL] -> Acta Biooptica Inf Med
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA; ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Biochim Biophys Acad Sci Hung
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA HUNGARICA -> Acta Biochim Biophys Hung
ACTA BIOCHIMICA POLONICA [PL] -> Acta Biochim Pol
ACTA BIOLOGIAE EXPERIMENTALIS -> Acta Biol Exp (Warsz)
ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Biol Acad Sci Hung
ACTA BIOLOGICA ET MEDICA -> Acta Biol Med (Gdansk)
ACTA BIOLOGICA ET MEDICA GERMANICA -> Acta Biol Med Ger
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA -> Acta Biol Hung
ACTA BIOTHEORETICA -> Acta Biotheor
ACTA CANCEROLOGICA -> Acta Cancerol (Lima)
ACTA CARDIOLOGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Cardiol Suppl
ACTA CARDIOLOGICA -> Acta Cardiol
ACTA CHEM SCAND [A] -> Acta Chem Scand [A]
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA. SERIES A: PHYSICAL AND INORGANIC CHEMISTRY -> Acta Chem Scand A
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA. SERIES B. ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY -> Acta Chem Scand B
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA -> Acta Chem Scand
ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA -> Acta Chir Orthop Traumatol Cech
ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE -> Acta Chir Plast
ACTA CHIRURGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Chir Acad Sci Hung
ACTA CHIRURGICA BELGICA -> Acta Chir Belg
ACTA CHIRURGICA HUNGARICA -> Acta Chir Hung
ACTA CHIRURGICA ITALICA -> Acta Chir Ital
ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA -> Acta Chir Iugosl
ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Chir Scand Suppl
ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA -> Acta Chir Scand
ACTA CIENTIFICA VENEZOLANA -> Acta Cient Venez
ACTA CLINICA [PL] -> Acta Clin
ACTA CLINICA BELGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Clin Belg Suppl
ACTA CLINICA BELGICA -> Acta Clin Belg
ACTA CLINICA ODONTOLOGICA -> Acta Clin Odontol
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION B: STRUCTURAL CRYSTALLOGRAPHY AND CRYSTAL CHEMISTRY -> Acta Crystallogr B
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C. CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS -> Acta Crystallogr C
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION D: BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY -> Acta Crystallogr D Biol Crystallogr
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION A, CRYSTAL PHYSICS, DIFFRACTION, THEORETICAL AND GENERAL CRYSTALLOGRAPHY -> Acta Crystallogr A
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION A: FOUNDATIONS OF CRYSTALLOGRAPHY -> Acta Crystallogr A
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION B, STRUCTURAL SCIENCE -> Acta Crystallogr B
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA -> Acta Crystallogr
ACTA CYTOLOGICA -> Acta Cytol
ACTA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA -> Acta Odontol Pediatr
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Derm Venereol Suppl (Stockh)
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA -> Acta Derm Venereol
ACTA DERMATOLOGICA-KYOTO. ENGLISH EDITION -> Acta Dermatol Kyoto Engl Ed
ACTA DIABETOLOGICA -> Acta Diabetol
ACTA DIABETOLOGICA LATINA -> Acta Diabetol Lat
ACTA EMBRYOLOGIAE ET MORPHOLOGIAE EXPERIMENTALIS -> Acta Embryol Morphol Exp
ACTA EMBRYOLOGIAE EXPERIMENTALIS -> Acta Embryol Exp (Palermo)
ACTA ENDOCRINOLOGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Endocrinol Suppl (Copenh)
ACTA ENDOCRINOLOGICA -> Acta Endocrinol (Copenh)
ACTA ENDOSCOPICA POLONA [PL] -> Acta Endoscop Pol
ACTA EUROPAEA FERTILITATIS -> Acta Eur Fertil
ACTA GASTROENTEROLOGICA BELGICA -> Acta Gastroenterol Belg
ACTA GASTROENTEROLOGICA LATINOAMERICANA -> Acta Gastroenterol Latinoam
ACTA GENETICA ET STATISTICA MEDICA -> Acta Genet Stat Med
ACTA GENETICAE MEDICAE ET GEMELLOLOGIAE -> Acta Genet Med Gemellol (Roma)
ACTA GERONTOLOGICA -> Acta Gerontol (Milano)
ACTA GINECOLOGICA -> Acta Ginecol (Madr)
ACTA GYNAECOLOGICA ET OBSTETRICA HISPANO-LUSITANA -> Acta Gynaecol Obstet Hisp Lusit
ACTA HAEMATOLOGICA -> Acta Haematol
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA [PL] -> Acta Haematol Pol
ACTA HEPATO-GASTROENTEROLOGICA -> Acta Hepatogastroenterol (Stuttg)
ACTA HEPATO-SPLENOLOGICA -> Acta Hepatosplenol
ACTA HISTOCHEMICA. SUPPLEMENTBAND -> Acta Histochem Suppl
ACTA HISTOCHEMICA -> Acta Histochem
ACTA HISTORICA SCIENTIARUM NATURALIUM ET MEDICINALIUM -> Acta Hist Sci Nat Med
ACTA IBERICA RADIOLOGICA-CANCEROLOGICA -> Acta Iber Radiol Cancerol
ACTA ISOTOPICA -> Acta Isot (Padova)
ACTA LEIDENSIA -> Acta Leiden
ACTA LEPROLOGICA -> Acta Leprol
ACTA MEDICA (HRADEC KRALOVE) -> Acta Medica (Hradec Kralove)
ACTA MEDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Med Acad Sci Hung
ACTA MEDICA AUSTRIACA. SUPPLEMENT -> Acta Med Austriaca Suppl
ACTA MEDICA AUSTRIACA -> Acta Med Austriaca
ACTA MEDICA CROATICA -> Acta Med Croatica
ACTA MEDICA ET BIOLOGICA -> Acta Med Biol (Niigata)
ACTA MEDICA HUNGARICA -> Acta Med Hung
ACTA MEDICA IRANICA -> Acta Med Iran
ACTA MEDICA ITALICA DI MEDICINA TROPICALE E SUBTROPICALE E DI GASTROENTEROLOGIA -> Acta Med Ital Med Trop Subtrop Gastroenterol
ACTA MEDICA IUGOSLAVICA -> Acta Med Iugosl
ACTA MEDICA NAGASAKIENSIA -> Acta Med Nagasaki
ACTA MEDICA OKAYAMA -> Acta Med Okayama
ACTA MEDICA PHILIPPINA -> Acta Med Philipp
ACTA MEDICA POLONA -> Acta Med Pol
ACTA MEDICA PORTUGUESA -> Acta Med Port
ACTA MEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Med Scand Suppl
ACTA MEDICA SCANDINAVICA -> Acta Med Scand
ACTA MEDICA VETERINARIA -> Acta Med Vet (Napoli)
ACTA MEDICINAE LEGALIS ET SOCIALIS -> Acta Med Leg Soc (Liege)
ACTA MICROBIOLOGICA, VIROLOGICA ET IMMUNOLOGICA -> Acta Microbiol Virol Immunol (Sofiia)
ACTA MICROBIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Microbiol Acad Sci Hung
ACTA MICROBIOLOGICA BULGARICA -> Acta Microbiol Bulg
ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA -> Acta Microbiol Immunol Hung
ACTA MICROBIOLOGICA HUNGARICA -> Acta Microbiol Hung
ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA. SERIES A. MICROBIOLOGIA GENERALIS -> Acta Microbiol Pol A
ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA. SERIES B. MICROBIOLOGIA APPLICATA -> Acta Microbiol Pol B
ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA [PL] -> Acta Microbiol Pol
ACTA MORPHOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Morphol Acad Sci Hung
ACTA MORPHOLOGICA HUNGARICA -> Acta Morphol Hung
ACTA MORPHOLOGICA NEERLANDO-SCANDINAVICA -> Acta Morphol Neerl Scand
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS [PL] -> Acta Neurobiol Exp (Warsz)
ACTA NEUROCHIRURGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Neurochir Suppl (Wien)
ACTA NEUROCHIRURGICA -> Acta Neurochir (Wien)
ACTA NEUROLOGICA. QUADERNI -> Acta Neurol [Quad] (Napoli)
ACTA NEUROLOGICA -> Acta Neurol (Napoli)
ACTA NEUROLOGICA BELGICA -> Acta Neurol Belg
ACTA NEUROLOGICA ET PSYCHIATRICA BELGICA -> Acta Neurol Psychiatr Belg
ACTA NEUROLOGICA LATINOAMERICANA -> Acta Neurol Latinoam
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Neurol Scand Suppl
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Neurol Scand
ACTA NEUROPATHOLOGICA. SUPPLEMENT -> Acta Neuropathol Suppl (Berl)
ACTA NEUROPATHOLOGICA -> Acta Neuropathol (Berl)
ACTA NEUROVEGETATIVA -> Acta Neuroveg (Wien)
ACTA OBSTETRICA ET GYNAECOLOGICA JAPONICA -> Acta Obstet Gynaecol Jpn
ACTA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA HISPANO-LUSITANA. SUPPLEMENT -> Acta Obstet Ginecol Hisp Lusit Suppl
ACTA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA HISPANO-LUSITANA -> Acta Obstet Ginecol Hisp Lusit
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Obstet Gynecol Scand Suppl
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Obstet Gynecol Scand
ACTA ODONTOLOGICA LATINOAMERICANA -> Acta Odontol Latinoam
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Odontol Scand Suppl
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Odontol Scand
ACTA ODONTOLOGICA VENEZOLANA -> Acta Odontol Venez
ACTA ONCOLOGICA -> Acta Oncol
ACTA ONCOLOGICA -> Acta Oncol (Madr)
ACTA OPHTHALMOLOGICA. SUPPLEMENT -> Acta Ophthalmol Suppl
ACTA OPHTHALMOLOGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Ophthalmol Suppl
ACTA OPHTHALMOLOGICA -> Acta Ophthalmol (Copenh)
ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Ophthalmol Scand Suppl
ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Ophthalmol Scand
ACTA ORTHOPAEDICA BELGICA -> Acta Orthop Belg
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Orthop Scand Suppl
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA -> Acta Orthop Scand
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA. SUPPLEMENT -> Acta Otolaryngol Suppl (Stockh)
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA -> Acta Otolaryngol (Stockh)
ACTA OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA BELGICA -> Acta Otorhinolaryngol Belg
ACTA OTO-RINO-LARINGOLOGICA IBERO-AMERICANA -> Acta Otorinolaryngol Iber Am
ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA -> Acta Otorhinolaryngol Ital
ACTA OTORRINOLARINGOLOGICA ESPANOLA -> Acta Otorrinolaringol Esp
ACTA PAEDIATRICA. SUPPLEMENT -> Acta Paediatr Suppl
ACTA PAEDIATRICA -> Acta Paediatr
ACTA PAEDIATRICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Paediatr Acad Sci Hung
ACTA PAEDIATRICA BELGICA -> Acta Paediatr Belg
ACTA PAEDIATRICA HUNGARICA -> Acta Paediatr Hung
ACTA PAEDIATRICA JAPONICA -> Acta Paediatr Jpn
ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Paediatr Scand Suppl
ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA -> Acta Paediatr Scand
ACTA PAEDOPSYCHIATRICA -> Acta Paedopsychiatr
ACTA PARASITOLOGICA [PL] -> Acta Parasitol
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA, ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A, PATHOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [A]
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA, ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION B, MICROBIOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [B]
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA, ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C, IMMUNOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [C]
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA, ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Pathol Microbiol Immunol Scand Suppl
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A, PATHOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Scand [A]
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION B, MICROBIOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Scand [B]
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C, IMMUNOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Scand [C]
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION B: MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Acta Pathol Microbiol Scand [B] Microbiol Immunol
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Pathol Microbiol Scand Suppl
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Pathol Microbiol Scand
ACTA PATHOLOGICA JAPONICA -> Acta Pathol Jpn
ACTA PEDIATRICA ESPANOLA -> Acta Pediatr Esp
ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA -> Acta Pharm Hung
ACTA PHARMACEUTICA NORDICA -> Acta Pharm Nord
ACTA PHARMACEUTICA SUECICA -> Acta Pharm Suec
ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA -> Acta Pharmacol Toxicol (Copenh)
ACTA PHYSIOLOGICA, PHARMACOLOGICA ET THERAPEUTICA LATINOAMERICANA -> Acta Physiol Pharmacol Ther Latinoam
ACTA PHYSIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Physiol Acad Sci Hung
ACTA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA BULGARICA -> Acta Physiol Pharmacol Bulg
ACTA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA LATINOAMERICANA -> Acta Physiol Pharmacol Latinoam
ACTA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA NEERLANDICA -> Acta Physiol Pharmacol Neerl
ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA -> Acta Physiol Hung
ACTA PHYSIOLOGICA LATINOAMERICANA -> Acta Physiol Lat Am
ACTA PHYSIOLOGICA POLONICA -> Acta Physiol Pol
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Physiol Scand Suppl
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Physiol Scand
ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA -> Acta Pol Pharm
ACTA POLONIAE TOXICOLOGICA [PL] -> Acta Pol Toxicol
ACTA PSIQUIATRICA Y PSICOLOGICA DE AMERICA LATINA -> Acta Psiquiatr Psicol Am Lat
ACTA PSYCHIATRICA BELGICA -> Acta Psychiatr Belg
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Psychiatr Scand Suppl
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA -> Acta Psychiatr Scand
ACTA PSYCHOLOGICA -> Acta Psychol (Amst)
ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY -> Acta Radiol Oncol
ACTA RADIOLOGICA: DIAGNOSIS -> Acta Radiol Diagn (Stockh)
ACTA RADIOLOGICA: ONCOLOGY, RADIATION, PHYSICS, BIOLOGY -> Acta Radiol Oncol Radiat Phys Biol
ACTA RADIOLOGICA. SUPPLEMENTUM -> Acta Radiol Suppl
ACTA RADIOLOGICA: THERAPY, PHYSICS, BIOLOGY -> Acta Radiol Ther Phys Biol
ACTA RADIOLOGICA -> Acta Radiol
ACTA RHEUMATOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Rheumatol Scand
ACTA RHUMATOLOGICA -> Acta Rhumatol
ACTA RHUMATOLOGICA BELGICA -> Acta Rhumatol Belg
ACTA SCHOLAE MEDICINALIS UNIVERSITATIS IN KIOTO -> Acta Sch Med Univ Kioto
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE [PL] -> Acta Soc Bot Pol
ACTA SOCIETATIS MEDICORUM UPSALIENSIS -> Acta Soc Med Ups
ACTA SOCIO-MEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Sociomed Scand Suppl
ACTA SOCIO-MEDICA SCANDINAVICA -> Acta Sociomed Scand
ACTA STOMATOLOGICA BELGICA -> Acta Stomatol Belg
ACTA STOMATOLOGICA CROATICA -> Acta Stomatol Croat
ACTA STOMATOLOGICA INTERNATIONALIA -> Acta Stomatol Int
ACTA THERIOLOGICA -> Acta Theriol (Warsz)
ACTA TROPICA. SUPPLEMENT -> Acta Trop Suppl
ACTA TROPICA -> Acta Trop
ACTA TUBERCULOSEA ET PNEUMOLOGICA BELGICA -> Acta Tuberc Pneumol Belg
ACTA TUBERCULOSEA ET PNEUMOLOGICA SCANDINAVICA -> Acta Tuberc Pneumol Scand
ACTA TUBERCULOSEA JAPONICA -> Acta Tuberc Jpn
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. MEDICA. MONOGRAPHIA -> Acta Univ Carol Med Monogr
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. MEDICA -> Acta Univ Carol [Med] (Praha)
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTATIS MEDICAE -> Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med
ACTA UROLOGICA BELGICA -> Acta Urol Belg
ACTA VETERINARIA -> Acta Vet (Beogr)
ACTA VETERINARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE -> Acta Vet Acad Sci Hung
ACTA VETERINARIA HUNGARICA -> Acta Vet Hung
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT -> Acta Vet Scand Suppl
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA -> Acta Vet Scand
ACTA VIROLOGICA -> Acta Virol
ACTA VITAMINOLOGICA -> Acta Vitaminol
ACTA VITAMINOLOGICA ET ENZYMOLOGICA -> Acta Vitaminol Enzymol
ACTA ZOOLOGICA ET PATHOLOGICA ANTVERPIENSIA -> Acta Zool Pathol Antverp
ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS -> Actas Dermosifiliogr
ACTAS LUSO-ESPANOLAS DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y CIENCIAS AFINES -> Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines
ACTAS LUSO-ESPANOLAS DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA -> Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr
ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS -> Actas Urol Esp
ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR -> Act Nerv Super (Praha)
ACTUALIDAD PEDIATRICA -> Actual Pediatr (Granada)
ACTUALITES CARDIOLOGIQUES ET ANGEIOLOGIQUES INTERNATIONALES -> Actual Cardiol Angeiol Int (Paris)
ACTUALITES DE PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE -> Actual Physiol Pathol (Paris)
ACTUALITES ENDOCRINOLOGIQUES -> Actual Endocrinol (Paris)
ACTUALITES HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIQUES -> Actual Hepatogastroenterol (Paris)
ACTUALITES NEUROPHYSIOLOGIQUES -> Actual Neurophysiol (Paris)
ACTUALITES ODONTO-STOMATOLOGIQUES -> Actual Odontostomatol (Paris)
ACTUALITES PHARMACOLOGIQUES -> Actual Pharmacol (Paris)
ACUPUNCTURE AND ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH -> Acupunct Electrother Res
ACUTE CARE -> Acute Care
AD NURSE -> AD Nurse
ADA NEWS -> ADA News
ADDICTION -> Addiction
ADDICTIVE BEHAVIORS -> Addict Behav
ADDICTIVE DISEASES -> Addict Dis
ADDITAMENTA AD FOLIA MEDICA NEERLANDICA -> Additamenta Folia Med Neerl
ADM -> ADM
ADMINISTRATION AND POLICY IN MENTAL HEALTH -> Adm Policy Ment Health
ADMINISTRATION IN MENTAL HEALTH -> Adm Ment Health
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY -> Adm Sci Q
ADOLESCENCE -> Adolescence
ADOLESCENT MEDICINE -> Adolesc Med
ADOLESCENT PSYCHIATRY -> Adolesc Psychiatry
ADVANCE FOR NURSE PRACTITIONERS -> Adv Nurse Pract
ADVANCED PRACTICE NURSING QUARTERLY -> Adv Pract Nurs Q
ADVANCEMENT OF SCIENCE -> Adv Sci
ADVANCES AND TECHNICAL STANDARDS IN NEUROSURGERY -> Adv Tech Stand Neurosurg
ADVANCES IN ALCOHOL AND SUBSTANCE ABUSE -> Adv Alcohol Subst Abuse
ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY -> Adv Anat Pathol
ADVANCES IN ANATOMY, EMBRYOLOGY AND CELL BIOLOGY -> Adv Anat Embryol Cell Biol
ADVANCES IN APPLIED MICROBIOLOGY -> Adv Appl Microbiol
ADVANCES IN BEHAVIORAL BIOLOGY -> Adv Behav Biol
ADVANCES IN BIOCHEMICAL ENGINEERING/BIOTECHNOLOGY -> Adv Biochem Eng Biotechnol
ADVANCES IN BIOCHEMICAL PSYCHOPHARMACOLOGY -> Adv Biochem Psychopharmacol
ADVANCES IN BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS -> Adv Biol Med Phys
ADVANCES IN BIOLOGY OF SKIN -> Adv Biol Skin
ADVANCES IN BIOMEDICAL ENGINEERING AND MEDICAL PHYSICS -> Adv Biomed Eng Med Phys
ADVANCES IN BIOPHYSICS -> Adv Biophys
ADVANCES IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES -> Adv Biotechnol Processes
ADVANCES IN CANCER RESEARCH -> Adv Cancer Res
ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY -> Adv Carbohydr Chem Biochem
ADVANCES IN CARDIAC SURGERY -> Adv Card Surg
ADVANCES IN CARDIOLOGY -> Adv Cardiol
ADVANCES IN CARDIOPULMONARY DISEASES -> Adv Cardiopulm Dis
ADVANCES IN CELL BIOLOGY -> Adv Cell Biol
ADVANCES IN CHEMOTHERAPY -> Adv Chemother
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT AND BEHAVIOR -> Adv Child Dev Behav
ADVANCES IN CHROMATOGRAPHY -> Adv Chromatogr
ADVANCES IN CLINICAL CHEMISTRY -> Adv Clin Chem
ADVANCES IN CLINICAL PHARMACOLOGY -> Adv Clin Pharmacol
ADVANCES IN CLINICAL REHABILITATION -> Adv Clin Rehabil
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE -> Adv Colloid Interface Sci
ADVANCES IN COMPARATIVE PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Adv Comp Physiol Biochem
ADVANCES IN CONTRACEPTION -> Adv Contracept
ADVANCES IN CYCLIC NUCLEOTIDE AND PROTEIN PHOSPHORYLATION RESEARCH -> Adv Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res
ADVANCES IN CYCLIC NUCLEOTIDE RESEARCH -> Adv Cyclic Nucleotide Res
ADVANCES IN CYTOPHARMACOLOGY -> Adv Cytopharmacol
ADVANCES IN DENTAL RESEARCH -> Adv Dent Res
ADVANCES IN DERMATOLOGY -> Adv Dermatol
ADVANCES IN DRUG RESEARCH -> Adv Drug Res
ADVANCES IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> Adv Endocrinol Metab
ADVANCES IN ENZYME REGULATION -> Adv Enzyme Regul
ADVANCES IN ENZYMOLOGY AND RELATED AREAS OF MOLECULAR BIOLOGY -> Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol
ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY -> Adv Exp Med Biol
ADVANCES IN FLUORINE RESEARCH AND DENTAL CARIES PREVENTION -> Adv Fluorine Res
ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH -> Adv Food Nutr Res
ADVANCES IN FOOD RESEARCH. SUPPLEMENT -> Adv Food Res Suppl
ADVANCES IN FOOD RESEARCH -> Adv Food Res
ADVANCES IN GENETICS -> Adv Genet
ADVANCES IN GERONTOLOGICAL RESEARCH -> Adv Gerontol Res
ADVANCES IN HETEROCYCLIC CHEMISTRY -> Adv Heterocycl Chem
ADVANCES IN HUMAN GENETICS -> Adv Hum Genet
ADVANCES IN IMMUNITY AND CANCER THERAPY -> Adv Immun Cancer Ther
ADVANCES IN IMMUNOLOGY -> Adv Immunol
ADVANCES IN INORGANIC BIOCHEMISTRY -> Adv Inorg Biochem
ADVANCES IN INTERNAL MEDICINE -> Adv Intern Med
ADVANCES IN LIPID RESEARCH -> Adv Lipid Res
ADVANCES IN METABOLIC DISORDERS -> Adv Metab Disord
ADVANCES IN MICROBIAL PHYSIOLOGY -> Adv Microb Physiol
ADVANCES IN MORPHOGENESIS -> Adv Morphog
ADVANCES IN MYOCARDIOLOGY -> Adv Myocardiol
ADVANCES IN NEPHROLOGY FROM THE NECKER HOSPITAL -> Adv Nephrol Necker Hosp
ADVANCES IN NEUROIMMUNOLOGY -> Adv Neuroimmunol
ADVANCES IN NEUROLOGY -> Adv Neurol
ADVANCES IN NUTRITIONAL RESEARCH -> Adv Nutr Res
ADVANCES IN OPHTHALMIC, PLASTIC, AND RECONSTRUCTIVE SURGERY -> Adv Ophthalmic Plast Reconstr Surg
ADVANCES IN OPHTHALMOLOGY -> Adv Ophthalmol
ADVANCES IN ORAL BIOLOGY -> Adv Oral Biol
ADVANCES IN OTO-RHINO-LARYNGOLOGY -> Adv Otorhinolaryngol
ADVANCES IN PARASITOLOGY -> Adv Parasitol
ADVANCES IN PATHOBIOLOGY -> Adv Pathobiol
ADVANCES IN PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES -> Adv Pediatr Infect Dis
ADVANCES IN PEDIATRICS -> Adv Pediatr
ADVANCES IN PERITONEAL DIALYSIS -> Adv Perit Dial
ADVANCES IN PEST CONTROL RESEARCH -> Adv Pest Control Res
ADVANCES IN PHARMACEUTICAL SCIENCES -> Adv Pharm Sci
ADVANCES IN PHARMACOLOGY -> Adv Pharmacol
ADVANCES IN PHARMACOLOGY AND CHEMOTHERAPY -> Adv Pharmacol Chemother
ADVANCES IN PLANNED PARENTHOOD -> Adv Plan Parent
ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, THROMBOXANE, AND LEUKOTRIENE RESEARCH -> Adv Prostaglandin Thromboxane Leukot Res
ADVANCES IN PROSTAGLANDIN AND THROMBOXANE RESEARCH -> Adv Prostaglandin Thromboxane Res
ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY -> Adv Protein Chem
ADVANCES IN PSYCHOBIOLOGY -> Adv Psychobiol
ADVANCES IN PSYCHOSOMATIC MEDICINE -> Adv Psychosom Med
ADVANCES IN RENAL REPLACEMENT THERAPY -> Adv Ren Replace Ther
ADVANCES IN REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY -> Adv Reprod Physiol
ADVANCES IN SECOND MESSENGER AND PHOSPHOPROTEIN RESEARCH -> Adv Second Messenger Phosphoprotein Res
ADVANCES IN SEX HORMONE RESEARCH -> Adv Sex Horm Res
ADVANCES IN SHOCK RESEARCH -> Adv Shock Res
ADVANCES IN SOCIO-DENTAL RESEARCH -> Adv Sociodent Res
ADVANCES IN SPACE BIOLOGY AND MEDICINE -> Adv Space Biol Med
ADVANCES IN STEROID BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY -> Adv Steroid Biochem Pharmacol
ADVANCES IN SURGERY -> Adv Surg
ADVANCES IN THE BIOSCIENCES -> Adv Biosci
ADVANCES IN TRACER METHODOLOGY -> Adv Tracer Methodol
ADVANCES IN TUBERCULOSIS RESEARCH -> Adv Tuberc Res
ADVANCES IN VETERINARY MEDICINE -> Adv Vet Med
ADVANCES IN VETERINARY SCIENCE -> Adv Vet Sci
ADVANCES IN VETERINARY SCIENCE AND COMPARATIVE MEDICINE -> Adv Vet Sci Comp Med
ADVANCES IN VIRUS RESEARCH -> Adv Virus Res
ADVANCES IN WOUND CARE -> Adv Wound Care
ADVANCING CLINICAL CARE -> Adv Clin Care
ADVERSE DRUG REACTIONS AND ACUTE POISONING REVIEWS -> Adverse Drug React Acute Poisoning Rev
ADVERSE DRUG REACTIONS AND TOXICOLOGICAL REVIEWS -> Adverse Drug React Toxicol Rev
AEROMEDICAL REVIEW -> Aeromed Rev
AEROSPACE MEDICINE -> Aerosp Med
AESTHETIC PLASTIC SURGERY -> Aesthetic Plast Surg
AFRICAN DENTAL JOURNAL -> Afr Dent J
AFRICAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Afr J Med Sci
AFRICAN JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES -> Afr J Med Med Sci
AFRICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY. LE JOURNAL AFRICAIN DE PSYCHIATRIE -> Afr J Psychiatry
AGE AND AGEING -> Age Ageing
AGENTS AND ACTIONS. SUPPLEMENTS -> Agents Actions Suppl
AGENTS AND ACTIONS -> Agents Actions
AGGIORNAMENTI CLINICO TERAPEUTICI -> Aggiorn Clinico Ter
AGING -> Aging
AGING -> Aging (Milano)
AGNES KARLL-SCHWESTER. DER KRANKENPFLEGER -> Agnes Karll Schwest Krankenpfleger
AGRESSOLOGIE -> Agressologie
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY -> Agric Biol Chem
AGRUP ODONTOL CAP FED (B AIRES) -> Agrup Odontol Cap Fed (B Aires)
AHME JOURNAL -> AHME J
AHOT BE-YISRAEL -> Ahot Beyisrael
AICHI GAKUIN DAIGAKU SHIGAKKAI SHI. AICHI-GAKUIN JOURNAL OF DENTAL SCIENCE -> Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai Shi
AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE -> Aichi Gakuin Dent Sci
AIDS -> AIDS
AIDS - ASPEKTY, INFORMACJE, DYSKUSJE, STANOWISKA [PL] -> AIDS Aspekty Inf Dyskusje Stanowiska
AIDS CARE -> AIDS Care
AIDS CLINICAL REVIEW -> AIDS Clin Rev
AIDS EDUCATION AND PREVENTION -> AIDS Educ Prev
AIDS RESEARCH -> AIDS Res
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES -> AIDS Res Hum Retroviruses
AIR AND WASTE -> Air Waste
AIR AND WATER POLLUTION -> Air Water Pollut
AJNR. AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY -> AJNR Am J Neuroradiol
AJR. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY -> AJR Am J Roentgenol
AJS. AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY -> AJS
AKTUELLE GERONTOLOGIE -> Aktuelle Gerontol
AKTUELLE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE -> Aktuelle Otorhinolaryngol
AKTUELLE PROBLEME IN CHIRURGIE UND ORTHOPADIE -> Aktuelle Probl Chir Orthop
AKTUELLE PROBLEME IN DER CHIRURGIE -> Aktuelle Probl Chir
AKTUELLE RADIOLOGIE -> Aktuelle Radiol
AKTUELLE TRAUMATOLOGIE -> Aktuelle Traumatol
AKUPUNKTURA POLSKA [PL] -> Akupunkt Pol
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIIA -> Akush Ginekol (Mosk)
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIIA -> Akush Ginekol (Sofiia)
ALABAMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Ala J Med Sci
ALABAMA MEDICINE -> Ala Med
ALABAMA NURSE -> Ala Nurse
ALAFO; REVISTA DE LA ASOCIACION LATINO AMERICANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA -> ALAFO
ALASKA MEDICINE -> Alaska Med
ALASKA NURSE -> Alaska Nurse
ALBRECHT VON GRAEFES ARCHIV FUR KLINISCHE UND EXPERIMENTELLE OPHTHALMOLOGIE -> Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol
ALCOHOL -> Alcohol
ALCOHOL AND ALCOHOLISM. SUPPLEMENT -> Alcohol Alcohol Suppl
ALCOHOL AND ALCOHOLISM -> Alcohol Alcohol
ALCOHOL AND DRUG RESEARCH -> Alcohol Drug Res
ALCOHOLISM, CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH -> Alcohol Clin Exp Res
ALERGIA -> Alergia
ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA [PL] -> Alerg Astma Immun
ALEXANDRIA DENTAL JOURNAL -> Alex Dent J
ALIMENTARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Aliment Pharmacol Ther
ALIMENTATION ET LA VIE -> Aliment Vie
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA [PL] -> Alkohol Narkom
ALLERGIE ET IMMUNOLOGIE -> Allerg Immunol (Paris)
ALLERGIE UND ASTHMA -> Allerg Asthma (Leipz)
ALLERGIE UND ASTHMAFORSCHUNG -> Allerg Asthmaforsch
ALLERGIE UND IMMUNOLOGIE -> Allerg Immunol (Leipz)
ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA -> Allergol Immunopathol (Madr)
ALLERGY -> Allergy
ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS -> Allergy Asthma Proc
ALLERGY PROCEEDINGS -> Allergy Proc
ALMA MATER [PL] -> Alma Mater
ALMA MATER -> Alma Mater (Baltimore)
ALPHA OMEGA FRANCE -> Alpha Omega Fr
ALPHA OMEGAN -> Alpha Omegan
ALTERN UND ENTWICKLUNG. AGING AND DEVELOPMENT -> Altern Entwickl Aging Dev
ALTERNATIVE MEDICINE REVIEW -> Altern Med Rev
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE -> Altern Ther Health Med
ALUMNAE MAGAZINE; COLUMBIA UNIVERSITY-PRESBYTERIAN HOSPITAL SCHOOL OF NURSING ALUMNAE ASSOCIATION -> Alumnae Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch Nurs Alumnae Assoc
ALUMNAE MAGAZINE - JOHNS HOPKINS HOSPITAL SCHOOL OF NURSING ALUMNAE ASSOCIATION -> Alumnae Mag Johns Hopkins Hosp Sch Nurs Alumnae Assoc
ALUMNI BULLETIN; UNIVERSITY OF MICHIGAN SCHOOL OF DENTISTRY -> Alumni Bull Univ Mich Sch Dent
ALUMNI BULLETIN - SCHOOL OF DENTISTRY, INDIANA UNIVERSITY -> Alumni Bull Sch Dent Indiana Univ
ALUMNI MAGAZINE -> Alumni Mag
ALUMNI MAGAZINE / COLUMBIA UNIVERSITY-PRESBYTERIAN HOSPITAL SCHOOL OF NURSING ALUMNI ASSOCIATION -> Alumni Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch Nurs Alumni Assoc
ALZHEIMER DISEASE AND ASSOCIATED DISORDERS -> Alzheimer Dis Assoc Disord
AM REPORTS -> AM Rep
AMB; REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA -> AMB Rev Assoc Med Bras
AMD-TR REPORTS -> AMD TR Rep
AMDI BOLLETTINO -> AMDI Boll
AMERICAN ANNALS OF THE DEAF -> Am Ann Deaf
AMERICAN ARCHIVES OF REHABILITATION THERAPY -> Am Arch Rehabil Ther
AMERICAN ASSOCIATION OF INDUSTRIAL NURSES JOURNAL -> Am Assoc Ind Nurses J
AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST -> Am Behav Sci
AMERICAN BIOTECHNOLOGY LABORATORY -> Am Biotechnol Lab
AMERICAN CORRECTIVE THERAPY JOURNAL -> Am Correct Ther J
AMERICAN FAMILY PHYSICIAN -> Am Fam Physician
AMERICAN FAMILY PHYSICIAN/GP -> Am Fam Physician GP
AMERICAN HEART JOURNAL -> Am Heart J
AMERICAN IMAGO -> Am Imago
AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH. MONOGRAPH SERIES -> Am Indian Alsk Native Ment Health Res Monogr Ser
AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH -> Am Indian Alsk Native Ment Health Res
AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION JOURNAL -> Am Ind Hyg Assoc J
AMERICAN JOURNAL OF ANATOMY -> Am J Anat
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY -> Am J Bot
AMERICAN JOURNAL OF CARDIAC IMAGING -> Am J Card Imaging
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY -> Am J Cardiol
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY -> Am J Cardiovasc Pathol
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE -> Am J Chin Med
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS -> Am J Clin Hypn
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION -> Am J Clin Nutr
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY -> Am J Clin Oncol
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY -> Am J Clin Pathol
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY -> Am J Community Psychol
AMERICAN JOURNAL OF CONTACT DERMATITIS -> Am J Contact Dermat
AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE -> Am J Crit Care
AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY -> Am J Dent
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY -> Am J Dermatopathol
AMERICAN JOURNAL OF DIGESTIVE DISEASES -> Am J Dig Dis
AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN -> Am J Dis Child
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE -> Am J Drug Alcohol Abuse
AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY -> Am J Econ Sociol
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE -> Am J Emerg Med
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY -> Am J Epidemiol
AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY -> Am J Forensic Med Pathol
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Am J Gastroenterol
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY -> Am J Geriatr Psychiatry
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PLANNING -> Am J Health Plann
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY -> Am J Health Syst Pharm
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY -> Am J Hematol
AMERICAN JOURNAL OF HOSPICE AND PALLIATIVE CARE -> Am J Hosp Palliat Care
AMERICAN JOURNAL OF HOSPICE CARE -> Am J Hosp Care
AMERICAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY -> Am J Hosp Pharm
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS -> Am J Hum Genet
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION -> Am J Hypertens
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE -> Am J Ind Med
AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL -> Am J Infect Control
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES -> Am J Kidney Dis
AMERICAN JOURNAL OF KNEE SURGERY -> Am J Knee Surg
AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE -> Am J Law Med
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL ELECTRONICS -> Am J Med Electron
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. SUPPLEMENT -> Am J Med Genet Suppl
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS -> Am J Med Genet
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL QUALITY -> Am J Med Qual
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGY -> Am J Med Technol
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE -> Am J Med
AMERICAN JOURNAL OF MENTAL DEFICIENCY -> Am J Ment Defic
AMERICAN JOURNAL OF MENTAL RETARDATION -> Am J Ment Retard
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY -> Am J Nephrol
AMERICAN JOURNAL OF NURSING -> Am J Nurs
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Am J Obstet Gynecol
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY -> Am J Occup Ther
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Am J Ophthalmol
AMERICAN JOURNAL OF OPTOMETRY AND ARCHIVES OF AMERICAN ACADEMY OF OPTOMETRY -> Am J Optom Arch Am Acad Optom
AMERICAN JOURNAL OF OPTOMETRY AND PHYSIOLOGICAL OPTICS -> Am J Optom Physiol Opt
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS -> Am J Orthod
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS -> Am J Orthod Dentofacial Orthop
AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPEDIC SURGERY -> Am J Orthop Surg
AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPEDICS -> Am J Orthop
AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY -> Am J Orthopsychiatry
AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY -> Am J Otolaryngol
AMERICAN JOURNAL OF OTOLOGY -> Am J Otol
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY -> Am J Pathol
AMERICAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY/ONCOLOGY -> Am J Pediatr Hematol Oncol
AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY -> Am J Perinatol
AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION -> Am J Pharm Educ
AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY AND THE SCIENCES SUPPORTING PUBLIC HEALTH -> Am J Pharm Sci Support Public Health
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY -> Am J Phys Anthropol
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE -> Am J Phys Med
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION -> Am J Phys Med Rehabil
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGIC IMAGING -> Am J Physiol Imaging
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> Am J Physiol
AMERICAN JOURNAL OF PRACTICAL NURSING -> Am J Pract Nurs
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE -> Am J Prev Med
AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY -> Am J Primatol
AMERICAN JOURNAL OF PROCTOLOGY, GASTROENTEROLOGY AND COLON AND RECTAL SURGERY -> Am J Proctol Gastroenterol Colon Rectal Surg
AMERICAN JOURNAL OF PROCTOLOGY -> Am J Proctol
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY -> Am J Psychiatry
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS -> Am J Psychoanal
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> Am J Psychol
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY -> Am J Psychother
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Am J Public Health
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND THE NATIONS HEALTH -> Am J Public Health Nations Health
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY -> Am J Reprod Immunol
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY -> Am J Reprod Immunol Microbiol
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE -> Am J Respir Crit Care Med
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY -> Am J Respir Cell Mol Biol
AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY -> Am J Rhinol
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, RADIUM THERAPY AND NUCLEAR MEDICINE -> Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY -> Am J Roentgenol
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE -> Am J Sports Med
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY -> Am J Surg
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY -> Am J Surg Pathol
AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES -> Am J Med Sci
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE -> Am J Trop Med Hyg
AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH -> Am J Vet Res
AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS -> Am J Addict
AMERICAN LUNG ASSOCIATION BULLETIN -> Am Lung Assoc Bull
AMERICAN NURSE -> Am Nurse
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PUBLICATIONS -> ANA Publ
AMERICAN ORTHOPTIC JOURNAL -> Am Orthopt J
AMERICAN PHARMACY -> Am Pharm
AMERICAN PSYCHOLOGIST -> Am Psychol
AMERICAN REHABILITATION -> Am Rehabil
AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASE -> Am Rev Respir Dis
AMERICAN SCIENTIST -> Am Sci
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW -> Am Sociol Rev
AMERICAN SURGEON -> Am Surg
AMERICAN ZOOLOGIST -> Am Zool
AMINO ACIDS -> Amino Acids
AMRL-TR -> AMRL TR
AMYLOID -> Amyloid
AN; ARKANSAS NURSE -> AN Ark Nurse
ANA CLINICAL CONFERENCES -> ANA Clin Conf
ANA CLINICAL SESSIONS -> ANA Clin Sess
ANAESTHESIA, RESUSCITATION, AND INTENSIVE THERAPY -> Anaesth Resusc Intensive Ther
ANAESTHESIA -> Anaesthesia
ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE -> Anaesth Intensive Care
ANAESTHESIOLOGIE UND REANIMATION -> Anaesthesiol Reanim
ANAESTHESIST -> Anaesthesist
ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA -> An Bras Dermatol
ANAIS BRASILEIROS DE GINECOLOGIA -> An Bras Ginecol
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS -> An Acad Bras Cienc
ANAIS DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA E DE MEDICINA TROPICAL -> An Esc Nacl Saude Publica Med Trop (Lisb)
ANAIS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -> An Fac Odontol Univ Fed Pernambuco
ANAIS DE MICROBIOLOGIA -> An Microbiol (Rio J)
ANAIS DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL -> An Inst Hig Med Trop (Lisb)
ANAIS DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL -> An Inst Med Trop (Lisb)
ANAIS PAULISTAS DE MEDICINA E CIRURGIA -> An Paul Med Cir
ANALES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS, UNIVERSIDAD DEL ZULIA -> An Inst Invest Odontol (Maracaibo)
ANALES DE CIRUGIA -> An Cir (Rosario)
ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, MONTEVIDEO, URUGUAY -> An Fac Med Univ Repub Montev Urug
ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA -> An Fac Med Lima
ANALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA -> An Fac Odontol
ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA; INSTITUTO DE ESPANA -> An Real Acad Farm
ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA -> An R Acad Nac Med (Madr)
ANALES DE MEDICINA: CIRUGIA -> An Med Cir
ANALES DE MEDICINA: ESPECIALIDADES -> An Med Espec
ANALES DE MEDICINA: MEDICINA -> An Med Med
ANALES DE MEDICINA -> An Med (Lima)
ANALES DE MEDICINA INTERNA -> An Med Interna
ANALES DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICINA -> An Programa Acad Med (Lima)
ANALES ESPANOLES DE ODONTOESTOMATOLOGIA -> An Esp Odontoestomatol
ANALES ESPANOLES DE PEDIATRIA -> An Esp Pediatr
ANALES OTORRINOLARINGOLOGICOS IBEROAMERICANOS -> An Otorrinolaringol Ibero Am
ANALYST -> Analyst
ANALYTICA CHIMICA ACTA -> Anal Chim Acta
ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOLOGY -> Anal Quant Cytol
ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOLOGY AND HISTOLOGY -> Anal Quant Cytol Histol
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY -> Anal Biochem
ANALYTICAL CELLULAR PATHOLOGY -> Anal Cell Pathol
ANALYTICAL CHEMISTRY -> Anal Chem
ANASTHESIE, INTENSIVTHERAPIE, NOTFALLMEDIZIN -> Anasth Intensivther Notf Med
ANASTHESIOLOGIE, INTENSIVMEDIZIN, NOTFALLMEDIZIN, SCHMERZTHERAPIE -> Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther
ANASTHESIOLOGISCHE UND INTENSIVMEDIZINISCHE PRAXIS -> Anasthesiol Intensivmed Prax
ANATOMIA, HISTOLOGIA, EMBRYOLOGIA -> Anat Histol Embryol
ANATOMIA CLINICA -> Anat Clin
ANATOMIC PATHOLOGY -> Anat Pathol
ANATOMICAL RECORD. SUPPLEMENT -> Anat Rec Suppl
ANATOMICAL RECORD -> Anat Rec
ANATOMISCHER ANZEIGER -> Anat Anz
ANATOMY AND EMBRYOLOGY -> Anat Embryol (Berl)
ANDROLOGIA -> Andrologia
ANDROLOGIE -> Andrologie
ANEC -> ANEC
ANESTEZIOLOGIIA I REANIMATOLOGIIA -> Anesteziol Reanimatol
ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA [PL] -> Anaesthesiol Intensive Ther
ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO [PL] -> Anestezjol Ratown
ANESTHESIA AND ANALGESIA -> Anesth Analg
ANESTHESIA AND PAIN CONTROL IN DENTISTRY -> Anesth Pain Control Dent
ANESTHESIA PROGRESS -> Anesth Prog
ANESTHESIE, ANALGESIE, REANIMATION -> Anesth Analg (Paris)
ANESTHESIOLOGY -> Anesthesiology
ANGEIOLOGIE -> Angeiologie
ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL ED. IN ENGLISH -> Angew Chem Int Ed Engl
ANGEWANDTE PARASITOLOGIE -> Angew Parasitol
ANGIOLOGIA -> Angiologia
ANGIOLOGICA -> Angiologica
ANGIOLOGY -> Angiology
ANGLE ORTHODONTIST -> Angle Orthod
ANGLO-GERMAN MEDICAL REVIEW -> Anglo Ger Med Rev
ANIMAL BEHAVIOUR -> Anim Behav
ANIMAL BIOTECHNOLOGY -> Anim Biotechnol
ANIMAL BLOOD GROUPS AND BIOCHEMICAL GENETICS. SUPPLEMENT -> Anim Blood Groups Biochem Genet Suppl
ANIMAL BLOOD GROUPS AND BIOCHEMICAL GENETICS -> Anim Blood Groups Biochem Genet
ANIMAL GENETICS -> Anim Genet
ANIMAL LEARNING AND BEHAVIOR -> Anim Learn Behav
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE -> Anim Reprod Sci
ANKARA UNIVERSITESI DIS HEKIMLIGI FAKULTESI DERGISI -> Ankara Univ Hekim Fak Derg
ANL REPORTS -> ANL Rep
ANNA JOURNAL -> ANNA J
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS [PL] -> Ann Acad Med Gedan
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE LODZENSIS [PL] -> Ann Acad Med Lodz
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS [PL] -> Ann Acad Med Silesien
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS. SUPLEMENT -> Ann Acad Med Stetin Supl
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS [PL] -> Ann Acad Med Stetin
ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE. SERIES A. IV BIOLOGICA -> Ann Acad Sci Fenn [Biol]
ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE. SERIES A. V MEDICA -> Ann Acad Sci Fenn A
ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE. SUPPLEMENTUM -> Ann Chir Gynaecol Suppl
ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE -> Ann Chir Gynaecol
ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE FENNIAE. SUPPLEMENT -> Ann Chir Gynaecol Fenn Suppl
ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE FENNIAE -> Ann Chir Gynaecol Fenn
ANNALES COLLEGII MEDICI UNIVERSITATIS IAGIELLONICAE CRACOVIENSIS [PL] -> Ann Coll Med Univ Iagiell Cracov
ANNALES D ANATOMIE PATHOLOGIQUE -> Ann Anat Pathol (Paris)
ANNALES D ENDOCRINOLOGIE -> Ann Endocrinol (Paris)
ANNALES D HISTOCHIMIE -> Ann Histochim
ANNALES D IMMUNOLOGIE -> Ann Immunol (Paris)
ANNALES D OCULISTIQUE -> Ann Ocul (Paris)
ANNALES D OTO-LARYNGOLOGIE ET DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE -> Ann Otolaryngol Chir Cervicofac
ANNALES D UROLOGIE -> Ann Urol (Paris)
ANNALES DE BIOLOGIE ANIMALE, BIOCHIMIE, BIOPHYSIQUE -> Ann Biol Anim Biochim Biophys
ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE -> Ann Biol Clin (Paris)
ANNALES DE CARDIOLOGIE ET D ANGEIOLOGIE -> Ann Cardiol Angeiol (Paris)
ANNALES DE CHIRURGIE -> Ann Chir
ANNALES DE CHIRURGIE DE LA MAIN -> Ann Chir Main
ANNALES DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR -> Ann Chir Main Memb Super
ANNALES DE CHIRURGIE INFANTILE -> Ann Chir Infant
ANNALES DE CHIRURGIE PLASTIQUE -> Ann Chir Plast
ANNALES DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE -> Ann Chir Plast Esthet
ANNALES DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE -> Ann Chir Thorac Cardiovasc
ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE -> Ann Dermatol Syphiligr (Paris)
ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE VENEREOLOGIE -> Ann Dermatol Venereol
ANNALES DE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL -> Ann Droit Int Med
ANNALES DE GASTROENTEROLOGIE ET D HEPATOLOGIE -> Ann Gastroenterol Hepatol (Paris)
ANNALES DE GENETIQUE -> Ann Genet
ANNALES DE GENETIQUE ET DE SELECTION ANIMALE -> Ann Genet Sel Anim
ANNALES DE L ANESTHESIOLOGIE FRANCAISE -> Ann Anesthesiol Fr
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGIE -> Ann Inst Pasteur Immunol
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGY -> Ann Inst Pasteur Immunol
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGIE -> Ann Inst Pasteur Microbiol
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGY -> Ann Inst Pasteur Microbiol
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR. VIROLOGY -> Ann Inst Pasteur Virol
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR -> Ann Inst Pasteur (Paris)
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR DE LILLE -> Ann Inst Pasteur Lille
ANNALES DE LA NUTRITION ET DE L ALIMENTATION -> Ann Nutr Aliment
ANNALES DE LA SOCIETE BELGE DE MEDECINE TROPICALE -> Ann Soc Belg Med Trop
ANNALES DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES MEDICALES ET NATURELLES DE BRUXELLES -> Ann Soc R Sci Med Nat Brux
ANNALES DE MEDECINE INTERNE -> Ann Med Interne (Paris)
ANNALES DE MEDECINE LEGALE, CRIMINOLOGIE, POLICE SCIENTIFIQUE ET TOXICOLOGIE -> Ann Med Leg Criminol Police Sci Toxicol
ANNALES DE MICROBIOLOGIE -> Ann Microbiol (Paris)
ANNALES DE PARASITOLOGIE HUMAINE ET COMPAREE -> Ann Parasitol Hum Comp
ANNALES DE PATHOLOGIE -> Ann Pathol
ANNALES DE PEDIATRIE -> Ann Pediatr (Paris)
ANNALES DE RADIOLOGIE -> Ann Radiol (Paris)
ANNALES DE READAPTATION ET DE MEDECINE PHYSIQUE -> Ann Readapt Med Phys
ANNALES DE RECHERCHES VETERINAIRES -> Ann Rech Vet
ANNALES FRANCAISES D ANESTHESIE ET DE REANIMATION -> Ann Fr Anesth Reanim
ANNALES IMMUNOLOGIAE HUNGARICAE -> Ann Immunol Hung
ANNALES MEDICALES DE NANCY -> Ann Med Nancy
ANNALES MEDICINAE EXPERIMENTALIS ET BIOLOGIAE FENNIAE -> Ann Med Exp Biol Fenn
ANNALES MEDICINAE INTERNAE FENNIAE -> Ann Med Intern Fenn
ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES -> Ann Med Psychol (Paris)
ANNALES NESTLE [FR] -> Ann Nestle [Fr]
ANNALES ODONTO-STOMATOLOGIQUES -> Ann Odontostomatol (Lyon)
ANNALES PAEDIATRIAE FENNIAE -> Ann Paediatr Fenn
ANNALES PAEDIATRICI. INTERNATIONAL REVIEW OF PEDIATRICS -> Ann Paediatr Int Rev Pediatr
ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANCAISES -> Ann Pharm Fr
ANNALES SOCIETATIS DOCTRINAE STUDENTIUM ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS [PL] -> Ann Soc Doctrin Student Acad Med Silesien
ANNALES UNIVERSITATIS MARIE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO D. MEDICINA [PL] -> Ann Univ Mariae Curie-Sklodowska [Med]
ANNALES UNIVERSITATIS MARIE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO PHARMACIA [PL] -> Ann Univ Mariae Curie-Sklodowska [Pharm]
ANNALES UNIVERSITATIS SARAVIENSIS. MEDIZIN -> Ann Univ Sarav [Med]
ANNALI DELL ISTITUTO CARLO FORLANINI -> Ann Ist Carlo Forlanini
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA -> Ann Ist Super Sanita
ANNALI DELL OSPEDALE MARIA VITTORIA DI TORINO -> Ann Osp Maria Vittoria Torino
ANNALI DELLA SANITA PUBBLICA -> Ann Sanita Pubblica
ANNALI DI IGIENE -> Ann Ig
ANNALI DI LARINGOLOGIA, OTOLOGIA, RINOLOGIA, FARINGOLOGIA -> Ann Laringol Otol Rinol Faringol
ANNALI DI MEDICINA NAVALE -> Ann Med Nav (Roma)
ANNALI DI OSTETRICIA, GINECOLOGIA, MEDICINA PERINATALE -> Ann Ostet Ginecol Med Perinat
ANNALI DI OTTALMOLOGIA E CLINICA OCULISTICA -> Ann Ottalmol Clin Ocul
ANNALI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA -> Ann Radiol Diagn (Bologna)
ANNALI DI STOMATOLOGIA -> Ann Stomatol (Roma)
ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA -> Ann Ital Chir
ANNALI ITALIANI DI MEDICINA INTERNA -> Ann Ital Med Int
ANNALI SCLAVO. COLLANA MONOGRAFICA -> Ann Sclavo Collana Monogr
ANNALI SCLAVO -> Ann Sclavo
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE -> Ann Agric Environ Med
ANNALS OF ALLERGY, ASTHMA, AND IMMUNOLOGY -> Ann Allergy Asthma Immunol
ANNALS OF ALLERGY -> Ann Allergy
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY -> Ann Appl Biol
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE -> Ann Behav Med
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING -> Ann Biomed Eng
ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE -> Ann Clin Lab Sci
ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY -> Ann Clin Biochem
ANNALS OF CLINICAL LABORATORY SCIENCE -> Ann Clin Lab Sci
ANNALS OF CLINICAL PSYCHIATRY -> Ann Clin Psychiatry
ANNALS OF CLINICAL RESEARCH -> Ann Clin Res
ANNALS OF DENTISTRY -> Ann Dent
ANNALS OF DIAGNOSTIC PAEDIATRIC PATHOLOGY [PL] -> Ann Diagn Paediatr Pathol
ANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY -> Ann Diagn Pathol
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE -> Ann Emerg Med
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY -> Ann Epidemiol
ANNALS OF HEMATOLOGY -> Ann Hematol
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY -> Ann Hum Biol
ANNALS OF HUMAN GENETICS -> Ann Hum Genet
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE -> Ann Intern Med
ANNALS OF MEDICINE -> Ann Med
ANNALS OF NEUROLOGY -> Ann Neurol
ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE -> Ann Nucl Med
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM -> Ann Nutr Metab
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE -> Ann Occup Hyg
ANNALS OF ONCOLOGY -> Ann Oncol
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY -> Ann Ophthalmol
ANNALS OF OTOLOGY, RHINOLOGY, AND LARYNGOLOGY. SUPPLEMENT -> Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl
ANNALS OF OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY -> Ann Otol Rhinol Laryngol
ANNALS OF PERIODONTOLOGY -> Ann Periodontol
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY -> Ann Pharmacother
ANNALS OF PHYSICAL MEDICINE -> Ann Phys Med
ANNALS OF PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY -> Ann Physiol Anthropol
ANNALS OF PLASTIC SURGERY -> Ann Plast Surg
ANNALS OF SURGERY -> Ann Surg
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY -> Ann Surg Oncol
ANNALS OF THE ACADEMY OF MEDICINE, SINGAPORE -> Ann Acad Med Singapore
ANNALS OF THE AUSTRALIAN COLLEGE OF DENTAL SURGEONS -> Ann Aust Coll Dent Surg
ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA -> Ann Entomol Soc Am
ANNALS OF THE ICRP -> Ann ICRP
ANNALS OF THE MEDICAL SECTION OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES -> Ann Med Sect Pol Acad Sci
ANNALS OF THE MEDICAL UNIVERSITY, BIALYSTOK, POLAND -> Ann Med Univ Bialyst Pol
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES -> Ann N Y Acad Sci
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES -> Ann Rheum Dis
ANNALS OF THE ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF DENTAL SURGEONS -> Ann R Australas Coll Dent Surg
ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND -> Ann R Coll Surg Engl
ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY -> Ann Thorac Cardiovasc Surg
ANNALS OF THORACIC SURGERY -> Ann Thorac Surg
ANNALS OF TRANSPLANTATION [PL] -> Ann Transplant
ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY -> Ann Trop Med Parasitol
ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS -> Ann Trop Paediatr
ANNALS OF VASCULAR SURGERY -> Ann Vasc Surg
ANNEE BIOLOGIQUE -> Annee Biol
ANNEE ENDOCRINOLOGIQUE -> Annee Endocrinol
ANNEE PSYCHOLOGIQUE -> Annee Psychol
ANNEE THERAPEUTIQUE ET CLINIQUE EN OPHTALMOLOGIE -> Annee Ther Clin Ophtalmol
ANNUAL CONFERENCE ON RESEARCH IN MEDICAL EDUCATION -> Annu Conf Res Med Educ
ANNUAL MEETING - AMERICAN INSTITUTE OF ORAL BIOLOGY -> Annu Meet Am Inst Oral Biol
ANNUAL REPORT OF THE RESEARCH INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL MEDICINE, NAGOYA UNIVERSITY -> Annu Rep Res Inst Environ Med Nagoya Univ
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY -> Annu Rev Biochem
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOENGINEERING -> Annu Rev Biophys Bioeng
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR STRUCTURE -> Annu Rev Biophys Biomol Struct
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOPHYSICAL CHEMISTRY -> Annu Rev Biophys Biophys Chem
ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Annu Rev Cell Dev Biol
ANNUAL REVIEW OF CELL BIOLOGY -> Annu Rev Cell Biol
ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY -> Annu Rev Entomol
ANNUAL REVIEW OF GENETICS -> Annu Rev Genet
ANNUAL REVIEW OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS -> Annu Rev Gerontol Geriatr
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY -> Annu Rev Immunol
ANNUAL REVIEW OF MEDICINE -> Annu Rev Med
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY -> Annu Rev Microbiol
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE -> Annu Rev Neurosci
ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR SCIENCE -> Annu Rev Nucl Sci
ANNUAL REVIEW OF NURSING RESEARCH -> Annu Rev Nurs Res
ANNUAL REVIEW OF NUTRITION -> Annu Rev Nutr
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY -> Annu Rev Pharmacol
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY -> Annu Rev Pharmacol Toxicol
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY -> Annu Rev Phys Chem
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY -> Annu Rev Physiol
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY -> Annu Rev Psychol
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH -> Annu Rev Public Health
ANNUAL REVIEW OF REHABILITATION -> Annu Rev Rehabil
ANNUAL REVIEW OF SEX RESEARCH -> Annu Rev Sex Res
ANNUAL STATISTICAL SUPPLEMENT, ... TO THE SOCIAL SECURITY BULLETIN -> Annu Stat Suppl Soc Secur Bull
ANNUAL SYMPOSIUM ON NURSING FACULTY PRACTICE -> Annu Symp Nurs Fac Pract
ANPHI PAPERS -> ANPHI Pap
ANS. ADVANCES IN NURSING SCIENCE -> ANS Adv Nurs Sci
ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER -> Anthropol Anz
ANTI-CANCER DRUG DESIGN -> Anticancer Drug Des
ANTI-CANCER DRUGS -> Anticancer Drugs
ANTIBIOTICA. QUADERNI -> Antibiotica [Quad]
ANTIBIOTICA -> Antibiotica
ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPY -> Antibiot Chemother
ANTIBIOTIKI -> Antibiotiki
ANTIBIOTIKI I KHIMIOTERAPIIA -> Antibiot Khimioter
ANTIBIOTIKI I MEDITSINSKAIA BIOTEKHNOLOGIIA -> Antibiot Med Biotekhnol
ANTICANCER RESEARCH -> Anticancer Res
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY -> Antimicrob Agents Chemother
ANTIOQUIA MEDICA -> Antioquia Med
ANTISENSE AND NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT -> Antisense Nucleic Acid Drug Dev
ANTISENSE RESEARCH AND DEVELOPMENT -> Antisense Res Dev
ANTIVIRAL CHEMISTRY AND CHEMOTHERAPY -> Antivir Chem Chemother
ANTIVIRAL RESEARCH -> Antiviral Res
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK -> Antonie Van Leeuwenhoek
ANUARIO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA -> Anu Bras Odontol
ANXIETY -> Anxiety
AORN JOURNAL -> AORN J
APEX -> Apex
APMIS. SUPPLEMENTUM -> APMIS Suppl
APMIS -> APMIS
APOLLONIA -> Apollonia (Malmo)
APOLLONIA -> Apollonia (Sydney)
APPETITE -> Appetite
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY -> Appl Environ Microbiol
APPLIED AND THEORETICAL ELECTROPHORESIS -> Appl Theor Electrophor
APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY -> Appl Biochem Biotechnol
APPLIED ERGONOMICS -> Appl Ergon
APPLIED HUMAN SCIENCE -> Appl Human Sci
APPLIED MICROBIOLOGY -> Appl Microbiol
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY -> Appl Microbiol Biotechnol
APPLIED NEUROPHYSIOLOGY -> Appl Neurophysiol
APPLIED NURSING RESEARCH -> Appl Nurs Res
APPLIED PARASITOLOGY -> Appl Parasitol
APPLIED PATHOLOGY -> Appl Pathol
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK -> Appl Psychophysiol Biofeedback
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES -> Appl Radiat Isot
APPLIED RESEARCH IN MENTAL RETARDATION -> Appl Res Ment Retard
APPLIED THERAPEUTICS -> Appl Ther
APTECHNOE DELO -> Aptechn Delo
APTEKARZ [PL] -> Aptekarz
ARBEITEN AUS DEM PAUL-EHRLICH-INSTITUT, DEM GEORG-SPEYER-HAUS UND DEM FERDINAND-BLUM-INSTITUT ZU FRANKFURT A.M. -> Arb Paul Ehrlich Inst Georg Speyer Haus Ferdinand Blum Inst Frankf A M
ARBEITEN AUS DEM PAUL-EHRLICH-INSTITUT (BUNDESAMT FUR SERA UND IMPFSTOFFE) ZU FRANKFURT A.M. -> Arb Paul Ehrlich Inst Bundesamt Sera Impfstoffe Frankf A M
 --- -> Arch Belg Med Soc
ARCHIV DER JULIUS KLAUS-STIFTUNG FUR VERERBUNGSFORSCHUNG, SOZIALANTHROPOLOGIE UND RASSENHYGIENE -> Arch Julius Klaus Stift Vererbungsforsch Sozialanthropol Rassenhyg
ARCHIV DER PHARMAZIE -> Arch Pharm (Weinheim)
ARCHIV DER PHARMAZIE UND BERICHTE DER DEUTSCHEN PHARMAZEUTISCHEN GESELLSCHAFT -> Arch Pharm Ber Dtsch Pharm Ges
ARCHIV FUR DERMATOLOGISCHE FORSCHUNG -> Arch Dermatol Forsch
ARCHIV FUR DIE GESAMTE PSYCHOLOGIE -> Arch Gesamte Psychol
ARCHIV FUR DIE GESAMTE VIRUSFORSCHUNG -> Arch Gesamte Virusforsch
ARCHIV FUR EXPERIMENTELLE PATHOLOGIE UND PHARMACOLOGIE -> Arch Exp Pathol Pharmacol
ARCHIV FUR EXPERIMENTELLE VETERINARMEDIZIN -> Arch Exp Veterinarmed
ARCHIV FUR GENETIK -> Arch Genet (Zur)
ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG -> Arch Geschwulstforsch
ARCHIV FUR GYNAKOLOGIE -> Arch Gynakol
ARCHIV FUR HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE -> Arch Hyg Bakteriol
ARCHIV FUR KINDERHEILKUNDE -> Arch Kinderheilkd
ARCHIV FUR KLINISCHE MEDIZIN -> Arch Klin Med
ARCHIV FUR KLINISCHE UND EXPERIMENTELLE OHREN-, NASEN- UND KEHLKOPFHEILKUNDE -> Arch Klin Exp Ohren Nasen Kehlkopfheilkd
ARCHIV FUR KLINISCHE UND EXPERIMENTELLE DERMATOLOGIE -> Arch Klin Exp Dermatol
ARCHIV FUR KREISLAUFFORSCHUNG -> Arch Kreislaufforsch
ARCHIV FUR KRIMINOLOGIE -> Arch Kriminol
ARCHIV FUR MIKROBIOLOGIE -> Arch Mikrobiol
ARCHIV FUR OHREN-, NASEN- UND KEHLKOPFHEILKUNDE, VEREINIGT MIT ZEITSCHRIFT FUR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE -> Arch Ohren Nasen Kehlkopfheilkd
ARCHIV FUR ORTHOPADISCHE UND UNFALL-CHIRURGIE -> Arch Orthop Unfallchir
ARCHIV FUR PHYSIKALISCHE THERAPIE -> Arch Phys Ther (Leipz)
ARCHIV FUR PSYCHIATRIE UND NERVENKRANKHEITEN -> Arch Psychiatr Nervenkr
ARCHIV FUR PSYCHOLOGIE -> Arch Psychol (Frankf)
ARCHIV FUR TIERERNAHRUNG -> Arch Tierernahr
ARCHIV FUR TOXIKOLOGIE -> Arch Toxikol
ARCHIVES BELGES -> Arch Belg
ARCHIVES BELGES DE DERMATOLOGIE -> Arch Belg Dermatol
ARCHIVES BELGES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE -> Arch Belg Dermatol Syphiligr
ARCHIVES D ANATOMIE, D HISTOLOGIE ET D EMBRYOLOGIE -> Arch Anat Histol Embryol
ARCHIVES D ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES -> Arch Anat Cytol Pathol
ARCHIVES D ANATOMIE MICROSCOPIQUE ET DE MORPHOLOGIE EXPERIMENTALE -> Arch Anat Microsc Morphol Exp
ARCHIVES D ANATOMIE PATHOLOGIQUE -> Arch Anat Pathol (Paris)
ARCHIVES D OPHTALMOLOGIE -> Arch Ophtalmol (Paris)
ARCHIVES D OPHTALMOLOGIE ET REVUE GENERALE D OPHTALMOLOGIE -> Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol
ARCHIVES DE BIOLOGIE -> Arch Biol (Liege)
ARCHIVES DE L INSTITUT PASTEUR D ALGERIE -> Arch Inst Pasteur Alger
ARCHIVES DE L INSTITUT PASTEUR DE MADAGASCAR -> Arch Inst Pasteur Madagascar
ARCHIVES DE L INSTITUT PASTEUR DE TUNIS -> Arch Inst Pasteur Tunis
ARCHIVES DE MEDECINE GENERALE ET TROPICALE -> Arch Med Gen Trop
ARCHIVES DE PEDIATRIE -> Arch Pediatr
ARCHIVES DES MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF ET DES MALADIES DE LA NUTRITION -> Arch Mal Appar Dig Mal Nutr
ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX -> Arch Mal Coeur Vaiss
ARCHIVES DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE MEDECINE DU TRAVAIL ET DE SECURITE SOCIALE -> Arch Mal Prof
ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIOLOGIQUES -> Arch Sci Physiol (Paris)
ARCHIVES FOR DERMATOLOGICAL RESEARCH. ARCHIV FUR DERMATOLOGISCHE FORSCHUNG -> Arch Dermatol Res
ARCHIVES FRANCAISES DE PEDIATRIE -> Arch Fr Pediatr
ARCHIVES FRANCAISES DES MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF -> Arch Fr Mal App Dig
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIE ET DE THERAPIE -> Arch Int Pharmacodyn Ther
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHYSIOLOGIE, DE BIOCHIMIE ET DE BIOPHYSIQUE -> Arch Int Physiol Biochim Biophys
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHYSIOLOGIE ET DE BIOCHIMIE -> Arch Int Physiol Biochim
ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE -> Arch Ital Biol
ARCHIVES MEDITERRANEENNES DE MEDECINE -> Arch Mediterr Med
ARCHIVES OF ANDROLOGY -> Arch Androl
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS -> Arch Biochem Biophys
ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH -> Arch Dermatol Res
ARCHIVES OF DERMATOLOGY -> Arch Dermatol
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD. FETAL AND NEONATAL EDITION -> Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD -> Arch Dis Child
ARCHIVES OF EMERGENCY MEDICINE -> Arch Emerg Med
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY -> Arch Environ Contam Toxicol
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH -> Arch Environ Health
ARCHIVES OF FAMILY MEDICINE -> Arch Fam Med
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY -> Arch Gen Psychiatry
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. SUPPLEMENT -> Arch Gerontol Geriatr Suppl
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS -> Arch Gerontol Geriatr
ARCHIVES OF GYNECOLOGY -> Arch Gynecol
ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Arch Gynecol Obstet
ARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY -> Arch Histol Cytol
ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY -> Arch Insect Biochem Physiol
ARCHIVES OF INTERAMERICAN RHEUMATOLOGY -> Arch Interam Rheumatol
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE -> Arch Intern Med
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH -> Arch Med Res
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY -> Arch Microbiol
ARCHIVES OF NEUROLOGY -> Arch Neurol
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY -> Arch Ophthalmol
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY -> Arch Oral Biol
ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY -> Arch Orthop Trauma Surg
ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMATIC SURGERY -> Arch Orthop Trauma Surg
ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY. SUPPLEMENT -> Arch Otorhinolaryngol Suppl
ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY -> Arch Otorhinolaryngol
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY -> Arch Otolaryngol
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY -- HEAD AND NECK SURGERY -> Arch Otolaryngol Head Neck Surg
ARCHIVES OF PATHOLOGY -> Arch Pathol
ARCHIVES OF PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE -> Arch Pathol Lab Med
ARCHIVES OF PEDIATRICS AND ADOLESCENT MEDICINE -> Arch Pediatr Adolesc Med
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH -> Arch Pharm Res
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION -> Arch Phys Med Rehabil
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Arch Physiol Biochem
ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING -> Arch Psychiatr Nurs
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR -> Arch Sex Behav
ARCHIVES OF SURGERY -> Arch Surg
ARCHIVES OF TOXICOLOGY. SUPPLEMENT. ARCHIV FUR TOXIKOLOGIE. SUPPLEMENT -> Arch Toxicol Suppl
ARCHIVES OF TOXICOLOGY -> Arch Toxicol
ARCHIVES OF VIROLOGY. SUPPLEMENTUM -> Arch Virol Suppl
ARCHIVES OF VIROLOGY -> Arch Virol
ARCHIVES ROUMAINES DE PATHOLOGIE EXPERIMENTALES ET DE MICROBIOLOGIE -> Arch Roum Pathol Exp Microbiol
ARCHIVII ITALIANI DI LARINGOLOGIA -> Arch Ital Laringol
ARCHIVIO DE VECCHI PER L ANATOMIA PATOLOGICA E LA MEDICINA CLINICA -> Arch De Vecchi Anat Patol
ARCHIVIO DI CHIRURGIA TORACICA E CARDIOVASCOLARE -> Arch Chir Torac Cardiovasc
ARCHIVIO DI FISIOLOGIA -> Arch Fisiol
ARCHIVIO DI MEDICINA INTERNA -> Arch Med Interna
ARCHIVIO DI ORTOPEDIA -> Arch Ortop
ARCHIVIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA -> Arch Ostet Ginecol
ARCHIVIO DI PATOLOGIA E CLINICA MEDICA -> Arch Patol Clin Med
ARCHIVIO DI PSICOLOGIA, NEUROLOGIA E PSICHIATRIA -> Arch Psicol Neurol Psichiatr
ARCHIVIO DI SCIENZE BIOLOGICHE -> Arch Sci Biol (Bologna)
ARCHIVIO DI TISIOLOGIA E DELLE MALATTIE DELL APPARATO RESPIRATORIO -> Arch Tisiol Mal Appar Respir
ARCHIVIO E MARAGLIANO DI PATOLOGIA E CLINICA -> Arch Maragliano Patol Clin
ARCHIVIO ITALIANO DELLE MALATTIE DELL APPARATO DIGERENTE -> Arch Ital Mal Appar Dig
ARCHIVIO ITALIANO DI ANATOMIA E DI EMBRIOLOGIA -> Arch Ital Anat Embriol
ARCHIVIO ITALIANO DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA -> Arch Ital Anat Istol Patol
ARCHIVIO ITALIANO DI CHIRURGIA -> Arch Ital Chir
ARCHIVIO ITALIANO DI DERMATOLOGIA, VENEREOLOGIA, E SESSUOLOGIA -> Arch Ital Dermatol Venereol Sessuol
ARCHIVIO ITALIANO DI OTOLOGIA, RINOLOGIA, LARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO-FACCIALE. SUPPLEMENTO -> Arch Ital Otol Rinol Laringol Patol Cervicofacc Suppl
ARCHIVIO ITALIANO DI OTOLOGIA, RINOLOGIA, LARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO-FACCIALE -> Arch Ital Otol Rinol Laringol Patol Cervicofacc
ARCHIVIO ITALIANO DI OTOLOGIA, RINOLOGIA E LARINGOLOGIA. SUPPLEMENTO -> Arch Ital Otol Rinol Laringol Suppl
ARCHIVIO ITALIANO DI OTOLOGIA, RINOLOGIA E LARINGOLOGIA -> Arch Ital Otol Rinol Laringol
ARCHIVIO ITALIANO DI PATOLOGIA E CLINICA DEI TUMORI -> Arch Ital Patol Clin Tumori
ARCHIVIO ITALIANO DI PEDIATRIA E PUERICOLTURA -> Arch Ital Pediatr Pueric
ARCHIVIO ITALIANO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE -> Arch Ital Sci Farmacol
ARCHIVIO ITALIANO DI SCIENZE MEDICHE TROPICALI E DI PARASSITOLOGIA -> Arch Ital Sci Med Trop Parassitol
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA, ANDROLOGIA -> Arch Ital Urol Androl
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA, NEFROLOGIA, ANDROLOGIA -> Arch Ital Urol Nefrol Androl
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA -> Arch Ital Urol
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA E NEFROLOGIA -> Arch Ital Urol Nefrol
ARCHIVIO MONALDI PER LA TISIOLOGIA E LE MALATTIE DELL APPARATO RESPIRATORIO -> Arch Monaldi
ARCHIVIO MONALDI PER LE MALATTIE DEL TORACE -> Arch Monaldi Mal Torace
ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE -> Arch Sci Med (Torino)
ARCHIVIO PUTTI DI CHIRURGIA DEGLI ORGANI DI MOVIMENTO -> Arch Putti Chir Organi Mov
ARCHIVIO STOMATOLOGICO -> Arch Stomatol (Napoli)
ARCHIVIO VETERINARIO ITALIANO -> Arch Vet Ital
ARCHIVO ESPANOL DE MORFOLOGIA -> Arch Esp Morfol
ARCHIVOS ARGENTINOS DE DERMATOLOGIA -> Arch Argent Dermatol
ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA -> Arch Argent Pediatr
ARCHIVOS DE BIOLOGIA ANDINA -> Arch Biol Andina
ARCHIVOS DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMENTALES -> Arch Biol Med Exp (Santiago)
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA -> Arch Bronconeumol
ARCHIVOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON Y VASOS -> Arch Enferm Coraz Vasos
ARCHIVOS DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA -> Arch Farmacol Toxicol
ARCHIVOS DE HISTOLOGIA NORMAL Y PATOLOGICA. -> Arch Histol Norm Patol
ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA -> Arch Invest Med (Mex)
ARCHIVOS DE LA FUNDACION ROUX-OCEFA -> Arch Fund Roux Ocefa
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGIA -> Arch Neurobiol (Madr)
ARCHIVOS DE ODONTO ESTOMATOLOGIA -> Arch Odonto Estomatol
ARCHIVOS DE OFTALMOLOGIA DE BUENOS AIRES -> Arch Oftalmol B Aires
ARCHIVOS DE PEDIATRIA DEL URUGUAY -> Arch Pediatr Urug
ARCHIVOS DEL COLEGIO MEDICO DE EL SALVADOR -> Arch Col Med El Salv
ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA ANDINA -> Arch Inst Biol Andina
ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE MEXICO -> Arch Inst Cardiol Mex
ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL -> Arch Inst Farmacol Exp (Madr)
ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA -> Arch Esp Urol
ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION -> Arch Latinoam Nutr
ARCHIVOS MEDICOS PANAMENOS -> Arch Med Panamenos
ARCHIVUM CHIRURGICUM NEERLANDICUM -> Arch Chir Neerl
ARCHIVUM HISTOLOGICUM JAPONICUM. NIPPON SOSHIKIGAKU KIROKU -> Arch Histol Jpn
ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS -> Arch Immunol Ther Exp (Warsz)
ARCHIVUM VETERINARIUM POLONICUM -> Arch Vet Pol
ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY [PL] -> Arch Hist Filoz Med (Warsz)
ARCHIWUM HISTORII MEDYCYNY [PL] -> Arch Hist Med (Warsz) [Arch Hist Filoz Med as issues before 1978]
ARCHIWUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS [PL] -> Arch Immun Ter Exp
ARCHIWUM MEDYCYNY SADOWEJ I KRYMINOLOGII [PL] -> Arch Med Sad Krym
 * ARCHIWUM MEDYCYNY SĄDOWEJ I KRYMINOLOGII [PL] -> Arch Med Sąd Krym
ARCISPEDALE S. ANNA DI FERRARA -> Arcisp S Anna Ferrara
ARCTIC MEDICAL RESEARCH -> Arctic Med Res
ARERUGI. JAPANESE JOURNAL OF ALLERGOLOGY -> Arerugi
ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU -> Arh Hig Rada Toksikol
ARIZONA DENTAL JOURNAL -> Ariz Dent J
ARIZONA MEDICINE -> Ariz Med
ARIZONA NURSE -> Ariz Nurse
ARK-LIGHT NEWSLETTER -> Ark Light Newsl
ARKANSAS DENTAL JOURNAL -> Ark Dent J
ARKANSAS DENTISTRY -> Ark Dent
ARKHIV ANATOMII, GISTOLOGII I EMBRIOLOGII -> Arkh Anat Gistol Embriol
ARKHIV PATOLOGII -> Arkh Patol
ARN JOURNAL -> ARN J
AROMATERAPIA [PL] -> Aromater
ARQUIVO; ORGAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTOLOGIA BUCAL -> Arquivo
ARQUIVO DE PATOLOGIA -> Arq Patol
ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA -> Arq Bras Cardiol
ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA -> Arq Bras Endocrinol Metabol
ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA -> Arq Bras Med
ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA -> Arq Bras Oftalmol
ARQUIVOS DA FACULDADE DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -> Arq Fac Hig Saude Publica Univ Sao Paulo
ARQUIVOS DE CIRURGIA CLINICA E EXPERIMENTAL -> Arq Cir Clin Exp
ARQUIVOS DE GASTROENTEROLOGIA -> Arq Gastroenterol
ARQUIVOS DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA -> Arq Hig Saude Publica
ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA -> Arq Neuropsiquiatr
ARQUIVOS DO CENTRO DE ESTUDOS, CURSO DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS -> Arq Cent Estud Curso Odontol Univ Fed Minas Gerais
ARQUIVOS DO CENTRO DE ESTUDOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA U.F.M.G. -> Arq Cent Estud Fac Odontol UFMG (Belo Horiz)
ARQUIVOS DO INSTITUTO BIOLOGICO -> Arq Inst Biol (Sao Paulo)
ARS CURANDI EM ODONTOLOGIA -> Ars Curandi Odontol
ARTERIOSCLEROSIS, THROMBOSIS, AND VASCULAR BIOLOGY -> Arterioscler Thromb Vasc Biol
ARTERIOSCLEROSIS -> Arteriosclerosis
ARTERIOSCLEROSIS AND THROMBOSIS -> Arterioscler Thromb
ARTERY -> Artery
ARTHRITIS AND RHEUMATISM -> Arthritis Rheum
ARTHRITIS CARE AND RESEARCH -> Arthritis Care Res
ARTHROSCOPY -> Arthroscopy
ARTICULATOR -> Articulator (Columb)
ARTICULATOR -> Articulator (Syd)
ARTIFICIAL CELLS, BLOOD SUBSTITUTES, AND IMMOBILIZATION BIOTECHNOLOGY -> Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE -> Artif Intell Med
ARTIFICIAL LIFE -> Artif Life
ARTIFICIAL LIMBS -> Artif Limbs
ARTIFICIAL ORGANS -> Artif Organs
ARUKORU KENKYU-TO YAKUBUTSU ISON = JAPANESE JOURNAL OF ALCOHOL STUDIES AND DRUG DEPENDENCE -> Arukoru Kenkyuto Yakubutsu Ison
ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG -> Arzneimittelforschung
ARZTLICHE FORSCHUNG -> Arztl Forsch
ARZTLICHE JUGENDKUNDE -> Arztl Jugendkd
ASAIO JOURNAL -> ASAIO J
ASAIO TRANSACTIONS -> ASAIO Trans
ASDA NEWS -> ASDA News
ASDC JOURNAL OF DENTISTRY FOR CHILDREN -> ASDC J Dent Child
ASEPSIS -> Asepsis
ASHA. SUPPLEMENT -> ASHA Suppl
ASHA -> ASHA
ASHA MONOGRAPHS -> ASHA Monogr
ASIA-OCEANIA JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Asia Oceania J Obstet Gynaecol
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Asia Pac J Public Health
ASIAN JOURNAL OF AESTHETIC DENTISTRY -> Asian J Aesthet Dent
ASIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES -> Asian J Infect Dis
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY -> Asian Pac J Allergy Immunol
ASNA REPORTER -> ASNA Rep
ASPEN EMPHYSEMA CONFERENCE -> Aspen Emphysema Conf
ASPENS ADVISOR FOR NURSE EXECUTIVES -> Aspens Advis Nurse Exec
ASSERTIVE NURSE -> Assertive Nurse
ASSESSMENT -> Assessment
ASTHETISCHE MEDIZIN -> Asthet Med (Berl)
ATENCION PRIMARIA -> Aten Primaria
ATENEO PARMENSE. ACTA BIO-MEDICA -> Ateneo Parmense Acta Biomed
ATENEO PARMENSE. SEZIONE I. ACTA BIO-MEDICA -> Ateneo Parmense [1]
ATHEROSCLEROSIS -> Atherosclerosis
ATLAS DE RADIOLOGIE CLINIQUE DE LA PRESSE MEDICALE -> Atlas Radiol Clin Presse Med
ATLAS OF THE ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT -> Atmos Environ
ATOMIC ENERGY REVIEW -> At Energy Rev
ATTI DELL ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI IN SIENA -> Atti Accad Fisiocrit Siena
ATTI DELLA ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI IN SIENA. SEZIONE MEDICO-FISICA -> Atti Accad Fisiocrit Siena [Med Fis]
ATTI DELLA ACCADEMIA MEDICA LOMBARDA -> Atti Accad Med Lomb
ATTI DELLA SOCIETA ITALIANA DI CARDIOLOGIA -> Atti Soc Ital Cardiol
ATTI E MEMORIE DELLA ACCADEMIA DI STORIA DELL ARTE SANITARIA -> Atti Mem Accad Stor Arte Sanit
ATTUALITA DENTALE -> Attual Dent
ATTUALITA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA -> Attual Ostet Ginecol
AUAA JOURNAL -> AUAA J
AUDIOLOGY -> Audiology

AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY -> Audiol Neurootol
AURA [PL] -> Aura
AURIS, NASUS, LARYNX -> Auris Nasus Larynx
AUSTRALASIAN ANNALS OF MEDICINE -> Australas Ann Med
AUSTRALASIAN BIOTECHNOLOGY -> Australas Biotechnol
AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Australas J Dermatol
AUSTRALASIAN NURSES JOURNAL -> Australas Nurses J
AUSTRALASIAN PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE -> Australas Phys Eng Sci Med
AUSTRALASIAN RADIOLOGY -> Australas Radiol
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF MEDICINE -> Aust N Z J Med
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING -> Aust N Z J Ment Health Nurs
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY. SUPPLEMENT -> Aust N Z J Obstet Gynaecol Suppl
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Aust N Z J Obstet Gynaecol
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Aust N Z J Ophthalmol
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY -> Aust N Z J Psychiatry
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Aust N Z J Public Health
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF SURGERY -> Aust N Z J Surg
AUSTRALIAN CLINICAL REVIEW -> Aust Clin Rev
AUSTRALIAN CRITICAL CARE -> Aust Crit Care
AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL -> Aust Dent J
AUSTRALIAN DENTAL PRACTICE -> Aust Dent Pract
AUSTRALIAN FAMILY PHYSICIAN -> Aust Fam Physician
AUSTRALIAN HOSPITAL -> Aust Hosp
AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING -> Aust J Adv Nurs
AUSTRALIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES -> Aust J Biol Sci
AUSTRALIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY -> Aust J Biotechnol
AUSTRALIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICAL SCIENCE -> Aust J Exp Biol Med Sci
AUSTRALIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Aust J Ophthalmol
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Aust J Public Health
AUSTRALIAN JOURNAL OF RURAL HEALTH -> Aust J Rural Health
AUSTRALIAN JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT -> Aust J Sci Med Sport
AUSTRALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY -> Aust J Zool
AUSTRALIAN NURSES JOURNAL -> Aust Nurses J
AUSTRALIAN NURSING JOURNAL -> Aust Nurs J
AUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL -> Aust Orthod J
AUSTRALIAN PAEDIATRIC JOURNAL -> Aust Paediatr J
AUSTRALIAN PROSTHODONTIC JOURNAL -> Aust Prosthodont J
AUSTRALIAN PROSTHODONTIC SOCIETY BULLETIN -> Aust Prosthodont Soc Bull
AUSTRALIAN SOCIETY OF PROSTHODONTISTS BULLETIN -> Aust Soc Prosthodontists Bull
AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL -> Aust Vet J
AUTOIMMUNITY -> Autoimmunity
AUXILIAIRE -> Auxiliaire
AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGIA -> Av Odontoestomatol
AVANCES EN PERIODONCIA -> Av Periodoncia
AVIAKOSMICHESKAIA I EKOLOGICHESKAIA MEDITSINA -> Aviakosm Ekolog Med
AVIAN DISEASES -> Avian Dis
AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE -> Aviat Space Environ Med
AWHONN LIFELINES -> AWHONN Lifelines
AWHONN VOICE -> AWHONN Voice
AWHONNS CLINICAL ISSUES IN PERINATAL AND WOMENS HEALTH NURSING -> AWHONNS Clin Issues Perinat Womens Health Nurs
AXONE -> Axone
BACTERIOLOGIA, VIRUSOLOGIA, PARAZITOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA -> Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol
BACTERIOLOGIA, VIRUSOLOGIA, PARAZITOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA -> Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol (Bucur)
BACTERIOLOGICAL REVIEWS -> Bacteriol Rev
BADANIE I DIAGNOZA [PL] -> Badanie Diagn
BAILLIERES CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> Baillieres Clin Endocrinol Metab
BAILLIERES CLINICAL GASTROENTEROLOGY -> Baillieres Clin Gastroenterol
BAILLIERES CLINICAL HAEMATOLOGY -> Baillieres Clin Haematol
BAILLIERES CLINICAL NEUROLOGY -> Baillieres Clin Neurol
BAILLIERES CLINICAL OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Baillieres Clin Obstet Gynaecol
BAILLIERES CLINICAL RHEUMATOLOGY -> Baillieres Clin Rheumatol
BANGLADESH MEDICAL RESEARCH COUNCIL BULLETIN -> Bangladesh Med Res Counc Bull
BARBADOS NURSING JOURNAL -> Barbados Nurs J
BASAL FACTS -> Basal Facts
BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY -> Basic Appl Histochem
BASIC LIFE SCIENCES -> Basic Life Sci
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY -> Basic Res Cardiol
BAYLOR DENTAL JOURNAL -> Baylor Dent J
BAYLOR NURSING EDUCATOR -> Baylor Nurs Educ
BEDSIDE NURSE -> Bedside Nurse
BEGG JOURNAL OF ORTHODONTIC THEORY AND TREATMENT -> Begg J Orthod Theory Treat
BEGINNINGS -> Beginnings
BEHAVIOR GENETICS -> Behav Genet
BEHAVIOR MODIFICATION -> Behav Modif
BEHAVIORAL AND NEURAL BIOLOGY -> Behav Neural Biol
BEHAVIORAL BIOLOGY -> Behav Biol
BEHAVIORAL MEDICINE -> Behav Med
BEHAVIORAL NEUROPSYCHIATRY -> Behav Neuropsychiatry
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE -> Behav Neurosci
BEHAVIORAL SCIENCE -> Behav Sci
BEHAVIORAL SCIENCES AND THE LAW -> Behav Sci Law
BEHAVIOUR -> Behaviour
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY -> Behav Res Ther
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH -> Behav Brain Res
BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY -> Behav Pharmacol
BEHRING INSTITUTE MITTEILUNGEN -> Behring Inst Mitt
BEITRAGE ZU INFUSIONSTHERAPIE UND KLINISCHE ERNAHRUNG -> Beitr Infusionther Klin Ernahr
BEITRAGE ZUR GERICHTLICHEN MEDIZIN -> Beitr Gerichtl Med
BEITRAGE ZUR HYGIENE UND EPIDEMIOLOGIE -> Beitr Hyg Epidemiol
BEITRAGE ZUR INFUSIONSTHERAPIE -> Beitr Infusionsther
BEITRAGE ZUR INFUSIONSTHERAPIE UND TRANSFUSIONSMEDIZIN -> Beitr Infusionsther Transfusionsmed
BEITRAGE ZUR KLINIK UND ERFORSCHUNG DER TUBERKULOSE UND DER LUNGENKRANKHEITEN -> Beitr Klin Erforsch Tuberk Lungenkr
BEITRAGE ZUR KLINISCHEN NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE -> Beitr Klin Neurol Psychiatr
BEITRAGE ZUR KREBSFORSCHUNG -> Beitr Krebsforsch
BEITRAGE ZUR NEUROCHIRURGIE -> Beitr Neurochir
BEITRAGE ZUR ORTHOPADIE UND TRAUMATOLOGIE -> Beitr Orthop Traumatol
BEITRAGE ZUR PATHOLOGIE -> Beitr Pathol
BEITRAGE ZUR PATHOLOGISCHEN ANATOMIE UND ZUR ALLGEMEINEN PATHOLOGIE -> Beitr Pathol Anat
BEITRAGE ZUR RHEUMATOLOGIE -> Beitr Rheumatol
BEITRAGE ZUR SEXUALFORSCHUNG -> Beitr Sexualforsch
BEITRAGE ZUR SILIKOSE-FORSCHUNG -> Beitr Silikoseforsch
BEITRAGE ZUR SILIKOSEFORSCHUNG. PNEUMOKONIOSE -> Beitr Silikoseforsch Pneumokoniose
BEITRAGE ZUR TROPISCHEN LANDWIRTSCHAFT UND VETERINARMEDIZIN -> Beitr Trop Landwirtsch Veterinarmed
BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE -> Belg Tijdschr Geneesk
BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE SUISSE (Basel, Geneva, Zurich) -> Ber Schweiz Bot Ges 
BERICHT ÜBER DIE ZUSAMMENKUNFT DER DEUTSCHEN OPHTHALMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT -> Ber Zusammenkunft Dtsch Ophthalmol Ges
BERICHTE AUS DER BONNER UNIVERSITATSKLINIK UND POLIKLINIK FUR MUND-, ZAHN- UND KIEFERKRANKHEITEN -> Ber Bonn Univ Poliklin Mund Zahn Kieferkr
BERITA JURURAWAT -> Berita Jururawat
BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT -> Berl Munch Tierarztl Wochenschr
BERUFS-DERMATOSEN -> Berufsdermatosen
BEST PRACTICES AND BENCHMARKING IN HEALTHCARE -> Best Pract Benchmarking Healthc
BEZPIECZENSTWO JADROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA [PL] -> Bezpiecz Jadr Ochr Radiol
 * BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA [PL] -> Bezpiecz Jądr Ochr Radiol
BIBLIOTEK FOR LAEGER -> Bibl Laeger
BIBLIOTHECA ANATOMICA -> Bibl Anat
BIBLIOTHECA CARDIOLOGICA -> Bibl Cardiol
BIBLIOTHECA GASTROENTEROLOGICA -> Bibl Gastroenterol
BIBLIOTHECA GYNAECOLOGICA -> Bibl Gynaecol
BIBLIOTHECA HAEMATOLOGICA -> Bibl Haematol
BIBLIOTHECA MICROBIOLOGICA -> Bibl Microbiol
BIBLIOTHECA NUTRITIO ET DIETA -> Bibl Nutr Dieta
BIBLIOTHECA OPHTHALMOLOGICA -> Bibl Ophthalmol
BIBLIOTHECA PAEDIATRICA -> Bibl Paediatr
BIBLIOTHECA PSYCHIATRICA -> Bibl Psychiatr
BIBLIOTHECA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA -> Bibl Psychiatr Neurol
BIBLIOTHECA RADIOLOGICA -> Bibl Radiol
BIBLIOTHECA TUBERCULOSEA -> Bibl Tuberc
BIKEN JOURNAL -> Biken J
BILDGEBUNG -> Bildgebung
 --- -> Bilt Mednar Fed Zob Teh
BILTEN UDRUZENJA ORTODONATA JUGOSLAVIJE -> Bilt Udruz Ortodonata Jugosl
BILTEN ZA HEMATOLOGIJU I TRANSFUZIJU -> Bilt Hematol Transfuz
BINOCULAR VISION AND STRABISMUS QUARTERLY -> Binocul Vis Strabismus Q
BIO-MEDICAL ENGINEERING -> Biomed Eng
BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING -> Biomed Mater Eng
BIO/MEDICAL INSTRUMENTATION -> Biomed Instrum
BIO/TECHNOLOGY -> Biotechnology (N Y)
BIOCELL -> Biocell
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS -> Biochem Biophys Res Commun
BIOCHEMICAL AND MOLECULAR MEDICINE -> Biochem Mol Med
BIOCHEMICAL GENETICS -> Biochem Genet
BIOCHEMICAL JOURNAL -> Biochem J
BIOCHEMICAL MEDICINE -> Biochem Med
BIOCHEMICAL MEDICINE AND METABOLIC BIOLOGY -> Biochem Med Metab Biol
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY -> Biochem Pharmacol
BIOCHEMICAL SOCIETY SYMPOSIA -> Biochem Soc Symp
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS -> Biochem Soc Trans
BIOCHEMISCHE ZEITSCHRIFT -> Biochem Z
BIOCHEMISTRY -> Biochemistry
BIOCHEMISTRY -> Biochemistry (Mosc)
BIOCHEMISTRY -> Biochemistry (Ny)
BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY -> Biochem Cell Biol
BIOCHEMISTRY AND EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Biochem Exp Biol
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL -> Biochem Mol Biol Int
BIOCHEMISTRY INTERNATIONAL -> Biochem Int
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA -> Biochim Biophys Acta
BIOCHIMIE -> Biochimie
BIOCONJUGATE CHEMISTRY -> Bioconjug Chem
BIODEGRADATION -> Biodegradation
BIODYNAMICA -> Biodynamica
BIOELECTROMAGNETICS -> Bioelectromagnetics
BIOESSAYS -> Bioessays
BIOFACTORS -> Biofactors
BIOFEEDBACK AND SELF REGULATION -> Biofeedback Self Regul
BIOFIZIKA -> Biofizika
BIOINFORMATICS -> Bioinformatics
BIOINORGANIC CHEMISTRY -> Bioinorg Chem
BIOKHIMIIA -> Biokhimiia
BIOLOGIA -> Biologia (Bratisl)
BIOLOGIA NEONATORUM -> Biol Neonat
BIOLOGICA -> Biologica (Santiago)
BIOLOGICA LATINA -> Biol Lat
BIOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL BULLETIN -> Biol Pharm Bull
BIOLOGICAL BULLETIN -> Biol Bull
BIOLOGICAL CHEMISTRY -> Biol Chem
BIOLOGICAL CHEMISTRY HOPPE-SEYLER -> Biol Chem Hoppe Seyler
BIOLOGICAL CONSERVATION -> Biol Conserv
BIOLOGICAL CYBERNETICS -> Biol Cybern
BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY OF LONDON -> Biol J Linn Soc Lond
BIOLOGICAL MASS SPECTROMETRY -> Biol Mass Spectrom
BIOLOGICAL PSYCHIATRY -> Biol Psychiatry
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY -> Biol Psychol
BIOLOGICAL RESEARCH -> Biol Res
BIOLOGICAL RESEARCH IN PREGNANCY AND PERINATOLOGY -> Biol Res Pregnancy Perinatol
BIOLOGICAL REVIEWS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY -> Biol Rev Camb Philos Soc
BIOLOGICAL SIGNALS -> Biol Signals
BIOLOGICAL SIGNALS AND RECEPTORS -> Biol Signals Recept
BIOLOGICAL STRUCTURES AND MORPHOGENESIS -> Biol Struct Morphog
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH -> Biol Trace Elem Res
BIOLOGICALS -> Biologicals
BIOLOGICHESKIE NAUKI -> Biol Nauki
BIOLOGIE CELLULAIRE -> Biol Cell
BIOLOGIE ET GASTRO-ENTEROLOGIE -> Biol Gastroenterol (Paris)
BIOLOGIE MEDICALE -> Biol Med (Paris)
BIOLOGY BULLETIN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR -> Biol Bull Acad Sci USSR
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION -> Biol Blood Marrow Transplant
BIOLOGY OF METALS -> Biol Met
BIOLOGY OF REPRODUCTION -> Biol Reprod
BIOLOGY OF THE CELL -> Biol Cell
BIOLOGY OF THE NEONATE -> Biol Neonate
BIOMATERIALS, ARTIFICIAL CELLS, AND ARTIFICIAL ORGANS -> Biomater Artif Cells Artif Organs
BIOMATERIALS, ARTIFICIAL CELLS, AND IMMOBILIZATION BIOTECHNOLOGY -> Biomater Artif Cells Immobilization Biotechnol
BIOMATERIALS, MEDICAL DEVICES AND ARTIFICIAL ORGANS -> Biomater Med Devices Artif Organs
BIOMATERIALS -> Biomaterials
BIOMEDICA BIOCHIMICA ACTA -> Biomed Biochim Acta
BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL MASS SPECTROMETRY -> Biomed Environ Mass Spectrom
BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES -> Biomed Environ Sci
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY -> Biomed Chromatogr
BIOMEDICAL COMMUNICATIONS -> Biomed Commun
BIOMEDICAL ENGINEERING -> Biomed Eng (NY)
BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGY -> Biomed Instrum Technol
BIOMEDICAL MASS SPECTROMETRY -> Biomed Mass Spectrom
BIOMEDICAL PEPTIDES, PROTEINS AND NUCLEIC ACIDS -> Biomed Pept Proteins Nucleic Acids
BIOMEDICAL SCIENCE -> Biomed Sci
BIOMEDICAL SCIENCES INSTRUMENTATION -> Biomed Sci Instrum
BIOMEDICINE -> Biomedicine
BIOMEDICINE AND PHARMACOTHERAPY -> Biomed Pharmacother
BIOMEDIZINISCHE TECHNIK -> Biomed Tech (Berl)
BIOMEMBRANES -> Biomembranes
BIOMETALS -> Biometals
BIOMETRICS -> Biometrics
BIOMETRIKA -> Biometrika
BIOMETRISCHE ZEITSCHRIFT -> Biom Z
BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY -> Bioorg Med Chem
BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS -> Bioorg Med Chem Lett
BIOORGANICHESKAIA KHIMIIA -> Bioorg Khim
BIOPHARMACEUTICS AND DRUG DISPOSITION -> Biopharm Drug Dispos
BIOPHYSICAL CHEMISTRY -> Biophys Chem
BIOPHYSICAL JOURNAL -> Biophys J
BIOPHYSICS OF STRUCTURE AND MECHANISM -> Biophys Struct Mech
BIOPHYSIK -> Biophysik
BIOPOLYMERS -> Biopolymers
BIOPROCESS TECHNOLOGY -> Bioprocess Technol
BIORHEOLOGY. SUPPLEMENT -> Biorheology Suppl
BIORHEOLOGY -> Biorheology
BIOSCIENCE, BIOTECHNOLOGY, AND BIOCHEMISTRY -> Biosci Biotechnol Biochem
BIOSCIENCE -> Bioscience
BIOSCIENCE REPORTS -> Biosci Rep
BIOSENSORS -> Biosensors
BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS -> Biosens Bioelectron
BIOSEPARATION -> Bioseparation
BIOSPECTROSCOPY -> Biospectroscopy
BIOSYSTEMS -> Biosystems
BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY -> Biotech Histochem
BIOTECHNIQUES -> Biotechniques
BIOTECHNOLOGIA [PL] -> Biotechnologia
BIOTECHNOLOGY -> Biotechnology
BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY -> Biotechnol Appl Biochem
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING -> Biotechnol Bioeng
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING SYMPOSIUM -> Biotechnol Bioeng Symp
BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING REVIEWS -> Biotechnol Genet Eng Rev
BIOTECHNOLOGY ANNUAL REVIEW -> Biotechnol Annu Rev
BIOTECHNOLOGY PROGRESS -> Biotechnol Prog
BIOTECHNOLOGY THERAPEUTICS -> Biotechnol Ther
BIOTELEMETRY -> Biotelemetry
BIOTELEMETRY AND PATIENT MONITORING -> Biotelem Patient Monit
BIOTHERAPY -> Biotherapy
BIRTH -> Birth
BIRTH DEFECTS ORIGINAL ARTICLE SERIES -> Birth Defects Orig Artic Ser
BIRTH GAZETTE -> Birth Gaz
BIULETYN GLOWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ [PL] -> Biul GBL
 * BIULETYN GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ [PL] -> Biul GBL
BIULETYN INFORMACYJNY AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU [PL] -> Biul Inf Akad Med Poznan
BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ [PL] -> Biul Inf BN
BIULETYN INFORMACYJNY SLASKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ [PL] -> Biul Inf Slaskiej Akad Med
 * BIULETYN INFORMACYJNY ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ [PL] -> Biul Inf Śląskiej Akad Med
BIULETYN INSTYTUTU LEKOW [PL] -> Biul Inst Lekow
 * BIULETYN INSTYTUTU LEKÓW [PL] -> Biul Inst Leków
BIULETYN INSTYTUTU MEDYCYNY MORSKIEJ W GDANSKU [PL] -> Biul Inst Med Morsk Gdansk
 * BIULETYN INSTYTUTU MEDYCYNY MORSKIEJ W GDAŃSKU [PL] -> Biul Inst Med Morsk Gdańsk
BIULETYN KOSMETOLOGICZNY [PL] -> Biul Kosmet
BIULETYN LEKOW [PL] -> Biul Lekow
 * BIULETYN LEKÓW [PL] -> Biul Leków
BIULETYN MAGNEZJOLOGICZNY [PL] -> Biul Magnezjol
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ [PL] -> Biul Wojsk Akad Med
BIULETYN ZWIAZKU LEKARZY POLSKICH NA OBCZYZNIE [PL] -> Biul Zwiazku Lek Pol Obczyzn
 * BIULETYN ZWIĄZKU LEKARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE [PL] -> Biul Związku Lek Pol Obczyzn
BIULL INT FED DENT TECH -> Biull Int Fed Dent Tech
BIULLETEN EKSPERIMENTALNOI BIOLOGII I MEDITSINY -> Biull Eksp Biol Med
BIULLETEN VSESOIUZNOGO KARDIOLOGICHESKOGO NAUCHNOGO TSENTRA AMN SSSR -> Biull Vsesoiuznogo Kardiol Nauchn Tsentra AMN SSSR
BJR SUPPLEMENT -> BJR Suppl
BLATTER FUR ZAHNEILKUNDE -> Bl Zahnheilkd
BLOOD -> Blood
BLOOD CELLS, MOLECULES, AND DISEASES -> Blood Cells Mol Dis
BLOOD CELLS -> Blood Cells
BLOOD COAGULATION AND FIBRINOLYSIS -> Blood Coagul Fibrinolysis
BLOOD PRESSURE. SUPPLEMENT -> Blood Press Suppl
BLOOD PRESSURE -> Blood Press
BLOOD PURIFICATION -> Blood Purif
BLOOD REVIEWS -> Blood Rev
BLOOD VESSELS -> Blood Vessels
BLUE CROSS ASSOCIATION RESEARCH SERIES -> Blue Cross Assoc Res Ser
BLUT -> Blut
BLUTALKOHOL -> Blutalkohol
BMJ -> BMJ
BMQ; THE BOSTON MEDICAL QUARTERLY -> BMQ
BNWL REPORTS -> BNWL Rep
BOLETIM - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA -> Bol Fac Odontol Piracicaba
BOLETIM DA DIVISAO NACIONAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA -> Bol Div Nac Dermatol Sanit
BOLETIM DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA SANITARIA -> Bol Equipe Odontol Sanit
BOLETIM DA FACULDADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO -> Bol Fac Farm Odontol Ribeirao Preto
BOLETIM DE DENTISTICA OPERATORIA -> Bol Dent Oper
BOLETIM DE MATERIAS DENTARIOS -> Bol Mat Dent
BOLETIM DO INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGAO GESTEIRA -> Bol Inst Pueric Martagao Gesteira
BOLETIM DO SANATORIO SAO LUCAS -> Bol Sanat Sao Lucas
BOLETIM DO SERVICO DE ODONTOLOGIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL -> Bol Serv Odontol Sanit (Porto Alegre)
BOLETIN - ASOCIACION MEDICA DE PUERTO RICO -> Bol Asoc Med P R
BOLETIN / COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DE PUERTO RICO -> Bol Col Prof Enferm P R
BOLETIN CHILENO DE PARASITOLOGIA -> Bol Chil Parasitol
BOLETIN DE ESTUDIOS MEDICOS Y BIOLOGICOS -> Bol Estud Med Biol
BOLETIN DE INFORMACION - ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS 2 REGION -> Bol Inf Col Odontol Estomatol (Barc)
BOLETIN DE INFORMACION DENTAL -> Bol Inf Dent (Madr)
BOLETIN DE LA AAON -> Bol AAON
BOLETIN DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE ENFERMERAS PROFESIONALES -> Bol Asoc Venez Enferm Prof
BOLETIN DE LA DIRECCION GENERAL DE ODONTOLOGIA -> Bol Dir Gen Odontol (Santa Fe)
BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -> Bol Oficina Sanit Panam
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DENTAL DE GUATEMALA -> Bol Soc Dent Guatem
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESTOMATOLOGICA ARGENTINA -> Bol Soc Estomatol Argent
BOLETIN DE ODONTOLOGIA -> Bol Odontol (Bogota)
BOLETIN DE PROTESIS -> Bol Protes
BOLETIN DEL CIRCULO ARGENTINA DE ODONTOLOGIA -> Bol Circ Argent Odontol
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS Y BIOLOGICOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO -> Bol Inst Estud Med Biol Univ Nac Auton Mex
BOLETIN DENTAL URUGUAYO -> Bol Dent Urug
BOLETIN MEDICO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO -> Bol Med Hosp Infant Mex
BOLETIN ODONTOLOGICO -> Bol Odontol (B Aires)
BOLETIN ODONTOLOGICO MEXICANO -> Bol Odontol Mex
BOLETINES Y TRABAJOS. SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BUENOS AIRES -> Bol Trab Soc Cir B Aires
BOLLETTINO - SOCIETA ITALIANA BIOLOGIA SPERIMENTALE -> Boll Soc Ital Biol Sper
BOLLETTINO - SOCIETA MEDICO CHIRURGICA CREMONA -> Boll Soc Med Chir Cremona
BOLLETTINO CHIMICO FARMACEUTICO -> Boll Chim Farm
BOLLETTINO D INFORMAZIONI DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERE PROFESSIONALI E ASSISTENTI SANITAIRE VISITATRICI -> Boll Inf Consoc Naz (Rome)
BOLLETTINO D OCULISTICA -> Boll Ocul
BOLLETTINO DELL ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE -> Boll Ist Sieroter Milan
BOLLETTINO DELLA SOCIETA ITALIANA DI CARDIOLOGIA -> Boll Soc Ital Cardiol
BOLLETTINO DELLE MALATTIE DELL ORECCHIO, DELLA GOLA, DEL NASO -> Boll Mal Orecch Gola Naso
BOLLETTINO METALLOGRAFICO -> Boll Metallogr
BONE -> Bone
BONE AND MINERAL -> Bone Miner
BONE MARROW TRANSPLANTATION -> Bone Marrow Transplant
BOOK SUPPLEMENT TO THE JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY -> Book Suppl J Child Psychol Psychiatr
BORDEAUX CHIRURGICAL -> Bord Chir
BORDEAUX MEDICAL -> Bord Med
BORDENS REVIEW OF NUTRITION RESEARCH -> Bordens Rev Nutr Res
BORNETANDLAEGEN -> Bornetandlaegen
BRAIN, BEHAVIOR, AND IMMUNITY -> Brain Behav Immun
BRAIN, BEHAVIOR AND EVOLUTION -> Brain Behav Evol
BRAIN -> Brain
BRAIN AND COGNITION -> Brain Cogn
BRAIN AND DEVELOPMENT -> Brain Dev
BRAIN AND LANGUAGE -> Brain Lang
BRAIN INJURY -> Brain Inj
BRAIN PATHOLOGY -> Brain Pathol
BRAIN RESEARCH. BRAIN RESEARCH PROTOCOLS -> Brain Res Brain Res Protoc
BRAIN RESEARCH. BRAIN RESEARCH REVIEWS -> Brain Res Brain Res Rev
BRAIN RESEARCH. DEVELOPMENTAL BRAIN RESEARCH -> Brain Res Dev Brain Res
BRAIN RESEARCH. COGNITIVE BRAIN RESEARCH -> Brain Res Cogn Brain Res
BRAIN RESEARCH. MOLECULAR BRAIN RESEARCH -> Brain Res Mol Brain Res
BRAIN RESEARCH -> Brain Res
BRAIN RESEARCH BULLETIN -> Brain Res Bull
BRAIN TOPOGRAPHY -> Brain Topogr
BRAIN TUMOR PATHOLOGY -> Brain Tumor Pathol
BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY -> Bratisl Lek Listy
BRAZILIAN DENTAL JOURNAL -> Braz Dent J
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH -> Braz J Med Biol Res
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT -> Breast Cancer Res Treat
BREASTFEEDING REVIEW -> Breastfeed Rev
BRISTOL MEDICO-CHIRURGICAL JOURNAL -> Bristol Med Chir J
BRITISH DENTAL JOURNAL -> Br Dent J
BRITISH DENTAL NURSES JOURNAL -> Br Dent Nurs J
BRITISH DENTAL SURGERY ASSISTANT -> Br Dent Surg Assist
BRITISH HEART JOURNAL -> Br Heart J
BRITISH JOURNAL OF ADDICTION -> Br J Addict
BRITISH JOURNAL OF ADDICTION TO ALCOHOL AND OTHER DRUGS -> Br J Addict Alcohol Other Drugs
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA -> Br J Anaesth
BRITISH JOURNAL OF AUDIOLOGY. SUPPLEMENT -> Br J Audiol Suppl
BRITISH JOURNAL OF AUDIOLOGY -> Br J Audiol
BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE -> Br J Biomed Sci
BRITISH JOURNAL OF CANCER. SUPPLEMENT -> Br J Cancer Suppl
BRITISH JOURNAL OF CANCER -> Br J Cancer
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY -> Br J Clin Pharmacol
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE. SYMPOSIUM SUPPLEMENT -> Br J Clin Pract Symp Suppl
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE -> Br J Clin Pract
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY -> Br J Clin Psychol
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Br J Dermatol
BRITISH JOURNAL OF DISEASES OF THE CHEST -> Br J Dis Chest
BRITISH JOURNAL OF DISORDERS OF COMMUNICATION -> Br J Disord Commun
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY -> Br J Educ Psychol
BRITISH JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> Br J Exp Pathol
BRITISH JOURNAL OF FAMILY PLANNING -> Br J Fam Plann
BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE -> Br J Gen Pract
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY -> Br J Haematol
BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE -> Br J Hosp Med
BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE -> Br J Ind Med
BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL AND STATISTICAL PSYCHOLOGY -> Br J Math Stat Psychol
BRITISH JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION -> Br J Med Educ
BRITISH JOURNAL OF MEDICAL HYPNOTISM -> Br J Med Hypn
BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY -> Br J Med Psychol
BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY -> Br J Neurosurg
BRITISH JOURNAL OF NURSING -> Br J Nurs
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION -> Br J Nutr
BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Br J Obstet Gynaecol
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Br J Ophthalmol
BRITISH JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY -> Br J Oral Maxillofac Surg
BRITISH JOURNAL OF ORAL SURGERY -> Br J Oral Surg
BRITISH JOURNAL OF ORTHODONTICS -> Br J Orthod
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY -> Br J Pharmacol
BRITISH JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL OPTICS -> Br J Physiol Opt
BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY -> Br J Plast Surg
BRITISH JOURNAL OF PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE -> Br J Prev Soc Med
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY. SUPPLEMENT -> Br J Psychiatry Suppl
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY -> Br J Psychiatry
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> Br J Psychol
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. SUPPLEMENT -> Br J Radiol Suppl
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY -> Br J Radiol
BRITISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY -> Br J Rheumatol
BRITISH JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE -> Br J Sex Med
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY -> Br J Soc Clin Psychol
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY -> Br J Soc Psychol
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY -> Br J Sociol
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE -> Br J Sports Med
BRITISH JOURNAL OF SURGERY -> Br J Surg
BRITISH JOURNAL OF THEATRE NURSING -> Br J Theatre Nurs
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY -> Br J Urol
BRITISH JOURNAL OF VENEREAL DISEASES -> Br J Vener Dis
BRITISH MEDICAL BULLETIN -> Br Med Bull
BRITISH MEDICAL JOURNAL (CLINICAL RESEARCH ED.) -> Br Med J (Clin Res Ed)
BRITISH MEDICAL JOURNAL -> Br Med J
BRITISH MEDICAL JOURNAL - WYDANIE POLSKIE [PL] -> Br Med. J (Pol Ed)
BRITISH POULTRY SCIENCE -> Br Poult Sci
BRITISH VETERINARY JOURNAL -> Br Vet J
BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA [PL] -> Bromatol Chem Toksykol
BRONCHES -> Bronches
BRONCHO-PNEUMOLOGIE -> Bronchopneumologie
BROOKHAVEN SYMPOSIA IN BIOLOGY -> Brookhaven Symp Biol
BRUNS BEITRAGE FUR KLINISCHEN CHIRURGIE -> Bruns Beitr Klin Chir
BRUXELLES MEDICAL -> Brux Med
BSCS PAMPHLETS -> BSCS Pam
BTTA REVIEW -> BTTA Rev
BUCHEREI DES AUGENARZTES -> Buch Augenarzt
BULLETIN; NATIONAL MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATION AND NATIONAL ADVOCATES SOCIETY -> Bull Natl Med Dent Assoc Natl Advocates Soc
BULLETIN - ALAMEDA COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Alameda Cty Dent Soc
BULLETIN - AMERICAN ASSOCIATION OF DENTAL EDITORS -> Bull Am Assoc Dent Ed
BULLETIN - AMERICAN ASSOCIATION OF HOSPITAL DENTISTS -> Bull Am Assoc Hosp Dent
BULLETIN - AMERICAN PROTESTANT HOSPITAL ASSOCIATION -> Bull Am Protestant Hosp Assoc
BULLETIN - ESSEX COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Essex Cty Dent Soc
BULLETIN - NATIONAL TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASE ASSOCIATION -> Bull Natl Tuberc Respir Dis Assoc
BULLETIN - NATIONAL TUBERCULOSIS ASSOCIATION -> Bull Natl Tuberc Assoc
BULLETIN - NORTHERN DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull North Dist Dent Soc
BULLETIN - NZ SOCIETY OF PERIODONTOLOGY -> Bull N Z Soc Periodontol
BULLETIN - PACIFIC COAST SOCIETY OF ORTHODONTISTS -> Bull Pac Coast Soc Orthod
BULLETIN - SAN DIEGO COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull San Diego Cty Dent Soc
BULLETIN - SAN MATEO COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull San Mateo Cty Dent Soc
BULLETIN - SECOND DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull Second Dist Dent Soc
BULLETIN - TENNESSEE NURSES ASSOCIATION -> Bull Tenn Nurses Assoc
BULLETIN - TEXAS NURSES ASSOCIATION -> Bull Tex Nurses Assoc
BULLETIN / AMERICAN ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF NURSING -> Bull Am Assoc Hist Nurs
BULLETIN / ATLANTIC-CAPE MAY COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Atl Cape May Cty Dent Soc
BULLETIN / CINCINNATI DENTAL SOCIETY -> Bull Cincinnati Dent Soc
BULLETIN / DAYTON DENTAL SOCIETY -> Bull Dayton Dent Soc
BULLETIN / HOSPITAL FOR JOINT DISEASES -> Bull Hosp Jt Dis
BULLETIN / MIDTOWN DENTAL SOCIETY -> Bull Midtown Dent Soc
BULLETIN / MONMOUTH-OCEAN COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Monmouth Ocean Cty Dent Soc
BULLETIN BIOLOGIQUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE -> Bull Biol Fr Belg
BULLETIN DE L ACADEMIE DE CHIRURGIE DENTAIRE -> Bull Acad Chir Dent (Paris)
BULLETIN DE L ACADEMIE DENTAIRE -> Bull Acad Dent (Paris)
BULLETIN DE L ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE -> Bull Acad Natl Chir Dent
BULLETIN DE L ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE -> Bull Acad Natl Med
BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES. SERIE DES SCIENCES BIOLOGIQUES -> Bull Acad Pol Sci [Biol]
BULLETIN DE L ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE -> Bull Acad R Med Belg
BULLETIN DE L ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE -> Bull Acad Vet Fr
BULLETIN DE L ASSOCIATION DES ANATOMISTES -> Bull Assoc Anat (Nancy)
BULLETIN DE L ASSOCIATION FRANCAISE POUR L ETUDE DU CANCER -> Bull Assoc Fr Etud Cancer
BULLETIN DE L INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE -> Bull Inst Natl Sante Rech Med
BULLETIN DE L OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES -> Bull Off Int Epizoot
BULLETIN DE LA FEDERATION DES SOCIETES DE GYNECOLOGIE ET D OBSTETRIQUE DE LANGUE FRANCAISE -> Bull Fed Soc Gynecol Obstet Lang Fr
BULLETIN DE LA SOCIETE BELGE D OPHTALMOLOGIE -> Bull Soc Belge Ophtalmol
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE -> Bull Soc Chim Fr
BULLETIN DE LA SOCIETE DE CHIMIE BIOLOGIQUE -> Bull Soc Chim Biol (Paris)
BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE -> Bull Soc Pathol Exot
BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE ET DE SES FILIALES -> Bull Soc Pathol Exot Filiales
BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES MEDICALES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG -> Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb
BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE -> Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr
BULLETIN DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE -> Bull Soc Int Chir
BULLETIN DE LA SOCIETE MEDICALE D AFRIQUE NOIRE DE LANGUE FRANCAISE -> Bull Soc Med Afr Noire Lang Fr
BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE BELGE DE GYNECOLOGIE ET D OBSTETRIQUE -> Bull Soc R Belge Gynecol Obstet
BULLETIN DE PHYSIO-PATHOLOGIE RESPIRATOIRE -> Bull Physiopathol Respir (Nancy)
BULLETIN DER SCHWEIZERISCHEN AKADEMIE DER MEDIZINISCHEN WISSENSCHAFTEN -> Bull Schweiz Akad Med Wiss
BULLETIN DES INFIRMIERES CATHOLIQUES DU CANADA -> Bull Infirm Cathol Can
BULLETIN DES SOCIETES D OPHTALMOLOGIE DE FRANCE -> Bull Soc Ophtalmol Fr
BULLETIN DU CANCER. RADIOTHERAPIE -> Bull Cancer Radiother
BULLETIN DU CANCER -> Bull Cancer (Paris)
BULLETIN DU GROUPEMENT EUROPEEN POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN STOMATOLOGIE ET ODONTOLOGIE -> Bull Group Eur Rech Sci Stomatol Odontol
BULLETIN DU GROUPEMENT INTERNATIONAL POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN STOMATOLOGIE -> Bull Group Int Rech Sci Stomatol
BULLETIN DU GROUPEMENT INTERNATIONAL POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN STOMATOLOGIE ET ODONTOLOGIE -> Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol
BULLETIN ET MEMOIRES DE L ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE -> Bull Mem Acad R Med Belg
BULLETIN ET MEMOIRES DE LA SOCIETE DES CHIRURGIENS DE PARIS -> Bull Mem Soc Chir Paris
BULLETIN EUROPEEN DE PHYSIOPATHOLOGIE RESPIRATOIRE -> Bull Eur Physiopathol Respir
BULLETIN MENSUEL; SOCIETE DE MEDECINE MILITAIRE FRANCAISE -> Bull Mens Soc Med Mil Fr
BULLETIN OF ACADEMY OF DENTISTRY FOR THE HANDICAPPED -> Bull Acad Dent Handicap
BULLETIN OF ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION IN AFRICA. BULLETIN DES SANTE ET PRODUCTION ANIMALES EN AFRIQUE -> Bull Anim Health Prod Afr
BULLETIN OF CLINICAL NEUROSCIENCES -> Bull Clin Neurosci
BULLETIN OF ENDEMIC DISEASES -> Bull Endem Dis (Baghdad)
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH -> Bull Entomol Res
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY -> Bull Environ Contam Toxicol
BULLETIN OF EPIZOOTIC DISEASES OF AFRICA -> Bull Epizoot Dis Afr
BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Bull Exp Biol Med
BULLETIN OF HYGIENE -> Bull Hyg (Lond)
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY -> Bull Math Biol
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOPHYSICS -> Bull Math Biophys
BULLETIN OF PHARMACEUTICAL RESEARCH INSTITUTE -> Bull Pharm Res Inst
BULLETIN OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES. BIOLOGICAL SCIENCE [PL] -> Bull Pol Acad Sci [Biol Sci]
BULLETIN OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES. CHEMISTRY [PL] -> Bull Pol Acad Sci [Chem]
BULLETIN OF POLISH INSTITUTE OF MARITIME AND TROPICAL MEDICINE [PL] -> Bull Pol Inst Marit Tropic Med
BULLETIN OF POLISH MEDICAL SCIENCE AND HISTORY [PL] -> Bull Pol Med Sci Hist
BULLETIN OF PROSTHETICS RESEARCH -> Bull Prosthet Res
BULLETIN OF THE 8TH DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull Eighth Dist Dent Soc
BULLETIN OF THE ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY -> Bull Acad Gen Dent
BULLETIN OF THE AKRON DENTAL SOCIETY -> Bull Akron Dent Soc
BULLETIN OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW -> Bull Am Acad Psychiatry Law
BULLETIN OF THE AMERICAN COLLEGE OF NURSE-MIDWIFERY -> Bull Am Coll Nurse Midwifery
BULLETIN OF THE AMERICAN COLLEGE OF NURSE-MIDWIVES -> Bull Am Coll Nurse Midwives
BULLETIN OF THE AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS -> Bull Am Coll Physicians
BULLETIN OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS -> Bull Am Coll Surg
BULLETIN OF THE BERGEN COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Bergen Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE BRONX COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Bronx Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE CALCUTTA SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE -> Bull Calcutta Sch Trop Med
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN -> Bull Chem Soc Jpn
BULLETIN OF THE CHEST DISEASE RESEARCH INSTITUTE, KYOTO UNIVERSITY -> Bull Chest Dis Res Inst Kyoto Univ
BULLETIN OF THE CINCINNATI DENTAL SOCIETY -> Bull Cincinnati Dent Soc
BULLETIN OF THE CLEVELAND DENTAL SOCIETY -> Bull Cleve Dent Soc
BULLETIN OF THE CONTRA COSTA DENTAL SOCIETY -> Bull Contra Costa Dent Soc
BULLETIN OF THE DENTAL GUIDANCE COUNCIL FOR CEREBRAL PALSY -> Bull Dent Guid Counc Cereb Palsy
BULLETIN OF THE ELEVENTH DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull Eleventh Dist Dent Soc
BULLETIN OF THE FIFTH DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull Fifth Dist Dent Soc (Fresno)
BULLETIN OF THE FIFTH DISTRICT DENTAL SOCIETY OF THE STATE OF NEW YORK -> Bull Fifth Dist Dent Soc State N Y
BULLETIN OF THE HISTORY OF DENTISTRY -> Bull Hist Dent
BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE -> Bull Hist Med
BULLETIN OF THE HOSPITAL FOR JOINT DISEASES -> Bull Hosp Joint Dis
BULLETIN OF THE HOSPITAL FOR JOINT DISEASES ORTHOPAEDIC INSTITUTE -> Bull Hosp Jt Dis Orthop Inst
BULLETIN OF THE HUDSON COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Hudson Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE ILLINOIS DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> Bull Ill Dent Hyg Assoc
BULLETIN OF THE INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH, UNIVERSITY OF MADRID -> Bull Inst Med Res Univ Madr
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF MARITIME AND TROPICAL MEDICINE IN GDYNIA -> Bull Inst Marit Trop Med Gdynia
BULLETIN OF THE INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS -> Bull Int Union Tuberc
BULLETIN OF THE INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE -> Bull Int Union Tuberc Lung Dis
BULLETIN OF THE KANAGAWA DENTAL COLLEGE -> Bull Kanagawa Dent Coll
BULLETIN OF THE LOS ANGELES DENTAL SOCIETY -> Bull Los Angeles Dent Soc
BULLETIN OF THE LOS ANGELES NEUROLOGICAL SOCIETIES -> Bull Los Angeles Neurol Soc
BULLETIN OF THE MASSACHUSETTS NURSES ASSOCIATION -> Bull Mass Nurses Assoc
BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION -> Bull Med Libr Assoc
BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC -> Bull Menninger Clin
BULLETIN OF THE MICHIGAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> Bull Mich Dent Hyg Assoc
BULLETIN OF THE MONTGOMERY-BUCKS DENTAL SOCIETY -> Bull Montg Bucks Dent Soc
BULLETIN OF THE NEW JERSEY COLLEGE OF MEDICINE AND DENTISTRY -> Bull N J Coll Med Dent
BULLETIN OF THE NEW JERSEY SOCIETY OF DENTISTRY FOR CHILDREN -> Bull N J Soc Dent Child
BULLETIN OF THE NEW YORK ACADEMY OF MEDICINE -> Bull N Y Acad Med
BULLETIN OF THE NEW YORK STATE DENTAL SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY -> Bull N Y State Dent Soc Anesthesiol
BULLETIN OF THE NEW YORK STATE SOCIETY OF DENTISTRY FOR CHILDREN -> Bull N Y State Soc Dent Child
BULLETIN OF THE NEWARK DENTAL CLUB -> Bull Newark Dent Club
BULLETIN OF THE NINTH DISTRICT DENTAL SOCIETY -> Bull Ninth Dist Dent Soc
BULLETIN OF THE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY OF EGYPT -> Bull Ophthalmol Soc Egypt
BULLETIN OF THE OSAKA MEDICAL COLLEGE -> Bull Osaka Med Coll
BULLETIN OF THE OSAKA MEDICAL SCHOOL. SUPPLEMENT -> Bull Osaka Med Sch Suppl
BULLETIN OF THE OSAKA MEDICAL SCHOOL -> Bull Osaka Med Sch
BULLETIN OF THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION -> Bull Pan Am Health Organ
BULLETIN OF THE PARENTERAL DRUG ASSOCIATION -> Bull Parenter Drug Assoc
BULLETIN OF THE PASSAIC COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Passaic Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE PHILADELPHIA COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Phila Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE PLAINFIELD DENTAL SOCIETY -> Bull Plainfield Dent Soc
BULLETIN OF THE SUFFOLK COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Suffolk Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE TENTH DISTRICT DENTAL SOCIETY OF THE STATE OF NEW YORK -> Bull Tenth Dist Dent Soc (Rockville Centre)
BULLETIN OF THE TOLEDO DENTAL SOCIETY -> Bull Toledo Dent Soc
BULLETIN OF THE TRI-COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Tri Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE UNION COUNTY DENTAL SOCIETY -> Bull Union Cty Dent Soc
BULLETIN OF THE VALLEY DENTAL SOCIETY -> Bull Val Dent Soc
BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY [PL] -> Bull Vet Inst Pulawy
 * BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PUŁAWY [PL] -> Bull Vet Inst Pulawy
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION -> Bull World Health Organ
BULLETIN OF TOKYO DENTAL COLLEGE -> Bull Tokyo Dent Coll
BULLETIN OF TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY -> Bull Tokyo Med Dent Univ
BULLETIN OFFICIEL; CONSEIL NATIONAL; ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES -> Ordre Natl Chir Dent Cons Natl Bull Off
BULLETIN ON NARCOTICS -> Bull Narc
BULLETIN ON THE RHEUMATIC DISEASES -> Bull Rheum Dis
BULLETINS ET MEMOIRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D OPHTALMOLOGIE -> Bull Mem Soc Fr Ophtalmol
BULLETINS ET MEMOIRES DE LA SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX DE PARIS -> Bull Mem Soc Med Hop Paris
BULLETTINO DELLE SCIENZE MEDICHE -> Bull Sci Med (Bologna)
BUR -> Bur
BURNS, INCLUDING THERMAL INJURY -> Burns Incl Therm Inj
BURNS -> Burns
BZB; BAYERISCHES ZAHNARZTEBLATT, MIT MITTEILUNGEN D. KASSENZAHNARZTLICHEN VEREINIGUNG BAYERNS -> BZB Bayer Zahnarztebl Mitt Kassenzahnarztl Ver Bayerns
CA: A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS -> CA Cancer J Clin
CADERNOS DE SAUDE PUBLICA -> Cad Saude Publica
CADUCEUS -> Caduceus
CAEMENTUM -> Caementum
CAHIERS D ANESTHESIOLOGIE -> Cah Anesthesiol
CAHIERS D ODONTO-STOMATOLOGIE -> Cah Odontostomatol Touraine
CAHIERS DE MEDECINE -> Cah Med
CAHIERS DE PROTHESE -> Cah Prothese
CAHIERS DE SOCIOLOGIE ET DE DEMOGRAPHIE MEDICALES -> Cah Sociol Demogr Med
CAHIERS DU COLLEGE DE MEDECINE DES HOPITAUX DE PARIS -> Cah Coll Med Hop Paris
CAHIERS DU NURSING -> Cah Nurs
CAL -> CAL
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL -> Calcif Tissue Int
CALCIFIED TISSUE RESEARCH -> Calcif Tissue Res
CALIFORNIA MEDICINE -> Calif Med
CALIFORNIA NURSE -> Calif Nurse
CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS -> Camb Q Healthc Ethics
CANA -> CANA
CANADA COMMUNICABLE DISEASE REPORT -> Can Commun Dis Rep

CANADA DISEASES WEEKLY REPORT -> Can Dis Wkly Rep
CANADAS MENTAL HEALTH -> Can Ment Health
CANADIAN ANAESTHETISTS SOCIETY JOURNAL -> Can Anaesth Soc J
CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS JOURNAL -> Can Assoc Radiol J
CANADIAN BULLETIN OF CARDIOVASCULAR NURSING -> Can Bull Cardiovasc Nurs
CANADIAN CANCER CONFERENCE -> Can Cancer Conf
CANADIAN CRITICAL CARE NURSING JOURNAL -> Can Crit Care Nurs J
CANADIAN DENTAL HYGIENIST -> Can Dent Hyg
CANADIAN FAMILY PHYSICIAN -> Can Fam Physician
CANADIAN FORCES DENTAL SERVICES BULLETIN -> Can Forces Dent Serv Bull
CANADIAN FORCES DENTAL SERVICES QUARTERLY -> Can Forces Dent Serv Q
CANADIAN HOSPITAL -> Can Hosp
CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA -> Can J Anaesth
CANADIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY -> Can J Appl Physiol
CANADIAN JOURNAL OF APPLIED SPORT SCIENCES. JOURNAL CANADIEN DES SCIENCES APPLIQUEES AU SPORT -> Can J Appl Sport Sci
CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> Can J Biochem
CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY -> Can J Biochem Cell Biol
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY -> Can J Cardiol
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING -> Can J Cardiovasc Nurs
CANADIAN JOURNAL OF COMMUNITY DENTISTRY -> Can J Community Dent
CANADIAN JOURNAL OF COMPARATIVE MEDICINE -> Can J Comp Med
CANADIAN JOURNAL OF COMPARATIVE MEDICINE AND VETERINARY SCIENCE -> Can J Comp Med Vet Sci
CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY -> Can J Exp Psychol
CANADIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Can J Gastroenterol
CANADIAN JOURNAL OF GENETICS AND CYTOLOGY -> Can J Genet Cytol
CANADIAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY -> Can J Hosp Pharm
CANADIAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL -> Can J Infect Control
CANADIAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGY -> Can J Med Technol
CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY -> Can J Microbiol
CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES -> Can J Neurol Sci
CANADIAN JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION -> Can J Nurs Adm
CANADIAN JOURNAL OF NURSING RESEARCH -> Can J Nurs Res
CANADIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY. REVUE CANADIENNE D ERGOTHERAPIE -> Can J Occup Ther
CANADIAN JOURNAL OF ONCOLOGY -> Can J Oncol
CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Can J Ophthalmol
CANADIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY. SUPPLEMENT -> Can J Otolaryngol Suppl
CANADIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY -> Can J Otolaryngol
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Can J Physiol Pharmacol
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING -> Can J Psychiatr Nurs
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY. REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE -> Can J Psychiatry
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> Can J Psychol
CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. REVUE CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE -> Can J Public Health
CANADIAN JOURNAL OF SPORT SCIENCES -> Can J Sport Sci
CANADIAN JOURNAL OF SURGERY -> Can J Surg
CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH -> Can J Vet Res
CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY -> Can J Zool
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL -> Can Med Assoc J
CANADIAN NURSE -> Can Nurse
CANADIAN ONCOLOGY NURSING JOURNAL -> Can Oncol Nurs J
CANADIAN OPERATING ROOM NURSING JOURNAL -> Can Oper Room Nurs J
CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION JOURNAL -> Can Psychiatr Assoc J
CANADIAN RESPIRATORY JOURNAL -> Can Respir J
CANADIAN VETERINARY JOURNAL -> Can Vet J
CANCER -> Cancer
CANCER AND METASTASIS REVIEWS -> Cancer Metastasis Rev
CANCER BIOCHEMISTRY BIOPHYSICS -> Cancer Biochem Biophys
CANCER BIOTHERAPY -> Cancer Biother
CANCER CAUSES AND CONTROL -> Cancer Causes Control
CANCER CELLS -> Cancer Cells
CANCER CHEMOTHERAPY AND BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIERS -> Cancer Chemother Biol Response Modif
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY -> Cancer Chemother Pharmacol
CANCER CHEMOTHERAPY REPORTS. PART 1 -> Cancer Chemother Rep
CANCER CHEMOTHERAPY REPORTS. PART 2 -> Cancer Chemother Rep [2]
CANCER CHEMOTHERAPY REPORTS. PART 3 -> Cancer Chemother Rep [3]
CANCER CLINICAL TRIALS -> Cancer Clin Trials
CANCER COMMUNICATIONS -> Cancer Commun
CANCER DETECTION AND PREVENTION. SUPPLEMENT -> Cancer Detect Prev Suppl
CANCER DETECTION AND PREVENTION -> Cancer Detect Prev
CANCER DRUG DELIVERY -> Cancer Drug Deliv
CANCER EPIDEMIOLOGY, BIOMARKERS AND PREVENTION -> Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
CANCER GENE THERAPY -> Cancer Gene Ther
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS -> Cancer Genet Cytogenet
CANCER IMMUNOLOGY, IMMUNOTHERAPY -> Cancer Immunol Immunother
CANCER INVESTIGATION -> Cancer Invest
CANCER JOURNAL FROM SCIENTIFIC AMERICAN -> Cancer J Sci Am
CANCER LETTERS -> Cancer Lett
CANCER NURSING -> Cancer Nurs
CANCER PRACTICE -> Cancer Pract
CANCER PREVENTION AND CONTROL -> Cancer Prev Control
CANCER RADIOTHERAPIE -> Cancer Radiother
CANCER RESEARCH -> Cancer Res
CANCER SURVEYS -> Cancer Surv
CANCER TREATMENT AND RESEARCH -> Cancer Treat Res
CANCER TREATMENT REPORTS -> Cancer Treat Rep
CANCER TREATMENT REVIEWS -> Cancer Treat Rev
CANCRO -> Cancro
CAPITAL NURSING -> Cap Nurs
CARBOHYDRATE RESEARCH -> Carbohydr Res
CARCINOGENESIS; A COMPREHENSIVE SURVEY -> Carcinog Compr Surv
CARCINOGENESIS -> Carcinogenesis
CARDIOLOGIA -> Cardiologia
CARDIOLOGIA PRATICA -> Cardiol Prat
CARDIOLOGY -> Cardiology
CARDIOLOGY CLINICS -> Cardiol Clin
CARDIOLOGY IN THE YOUNG -> Cardiol Young
CARDIOSCIENCE -> Cardioscience
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY -> Cardiovasc Intervent Radiol
CARDIOVASCULAR CLINICS -> Cardiovasc Clin
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY -> Cardiovasc Drugs Ther
CARDIOVASCULAR NURSING -> Cardiovasc Nurs
CARDIOVASCULAR RADIOLOGY -> Cardiovasc Radiol
CARDIOVASCULAR RESEARCH -> Cardiovasc Res
CARDIOVASCULAR RESEARCH CENTER BULLETIN -> Cardiovasc Res Cent Bull
CARDIOVASCULAR SURGERY -> Cardiovasc Surg
CARIDAD, CIENCIA Y ARTE -> Caridad Cienc Arte
CARIES RESEARCH -> Caries Res
CARITAS -> Caritas
CARITASSCHWESTER -> Caritasschwester
CARLSBERG RESEARCH COMMUNICATIONS -> Carlsberg Res Commun
CARNETS DE L ENFANCE -> Carnets Enfance
CASOPIS LEKARU CESKYCH -> Cas Lek Cesk
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR DIAGNOSIS -> Cathet Cardiovasc Diagn
CATHOLIC NURSE -> Cathol Nurse
CATHOLIC NURSE -> Cathol Nurse (Wallsend)
CCQ. CRITICAL CARE QUARTERLY -> CCQ
CDA JOURNAL -> CDA J
CDR (LONDON: ENGLAND REVIEW) -> CDR (Lond Engl Rev)
CDR (LONDON: ENGLAND WEEKLY) -> CDR (Lond Engl Wkly)
CDS REVIEW -> CDS Rev
CDT DIGEST -> CDT Dig
CE FOCUS -> CE Focus
CELL -> Cell
CELL ADHESION AND COMMUNICATION -> Cell Adhes Commun
CELL AND MUSCLE MOTILITY -> Cell Muscle Motil
CELL AND TISSUE KINETICS -> Cell Tissue Kinet
CELL AND TISSUE RESEARCH -> Cell Tissue Res
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS -> Cell Biochem Biophys
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION -> Cell Biochem Funct
CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY -> Cell Biol Toxicol
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL -> Cell Biol Int
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL REPORTS -> Cell Biol Int Rep
CELL BIOLOGY REVIEWS -> Cell Biol Rev
CELL BIOPHYSICS -> Cell Biophys
CELL CALCIUM -> Cell Calcium
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION -> Cell Death Differ
CELL DIFFERENTIATION -> Cell Differ
CELL DIFFERENTIATION AND DEVELOPMENT -> Cell Differ Dev
CELL GROWTH AND DIFFERENTIATION -> Cell Growth Differ
CELL MOTILITY -> Cell Motil
CELL MOTILITY AND THE CYTOSKELETON -> Cell Motil Cytoskeleton
CELL PROLIFERATION -> Cell Prolif
CELL REGULATION -> Cell Regul
CELL RESEARCH -> Cell Res
CELL STRESS AND CHAPERONES -> Cell Stress Chaperones
CELL STRUCTURE AND FUNCTION -> Cell Struct Funct
CELL TRANSPLANTATION -> Cell Transplant
CELL VISION -> Cell Vis
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY -> Cell Mol Biol
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY -> Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY LETTERS [PL] -> Cell Mol Biol Lett
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH -> Cell Mol Biol Res
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES -> Cell Mol Life Sci
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY -> Cell Mol Neurobiol
CELLULAR IMMUNOLOGY -> Cell Immunol
CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Cell Physiol Biochem
CELLULAR SIGNALLING -> Cell Signal
CELLULE -> Cellule
CENTAURUS -> Centaurus
CENTRAL AFRICAN JOURNAL OF MEDICINE -> Cent Afr J Med
CENTRAL AND EAST EUROPEAN JOURNAL OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY [PL] -> Central East Eur J Otorhinolar Head Neck
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Cent Eur J Public Health
CENTRAL NERVOUS SYSTEM TRAUMA -> Cent Nerv Syst Trauma
CENTRAL-EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY [PL] -> Centr Eur J Immunol
CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS ODONTOLOGICOS PARA EL NINO -> Cent Estud Recur Odontol Nino
CEPHALALGIA -> Cephalalgia
CEREBRAL CORTEX -> Cereb Cortex
CEREBRAL PALSY JOURNAL -> Cereb Palsy J
CEREBRAL PALSY REVIEW -> Cereb Palsy Rev
CEREBROVASCULAR AND BRAIN METABOLISM REVIEWS -> Cerebrovasc Brain Metab Rev
CEREBROVASCULAR DISEASES -> Cerebrovasc Dis
CERTIFIED DENTAL TECHNICIAN -> Certif Dent Tech
CES ODONTOLOGIA -> CES Odontol
CESKA A SLOVENSKA FARMACIE -> Ceska Slov Farm
CESKA A SLOVENSKA OFTALMOLOGIE -> Cesk Slov Oftalmol
CESKA A SLOVENSKA PSYCHIATRIE -> Ceska Slov Psychiatr
CESKA GYNEKOLOGIE -> Ceska Gynekol
CESKOSLOVENSKA DERMATOLOGIE -> Cesk Dermatol
CESKOSLOVENSKA EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE -> Cesk Epidemiol Mikrobiol Imunol
CESKOSLOVENSKA FARMACIE -> Cesk Farm
CESKOSLOVENSKA FYSIOLOGIE -> Cesk Fysiol
CESKOSLOVENSKA GASTROENTEROLOGIE A VYZIVA -> Cesk Gastroenterol Vyz
CESKOSLOVENSKA GYNEKOLOGIE -> Cesk Gynekol
CESKOSLOVENSKA HYGIENA -> Cesk Hyg
CESKOSLOVENSKA NEUROLOGIE -> Cesk Neurol
CESKOSLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE -> Cesk Neurol Neurochir
CESKOSLOVENSKA OFTALMOLOGIE -> Cesk Oftalmol
CESKOSLOVENSKA OTOLARYNGOLOGIE -> Cesk Otolaryngol
CESKOSLOVENSKA PATOLOGIE -> Cesk Patol
CESKOSLOVENSKA PEDIATRIE -> Cesk Pediatr
CESKOSLOVENSKA PSYCHIATRIE -> Cesk Psychiatr
CESKOSLOVENSKA RADIOLOGIE -> Cesk Radiol
CESKOSLOVENSKA STOMATOLOGIE -> Cesk Stomatol
CESKOSLOVENSKE ZDRAVOTNICTVI -> Cesk Zdrav
CEX REPORTS, CIVIL EFFECTS EXERCISE -> CEX Rep Civ Eff Exerc
CEYLON DENTAL JOURNAL -> Ceylon Dent J
CEYLON MEDICAL JOURNAL -> Ceylon Med J
CHANG KENG I HSUEH :CHANG GUNG MEDICAL JOURNAL -> Chang Keng I Hsueh
CHANGE -> Change
CHART -> Chart
CHEMIA ANALITYCZNA [PL] -> Chem Analit
CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL BULLETIN -> Chem Pharm Bull (Tokyo)
CHEMICAL DEPENDENCIES -> Chem Depend
CHEMICAL IMMUNOLOGY -> Chem Immunol
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY -> Chem Res Toxicol
CHEMICAL REVIEWS -> Chem Rev
CHEMICAL SENSES -> Chem Senses
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS -> Chem Biol Interact
CHEMIOTERAPIA -> Chemioterapia
CHEMISCHE BERICHTE -> Chem Ber
CHEMISTRY AND BIOLOGY -> Chem Biol
CHEMISTRY AND INDUSTRY -> Chem Ind
CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS -> Chem Phys Lipids
CHEMISTRY IN BRITAIN -> Chem Br
CHEMOSPHERE -> Chemosphere
CHEMOTHERAPY -> Chemotherapy
CHEN TZU YEN CHIU [ACUPUNCTURE RESEARCH] -> Chen Tzu Yen Chiu
CHEST -> Chest
CHEST SURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Chest Surg Clin N Am
CHI SHENG CHUNG HSUEH YU CHI SHENG CHUNG PING TSA CHIH [JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES] -> Chi Sheng Chung Hsueh Yu Chi Sheng Chung Ping Tsa Chih
CHICAGO MEDICAL SCHOOL QUARTERLY -> Chic Med Sch Q
CHIKWA KIJAE HAKHOE CHI -> Chikwa Kijae Hakhoe Chi
CHILD: CARE, HEALTH AND DEVELOPMENT -> Child Care Health Dev
CHILD ABUSE AND NEGLECT -> Child Abuse Negl
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Child Adolesc Psychiatr Clin N Am
CHILD DEVELOPMENT -> Child Dev
CHILD NEPHROLOGY AND UROLOGY -> Child Nephrol Urol
CHILD PSYCHIATRY AND HUMAN DEVELOPMENT -> Child Psychiatry Hum Dev
CHILD WELFARE -> Child Welfare
CHILDREN -> Children
CHILDREN TODAY -> Child Today
CHILDS BRAIN -> Childs Brain
CHILDS NERVOUS SYSTEM -> Childs Nerv Syst
CHINAS MEDICINE -> Chinas Med
CHINESE JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY -> Chin J Biotechnol
CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> Chin J Physiol
CHINESE MEDICAL JOURNAL -> Chin Med J
CHINESE MEDICAL JOURNAL -> Chin Med J (Engl)
CHINESE MEDICAL SCIENCES JOURNAL -> Chin Med Sci J
CHIRALITY -> Chirality
CHIRURG -> Chirurg
CHIRURGIA -> Chirurgia (Bucur)
CHIRURGIA DEGLI ORGANI DI MOVIMENTO -> Chir Organi Mov
CHIRURGIA E PATOLOGIA SPERIMENTALE -> Chir Patol Sper
CHIRURGIA ITALIANA -> Chir Ital
CHIRURGIA MAXILLOFACIALIS ET PLASTICA -> Chir Maxillofac Plast
CHIRURGIA NARZADOW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA [PL] -> Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol
 * CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA [PL] -> Chir Narządów Ruchu Ortop Pol
CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA [PL] -> Chir Plast Oparzen
 * CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA [PL] -> Chir Plast Oparzen
CHIRURGIE -> Chirurgie
CHIRURGIE PEDIATRIQUE -> Chir Pediatr
CHIRURGIEN-DENTISTE DE FRANCE -> Chir Dent Fr
CHIRURGISCHES FORUM FUR EXPERIMENTELLE UND KLINISCHE FORSCHUNG -> Chir Forum Exp Klin Forsch
CHOT MAI HET KAN PHAYABAN -> Chot Mai Het Kan Phayaban
CHRISTIAN MEDICAL DENTAL SOCIETY JOURNAL -> Christ Med Dent Soc J
CHRISTIAN NURSE -> Christ Nurse (Mysore)
CHRISTIAN NURSE INTERNATIONAL -> Christ Nurse Int
CHROMATOGRAPHIC REVIEWS -> Chromatogr Rev
CHROMOSOMA -> Chromosoma
CHROMOSOME RESEARCH -> Chromosome Res
CHRONIC DISEASES IN CANADA -> Chronic Dis Can
CHRONICLE -> Chronicle
CHRONOBIOLOGIA -> Chronobiologia
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL -> Chronobiol Int
CHUNG HSI I CHIEH HO TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF MODERN DEVELOPMENTS IN TRADITIONAL MEDICINE -> Chung Hsi I Chieh Ho Tsa Chih
CHUNG YAO TUNG PAO [BULLETIN OF CHINESE MATERIA MEDICA] -> Chung Yao Tung Pao
CHUNG-HUA CHENG HSING SHAO SHANG WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND BURNS] -> Chung Hua Cheng Hsing Shao Shang Wai Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA CHIEH HO HO HU HSI HSI CHI PING TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES] -> Chung Hua Chieh Ho Ho Hu Hsi Hsi Chi Ping Tsa Chih
CHUNG-HUA CHIEH HO HO HU HSI TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES] -> Chung Hua Chieh Ho Ho Hu Hsi Tsa Chih
CHUNG-HUA CHUNG LIU TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF ONCOLOGY] -> Chung Hua Chung Liu Tsa Chih
CHUNG-HUA ERH PI YEN HOU KO TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY -> Chung Hua Erh Pi Yen Hou Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA FANG SHE HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF RADIOLOGY -> Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA FU CHAN KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY] -> Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA HSIN HSUEH KUAN PING TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF CARDIOLOGY] -> Chung Hua Hsin Hsueh Kuan Ping Tsa Chih
CHUNG-HUA HU LI TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF NURSING] -> Chung Hua Hu Li Tsa Chih
CHUNG-HUA I HSUEH I CHUAN HSUEH TSA CHIH -> Chung Hua I Hsueh I Chuan Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA I HSUEH TSA CHIH [CHINESE MEDICAL JOURNAL] -> Chung Hua I Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA I HSUEH TSA CHIH [CHINESE MEDICAL JOURNAL] -> Chung Hua I Hsueh Tsa Chih (Taipei)
CHUNG-HUA KOU CHIANG I HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF STOMATOLOGY -> Chung Hua Kou Chiang Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA KOU CHIANG KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF STOMATOLOGY] -> Chung Hua Kou Chiang Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA LIU HSING PING HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY] -> Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA MIN KUO HSIAO ERH KO I HSUEH HUI TSA CHIH -> Chung Hua Min Kuo Hsiao Erh Ko I Hsueh Hui Tsa Chih
CHUNG-HUA MIN KUO WEI SHENG WU CHI MIEN I HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY] -> Chung Hua Min Kuo Wei Sheng Wu Chi Mien I Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA MIN KUO WEI SHENG WU HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF MICROBIOLOGY -> Chung Hua Min Kuo Wei Sheng Wu Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA NEI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE] -> Chung Hua Nei Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA PING LI HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PATHOLOGY] -> Chung Hua Ping Li Hsueh Tsa Chih
CHUNG-HUA SHEN CHING CHING SHEN KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY] -> Chung Hua Shen Ching Ching Shen Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF SURGERY] -> Chung Hua Wai Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA YA I HSUEH HUI TSA CHIH [CHINESE DENTAL JOURNAL] -> Chung-hua Ya I Hsueh Hui Tsa Chih
CHUNG-HUA YEN KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY] -> Chung Hua Yen Ko Tsa Chih
CHUNG-HUA YU FANG I HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE] -> Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa Chih
CHUNG-KUO CHI SHENG CHUNG HSUEH YU CHI SHENG CHUNG PING TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES -> Chung Kuo Chi Sheng Chung Hsueh Yu Chi Sheng Chung Ping Tsa Chih
CHUNG-KUO CHUNG HSI I CHIEH HO TSA CHIH -> Chung Kuo Chung Hsi I Chieh Ho Tsa Chih
CHUNG-KUO CHUNG YAO TSA CHIH [CHINA JOURNAL OF CHINESE MATERIA MEDICA] -> Chung Kuo Chung Yao Tsa Chih
CHUNG-KUO HSIU FU CHUNG CHIEN WAI KO TSA CHIH :CHINESSE JOURNAL OF REPARATIVE AND RECONSTRUCTIVE SURGERY: -> Chung Kuo Hsiu Fu Chung Chien Wai Ko Tsa Chih
CHUNG-KUO I HSUEH KO HSUEH YUAN HSUEH PAO ACTA ACADEMIAE MEDICINAE SINICAE -> Chung Kuo I Hsueh Ko Hsueh Yuan Hsueh Pao
CHUNG-KUO I LIAO CHI HSIEH TSA CHIH :CHINESE JOURNAL OF MEDICAL INSTRUMENTATION -> Chung Kuo I Liao Chi Hsieh Tsa Chih
CHUNG-KUO YAO LI HSUEH PAO [ACTA PHARMACOLOGICA SINICA] -> Chung Kuo Yao Li Hsueh Pao
CHUNG-KUO YING YUNG SHENG LI HSUEH TSA CHIH :CHINESE JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY: -> Chung Kuo Ying Yung Sheng Li Hsueh Tsa Chih
CIBA FOUNDATION STUDY GROUP -> Ciba Found Study Group
CIBA FOUNDATION SYMPOSIUM -> Ciba Found Symp
CICIAMS NOUVELLES -> CICIAMS Nouv
CINCINNATI DENTAL SOCIETY BULLETIN -> Cincinnati Dent Soc Bull
CIRCULATION -> Circulation
CIRCULATION RESEARCH -> Circ Res
CIRCULATORY SHOCK. SUPPLEMENT -> Circ Shock Suppl
CIRCULATORY SHOCK -> Circ Shock
CIRCULO ODONTOLOGICO DE SAN MARTIN Y TRES DE FEBRERO -> Circ Odontol San Martin Tres Febr
CIRUGIA, GINECOLOGIA Y UROLOGIA -> Cir Ginecol Urol
CIRUGIA BUCAL -> Cir Bucal
CIRUGIA PEDIATRICA -> Cir Pediatr
CIRUGIA Y CIRUJANOS -> Cir Cir
CLAO JOURNAL -> CLAO J
CLEFT PALATE JOURNAL -> Cleft Palate J
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL -> Cleft Palate Craniofac J
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE -> Cleve Clin J Med
CLEVELAND CLINIC QUARTERLY -> Cleve Clin Q
CLINIC -> Clinic (Paris)
CLINIC ODONTOLOGIA -> Clin Odontol
CLINICA -> Clinica
CLINICA CHIMICA ACTA -> Clin Chim Acta
CLINICA EUROPEA -> Clin Eur
CLINICA ORTOPEDICA -> Clin Ortop
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA -> Clin Ostet Ginecol
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA -> Clin Otorinolaringoiatr
CLINICA PEDIATRICA -> Clin Pediatr (Bologna)
CLINICA TERAPEUTICA -> Clin Ter
CLINICA Y LABORATORIO -> Clin Lab
CLINICAL ALLERGY -> Clin Allergy
CLINICAL ANATOMY -> Clin Anat
CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY -> Clin Diagn Lab Immunol
CLINICAL AND DIAGNOSTIC VIROLOGY -> Clin Diagn Virol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY -> Clin Exp Allergy
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY -> Clin Exp Dermatol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DIALYSIS AND APHERESIS -> Clin Exp Dial Apheresis
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION. PART A, THEORY AND PRACTICE -> Clin Exp Hypertens A
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION. PART B, HYPERTENSION IN PREGNANCY -> Clin Exp Hypertens B
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION -> Clin Exp Hypertens
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY -> Clin Exp Immunol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL METASTASIS -> Clin Exp Metastasis
CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY -> Clin Exp Neurol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Clin Exp Obstet Gynecol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY. SUPPLEMENT -> Clin Exp Pharmacol Physiol Suppl
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY -> Clin Exp Pharmacol Physiol
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY -> Clin Exp Rheumatol
CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE. MEDECINE CLINIQUE ET EXPERIMENTALE -> Clin Invest Med
CLINICAL AND LABORATORY HAEMATOLOGY -> Clin Lab Haematol
CLINICAL ANESTHESIA -> Clin Anesth
CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH -> Clin Auton Res
CLINICAL BIOCHEMISTRY -> Clin Biochem
CLINICAL BULLETIN -> Clin Bull
CLINICAL CANCER RESEARCH -> Clin Cancer Res
CLINICAL CARDIOLOGY -> Clin Cardiol
CLINICAL CHEMISTRY -> Clin Chem
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE -> Clin Chem Lab Med
CLINICAL DYSMORPHOLOGY -> Clin Dysmorphol
CLINICAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY -> Clin Electroencephalogr
CLINICAL ENDOCRINOLOGY -> Clin Endocrinol (Oxf)
CLINICAL ENGINEERING -> Clin Eng
CLINICAL ENGINEERING NEWS -> Clin Eng News
CLINICAL GENETICS -> Clin Genet
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION -> Clin Hemorheol Microcirc
CLINICAL IMAGING -> Clin Imaging
CLINICAL IMMUNOLOGY -> Clin Immunol
CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY -> Clin Immunol Immunopathol
CLINICAL IMMUNOLOGY REVIEWS -> Clin Immunol Rev
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES -> Clin Infect Dis
CLINICAL INVESTIGATOR -> Clin Investig
CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING -> Clin J Oncol Nurs
CLINICAL JOURNAL OF PAIN -> Clin J Pain
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE -> Clin J Sport Med
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS -> Clin Microbiol Rev
CLINICAL NEPHROLOGY -> Clin Nephrol
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY -> Clin Neurol Neurosurg
CLINICAL NEUROPATHOLOGY -> Clin Neuropathol
CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY -> Clin Neuropharmacol
CLINICAL NEUROSCIENCE -> Clin Neurosci
CLINICAL NEUROSURGERY -> Clin Neurosurg
CLINICAL NOTES ON RESPIRATORY DISEASES -> Clin Notes Respir Dis
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE -> Clin Nucl Med
CLINICAL NURSE SPECIALIST -> Clin Nurse Spec
CLINICAL NURSING PRACTICE IN EPILEPSY -> Clin Nurs Pract Epilepsy
CLINICAL NURSING RESEARCH -> Clin Nurs Res
CLINICAL NUTRITION -> Clin Nutr
CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Clin Obstet Gynecol
CLINICAL ONCOLOGY (ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS) -> Clin Oncol (R Coll Radiol)
CLINICAL ONCOLOGY -> Clin Oncol
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH -> Clin Oral Implants Res
CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS -> Clin Oral Investig
CLINICAL ORTHODONTICS AND RESEARCH -> Clin Orthod Res
CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH -> Clin Orthop Rel Res
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY -> Clin Otolaryngol
CLINICAL PEDIATRICS -> Clin Pediatr (Phila)
CLINICAL PHARMACOKINETICS -> Clin Pharmacokinet
CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Clin Pharmacol Ther
CLINICAL PHARMACY -> Clin Pharm
CLINICAL PHYSICS AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT -> Clin Phys Physiol Meas
CLINICAL PHYSIOLOGY -> Clin Physiol
CLINICAL PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Clin Physiol Biochem
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. QUICK REFERENCE GUIDE FOR CLINICIANS -> Clin Pract Guidel Quick Ref Guide Clin
CLINICAL PREVENTIVE DENTISTRY -> Clin Prev Dent
CLINICAL PROCEEDINGS - CHILDRENS HOSPITAL OF THE DISTRICT OF COLUMBIA -> Clin Proc Child Hosp Dist Columbia
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW -> Clin Psychol Rev
CLINICAL RADIOLOGY -> Clin Radiol
CLINICAL REHABILITATION -> Clin Rehabil
CLINICAL REPRODUCTION AND FERTILITY -> Clin Reprod Fertil
CLINICAL RESEARCH -> Clin Res
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY -> Clin Rev Allergy
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY AND IMMUNOLOGY -> Clin Rev Allergy Immunol
CLINICAL RHEUMATOLOGY -> Clin Rheumatol
CLINICAL SCIENCE -> Clin Sci
CLINICAL SCIENCE -> Clin Sci (Colch)
CLINICAL SCIENCE AND MOLECULAR MEDICINE. SUPPLEMENT -> Clin Sci Mol Med Suppl
CLINICAL SCIENCE AND MOLECULAR MEDICINE -> Clin Sci Mol Med
CLINICAL SYMPOSIA -> Clin Symp
CLINICAL TECHNIQUES IN SMALL ANIMAL PRACTICE -> Clin Tech Small Anim Pract
CLINICAL THERAPEUTICS -> Clin Ther
CLINICAL TOXICOLOGY -> Clin Toxicol
CLINICAL TRANSPLANTATION -> Clin Transplant
CLINICAL TRANSPLANTS -> Clin Transpl
CLINICS IN CHEST MEDICINE -> Clin Chest Med
CLINICS IN COMMUNICATION DISORDERS -> Clin Commun Disord
CLINICS IN DERMATOLOGY -> Clin Dermatol
CLINICS IN DIAGNOSTIC ULTRASOUND -> Clin Diagn Ultrasound
CLINICS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> Clin Endocrinol Metab
CLINICS IN GASTROENTEROLOGY -> Clin Gastroenterol
CLINICS IN GERIATRIC MEDICINE -> Clin Geriatr Med
CLINICS IN HAEMATOLOGY -> Clin Haematol
CLINICS IN LABORATORY MEDICINE -> Clin Lab Med
CLINICS IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Clin Obstet Gynaecol
CLINICS IN PERINATOLOGY -> Clin Perinatol
CLINICS IN PLASTIC SURGERY -> Clin Plast Surg
CLINICS IN PODIATRIC MEDICINE AND SURGERY -> Clin Podiatr Med Surg
CLINICS IN PODIATRY -> Clin Podiatry
CLINICS IN RHEUMATIC DISEASES -> Clin Rheum Dis
CLINICS IN SPORTS MEDICINE -> Clin Sports Med
CLINIQUE -> Clinique (Paris)
CLIO MEDICA -> Clio Med
CMAJ -> CMAJ
CNA BULLETIN -> CNA Bull
COEUR ET MEDECINE INTERNE -> Coeur Med Interne
COGNITION -> Cognition
COGNITIVE PSYCHOLOGY -> Cognit Psychol
COLD SPRING HARBOR SYMPOSIA ON QUANTITATIVE BIOLOGY -> Cold Spring Harb Symp Quant Biol
COLLAGEN AND RELATED RESEARCH -> Coll Relat Res
COLLECTED WORKS ON CARDIOPULMONARY DISEASE -> Coll Works Cardiopulm Dis
COLLEGIAN -> Collegian
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM -> Coll Antropol
COLORADO MEDICINE -> Colo Med
COLORADO NURSE -> Colo Nurse
COLUMBIA LAW REVIEW -> Columbia Law Rev
COLUMBUS DENTAL SOCIETY BULLETIN -> Columbus Dent Soc Bull
COMMUNICABLE DISEASE AND PUBLIC HEALTH -> Commun Dis Public Health
COMMUNICABLE DISEASE REPORT. CDR REVIEW -> Commun Dis Rep CDR Rev
COMMUNICABLE DISEASE REPORT. CDR SUPPLEMENT -> Comun Dis Rep CDR Suppl
COMMUNICABLE DISEASE REPORT. CDR WEEKLY -> Commun Dis Rep CDR Wkly
COMMUNICABLE DISEASES INTELLIGENCE -> Commun Dis Intell
COMMUNICATING NURSING RESEARCH -> Commun Nurs Res
COMMUNICATIONS IN BEHAVIORAL BIOLOGY. PART A. ORIGINAL ARTICLES -> Commun Behav Biol
COMMUNICATIONS IN PSYCHOPHARMACOLOGY -> Commun Psychopharmacol
COMMUNIQUE -> Communique
COMMUNIQUE NEWSLETTER -> Commun Newsl
COMMUNITY DENTAL HEALTH -> Community Dent Health
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY -> Community Dent Oral Epidemiol
COMMUNITY HEALTH -> Community Health (Bristol)
COMMUNITY HEALTH STUDIES -> Community Health Stud
COMMUNITY MEDICINE -> Community Med
COMMUNITY MENTAL HEALTH JOURNAL -> Community Ment Health J
COMMUNITY NURSE -> Community Nurse
COMMUNITY NURSING -> Community Nurs
COMMUNITY OUTLOOK -> Community Outlook
COMPARATIVE AND GENERAL PHARMACOLOGY -> Comp Gen Pharmacol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. A: COMPARATIVE PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol A
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. B: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY -> Comp Biochem Physiol B
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY -> Comp Biochem Physiol Biochem Mol Biol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. C: COMPARATIVE PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY. -> Comp Biochem Physiol C
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. C: COMPARATIVE PHARMACOLOGY -> Comp Biochem Physiol C
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. COMPARATIVE PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol Comp Physiol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A, PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol A Physiol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART B, BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY -> Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART C, PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND ENDOCRINOLOGY -> Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol Endocrinol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND ENDOCRINOLOGY -> Comp Biochem Physiol Pharmacol Toxicol Endocrinol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol Physiol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A, MOLECULAR AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY -> Comp Biochem Physiol
COMPARATIVE IMMUNOLOGY, MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES -> Comp Immunol Microbiol Infect Dis
COMPARATIVE MEDICINE EAST AND WEST -> Comp Med East West
COMPENDIUM. SUPPLEMENT -> Compend Suppl
COMPENDIUM -> Compendium
COMPENDIUM OF CONTINUING EDUCATION IN DENTISTRY -> Compend Contin Educ Dent
COMPLEMENT -> Complement
COMPLEMENT AND INFLAMMATION -> Complement Inflamm
COMPLEMENTARY THERAPIES IN NURSING AND MIDWIFERY -> Complement Ther Nurs Midwifery
COMPREHENSIVE GERONTOLOGY. SECTION A, CLINICAL AND LABORATORY SCIENCES -> Compr Gerontol [A]
COMPREHENSIVE GERONTOLOGY. SECTION B, BEHAVIOURAL, SOCIAL AND APPLIED SCIENCES -> Compr Gerontol [B]
COMPREHENSIVE GERONTOLOGY. SECTION C, INTERDISCIPLINARY TOPICS -> Compr Gerontol [C]
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY -> Compr Psychiatry
COMPREHENSIVE THERAPY -> Compr Ther
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE III, SCIENCES DE LA VIE -> C R Acad Sci III
COMPTES RENDUS DE L ASSOCIATION DES ANATOMISTES -> C R Assoc Anat
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE D, SCIENCES NATURELLES -> C R Seances Acad Sci D
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE III, SCIENCES DE LA VIE -> C R Seances Acad Sci III
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE ET DE SES FILIALES -> C R Seances Soc Biol Fil
COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DU LABORATOIRE CARLSBERG -> C R Trav Lab Carlsberg
COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES. D: SCIENCES NATURELLES -> C R Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D

COMPUTER AIDED SURGERY -> Comput Aided Surg
COMPUTER APPLICATIONS IN THE BIOSCIENCES -> Comput Appl Biosci
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE -> Comput Methods Programs Biomed
COMPUTER PROGRAMS IN BIOMEDICINE -> Comput Programs Biomed
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS -> Comput Med Imaging Graph
COMPUTERIZED RADIOLOGY -> Comput Radiol
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY -> Comput Tomogr
COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH -> Comput Biomed Res
COMPUTERS AND CHEMISTRY -> Comput Chem
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE -> Comput Biol Med
COMPUTERS IN NURSING -> Comput Nurs
COMPUTERTOMOGRAPHIE -> Computertomographie
CONCEPTS IN IMMUNOPATHOLOGY -> Concepts Immunopathol
CONCERN -> Concern
CONCOURS MEDICAL -> Concours Med
CONDITIONAL REFLEX -> Cond Reflex
CONECTOR -> Conector
CONFEDERATION OF THE AUSTRALIAN CRITICAL CARE NURSES JOURNAL -> Confed Aust Crit Care Nurses J
CONFINIA NEUROLOGICA -> Confin Neurol
CONFINIA PSYCHIATRICA -> Confin Psychiatr
CONFRONTATIONS RADIO-ANATOMO-CLINIQUES -> Confront Radio Anat Clin
CONGRES INTERNATIONAL DE STOMATOLOGIE -> Congr Int Stomatol
CONNECTICUT DENTAL STUDENT JOURNAL -> Conn Dent Stud J
CONNECTICUT MEDICINE -> Conn Med
CONNECTICUT NURSING NEWS -> Conn Nurs News
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH -> Connect Tissue Res
CONSCIOUSNESS AND COGNITION -> Conscious Cogn
CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE SUMMARIES / NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH -> Consens Dev Conf Summ Natl Inst Health
CONSENSUS STATEMENT -> Consens Statement
CONSUMER REPORTS -> Consum Rep
CONTACT AND INTRAOCULAR LENS MEDICAL JOURNAL -> Contact Intraocul Lens Med J
CONTACT DERMATITIS -> Contact Dermatitis
CONTACT POINT -> Contact Point
CONTAMINATION CONTROL -> Contam Control
CONTEMPORARY ANESTHESIA PRACTICE -> Contemp Anesth Pract
CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY -> Contemp Educ Psychol
CONTEMPORARY ISSUES IN CLINICAL BIOCHEMISTRY -> Contemp Issues Clin Biochem
CONTEMPORARY NEUROLOGY SERIES -> Contemp Neurol Ser
CONTEMPORARY NURSE -> Contemp Nurse
CONTEMPORARY TOPICS IN IMMUNOBIOLOGY -> Contemp Top Immunobiol
CONTEMPORARY TOPICS IN MOLECULAR IMMUNOLOGY -> Contemp Top Mol Immunol
CONTINUUM -> Continuum
CONTINUUM -> Continuum (N Y)
CONTRACEPTION, FERTILITE, SEXUALITE -> Contracept Fertil Sex
CONTRACEPTION, FERTILITE, SEXUALITE -> Contracept Fertil Sex (Paris)
CONTRACEPTION -> Contraception
CONTRIBUTIONS TO GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Contrib Gynecol Obstet
CONTRIBUTIONS TO MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Contrib Microbiol Immunol
CONTRIBUTIONS TO NEPHROLOGY -> Contrib Nephrol
CONTRIBUTIONS TO PRIMATOLOGY -> Contrib Primatol
CONTRIBUTIONS TO SENSORY PHYSIOLOGY -> Contrib Sens Physiol
CONTROLLED CLINICAL TRIALS -> Control Clin Trials
CONVULSIVE THERAPY -> Convuls Ther
COO REPORTS -> COO Rep
COOPERADOR DENTAL -> Coop Dent (B Aires)
COR ET VASA -> Cor Vasa
CORNEA -> Cornea
CORNELL LAW REVIEW -> Cornell Law Rev
CORNELL VETERINARIAN -> Cornell Vet
CORONARY ARTERY DISEASE -> Coron Artery Dis
CORPS MEDICAL -> Corps Med (Ettelbruck)
CORTEX -> Cortex
COSMETOLOGICA -> Cosmetologica
CRANIO -> Cranio
CRANIO CLINICS INTERNATIONAL -> Cranio Clin Int
CRC CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY -> CRC Crit Rev Biochem
CRC CRITICAL REVIEWS IN BIOENGINEERING -> CRC Crit Rev Bioeng
CRC CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES -> CRC Crit Rev Clin Lab Sci
CRC CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL NEUROBIOLOGY -> CRC Crit Rev Clin Neurobiol
CRC CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE -> CRC Crit Rev Clin Radiol Nucl Med
CRC CRITICAL REVIEWS IN DIAGNOSTIC IMAGING -> CRC Crit Rev Diagn Imaging
CRC CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION -> CRC Crit Rev Food Sci Nutr
CRC CRITICAL REVIEWS IN IMMUNOLOGY -> CRC Crit Rev Immunol
CRC CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY -> CRC Crit Rev Microbiol
CRC CRITICAL REVIEWS IN RADIOLOGICAL SCIENCES -> CRC Crit Rev Radiol Sci
CRC CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY -> CRC Crit Rev Toxicol
CREATIVE NURSING -> Creat Nurs
CRISIS -> Crisis
CRITICAL CARE CLINICS -> Crit Care Clin
CRITICAL CARE MEDICINE -> Crit Care Med
CRITICAL CARE NURSE -> Crit Care Nurse
CRITICAL CARE NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA -> Crit Care Nurs Clin North Am
CRITICAL CARE NURSING QUARTERLY -> Crit Care Nurs Q
CRITICAL CARE UPDATE -> Crit Care Update
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY -> Crit Rev Biochem Mol Biol
CRITICAL REVIEWS IN BIOMEDICAL ENGINEERING -> Crit Rev Biomed Eng
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY -> Crit Rev Biotechnol
CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES -> Crit Rev Clin Lab Sci
CRITICAL REVIEWS IN DIAGNOSTIC IMAGING -> Crit Rev Diagn Imaging
CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION -> Crit Rev Eukaryot Gene Expr
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION -> Crit Rev Food Sci Nutr
CRITICAL REVIEWS IN IMMUNOLOGY -> Crit Rev Immunol
CRITICAL REVIEWS IN MEDICAL INFORMATICS -> Crit Rev Med Inform
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY -> Crit Rev Microbiol
CRITICAL REVIEWS IN NEUROBIOLOGY -> Crit Rev Neurobiol
CRITICAL REVIEWS IN ONCOGENESIS -> Crit Rev Oncog
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY/HEMATOLOGY -> Crit Rev Oncol Hematol
CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Crit Rev Oral Biol Med
CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS -> Crit Rev Ther Drug Carrier Syst
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY -> Crit Rev Toxicol
CRNA -> CRNA
CROATIAN MEDICAL JOURNAL -> Croat Med J
CROSS-REFERENCE -> Crossreference
CRYOBIOLOGY -> Cryobiology
CULTURE, MEDICINE AND PSYCHIATRY -> Cult Med Psychiatry
CUORE E CIRCOLAZIONE -> Cuore Circ
CURATIONIS -> Curationis
CURRENT BIOLOGY -> Curr Biol
CURRENT CLINICAL TOPICS IN INFECTIOUS DISEASES -> Curr Clin Top Infect Dis
CURRENT CONCEPTS IN NUTRITION -> Curr Concepts Nutr
CURRENT DEVELOPMENTS IN PSYCHOPHARMACOLOGY -> Curr Dev Psychopharmacol
CURRENT EYE RESEARCH -> Curr Eye Res
CURRENT GENETICS -> Curr Genet
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION -> Curr Med Res Opin
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY -> Curr Med Chem
CURRENT MEDICINE AND DRUGS -> Curr Med Drugs
CURRENT MICROBIOLOGY -> Curr Microbiol
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY -> Curr Opin Biotechnol
CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY -> Curr Opin Cardiol
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY -> Curr Opin Cell Biol
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY -> Curr Opin Chem Biol
CURRENT OPINION IN COSMETIC DENTISTRY -> Curr Opin Cosmet Dent
CURRENT OPINION IN DENTISTRY -> Curr Opin Dent
CURRENT OPINION IN GENERAL SURGERY -> Curr Opin Gen Surg
CURRENT OPINION IN GENETICS AND DEVELOPMENT -> Curr Opin Genet Dev
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY -> Curr Opin Hematol
CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY -> Curr Opin Immunol
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY -> Curr Opin Lipidol
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY -> Curr Opin Microbiol
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION -> Curr Opin Nephrol Hypertens
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY -> Curr Opin Neurobiol
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY -> Curr Opin Neurol
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY AND NEUROSURGERY -> Curr Opin Neurol Neurosurg
CURRENT OPINION IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Curr Opin Obstet Gynecol
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY -> Curr Opin Oncol
CURRENT OPINION IN PEDIATRICS -> Curr Opin Pediatr
CURRENT OPINION IN PERIODONTOLOGY -> Curr Opin Periodontol
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY -> Curr Opin Plant Biol
CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE -> Curr Opin Pulm Med
CURRENT OPINION IN RADIOLOGY -> Curr Opin Radiol
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY -> Curr Opin Rheumatol
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY -> Curr Opin Struct Biol
CURRENT ORTHOPAEDICS -> Curr Orthop
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN -> Curr Pharm Des
CURRENT POPULATION REPORTS. SPECIAL CENSUSES. SERIES P-28 -> Curr Popul Rep [Spec Censuses]
CURRENT PRACTICE IN GERONTOLOGICAL NURSING -> Curr Pract Gerontol Nurs
CURRENT PRACTICE IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC NURSING -> Curr Pract Obstet Gynecol Nurs
CURRENT PRACTICE IN ORTHOPAEDIC SURGERY -> Curr Pract Orthop Surg
CURRENT PRACTICE IN PEDIATRIC NURSING -> Curr Pract Pediatr Nurs
CURRENT PROBLEMS IN CANCER -> Curr Probl Cancer
CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY -> Curr Probl Cardiol
CURRENT PROBLEMS IN CLINICAL BIOCHEMISTRY -> Curr Probl Clin Biochem
CURRENT PROBLEMS IN DERMATOLOGY -> Curr Probl Dermatol
CURRENT PROBLEMS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY -> Curr Probl Diagn Radiol
CURRENT PROBLEMS IN PEDIATRICS -> Curr Probl Pediatr
CURRENT PROBLEMS IN SURGERY -> Curr Probl Surg
CURRENT PSYCHIATRIC THERAPIES -> Curr Psychiatr Ther
CURRENT SCIENCE -> Curr Sci
CURRENT STUDIES IN HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION -> Curr Stud Hematol Blood Transfus
CURRENT SURGERY -> Curr Surg
CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH, CLINICAL AND EXPERIMENTAL -> Curr Ther Res Clin Exp
CURRENT THERAPY IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> Curr Ther Endocrinol Metab
CURRENT TOPICS IN CELLULAR REGULATION -> Curr Top Cell Regul
CURRENT TOPICS IN COMPARATIVE PATHOBIOLOGY -> Curr Top Comp Pathobiol
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Curr Top Dev Biol
CURRENT TOPICS IN EXPERIMENTAL ENDOCRINOLOGY -> Curr Top Exp Endocrinol
CURRENT TOPICS IN EYE RESEARCH -> Curr Top Eye Res
CURRENT TOPICS IN HEMATOLOGY -> Curr Top Hematol
CURRENT TOPICS IN MEDICAL MYCOLOGY -> Curr Top Med Mycol
CURRENT TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Curr Top Microbiol Immunol
CURRENT TOPICS IN MOLECULAR ENDOCRINOLOGY -> Curr Top Mol Endocrinol
CURRENT TOPICS IN PATHOLOGY -> Curr Top Pathol
CURRENT TOPICS IN RADIATION RESEARCH QUARTERLY -> Curr Top Radiat Res Q
CURRENTS IN ALCOHOLISM -> Curr Alcohol
CURRENTS IN MODERN BIOLOGY -> Curr Mod Biol
CUTIS -> Cutis
CVP -> CVP
CYTOBIOLOGIE -> Cytobiologie
CYTOBIOS -> Cytobios
CYTOGENETICS -> Cytogenetics
CYTOGENETICS AND CELL GENETICS -> Cytogenet Cell Genet
CYTOKINE -> Cytokine
CYTOKINE AND GROWTH FACTOR REVIEWS -> Cytokine Growth Factor Rev
CYTOKINES, CELLULAR AND MOLECULAR THERAPY -> Cytokines Cell Mol Ther
CYTOKINES -> Cytokines
CYTOKINES AND MOLECULAR THERAPY -> Cytokines Mol Ther
CYTOLOGIA -> Cytologia (Tokyo)
CYTOMETRY. SUPPLEMENT -> Cytometry Suppl
CYTOMETRY -> Cytometry
CYTOPATHOLOGY -> Cytopathology
CYTOTECHNOLOGY -> Cytotechnology
CZASOPISMO APTEKARSKIE [PL] -> Czas Aptekarskie
CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE [PL] -> Czas Psychol
CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE [PL] -> Czas Stomatol
CZECHOSLOVAK MEDICINE -> Czechosl Med


A - C | D - I | J - O | P - Z


Lekarski Poradnik Językowy