Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Lekarski Poradnik Językowy - Artykuły, indeks


Do strony pocz±tkowej LPJ...
Do strony głównej

 

 ARTYKUŁY

1 O znachorstwie i medycynie raz jeszcze. ¦cinać czy nie ¶cinać? (Piotr Müldner-Nieckowski - PMN)  
2 Razem czy rozdzielnie (PMN)  
 3 O medycynie z u¶miechem (Aleksandra WoĽnicka)  
 4 Uwaga - plagiat! (artykuł i jego pokłosie) (PMN)  
5 Jak przygotować tekst do druku? (PMN)  
 6 Język pisany - nasz pierwszy język obcy (PMN)  
7 Elegancka wizytówka (PMN)  
 8 Tłumaczenie to jeszcze nie przekład (PMN)  
 9 Interlingua - szwajcarski scyzoryk (Paweł Wimmer)  
 10 Język informacji prasowych (public relation) (Krzysztof Przyłucki)  
11 Terminologia HIV i AIDS  
12 O bełkocie w medycynie (Edward Kramer)  
13 Papierosy elektroniczne (PMN, Łukasz Müldner-Nieckowski, Marek Liniarski, Mirosław Dworniczak i in.)  
 

 RADY JĘZYKOZNAWCZE

 1 Nieco o barbaryzmach (PMN)  
 2 O pisowni partykuły "nie" z imiesłowami (Krystyna G±siorek)  
 3 Rola kropki po cyfrach (Krystyna G±siorek)  
 4 O pisaniu i czytaniu dat  (Krystyna G±siorek ). Patrz też O datach w XXI wieku (PMN)  
 5 O poprawnym użyciu stałych zwi±zków frazeologicznych (Krystyna G±siorek)  
 6 O niektórych wyrazach zapożyczonych (Krystyna G±siorek)  
 7 Kłopotliwe formy czasownika (Krystyna G±siorek)  
 8 Wyrazy modne i niezno¶nie natrętne (Krystyna G±siorek)  
 9 O trybie rozkazuj±cym (Krystyna G±siorek)  
10 Skutki zmiany jednej głoski (Krystyna G±siorek)  
11 O przyimku "dzięki" (Krystyna G±siorek)  
12 Plaga... "jakby" (Krystyna G±siorek)  
13 W sprawie "wł±czać" (Krystyna G±siorek)  
14 O końcówkach dopełniacza (Krystyna G±siorek)  
15 Słówko "dla" (Grzegorz Filip)  
     

 NOTATKI JĘZYKOWE

 1 Analiza tekstu (PMN)  
 2 Najczęstsze grzechy autorów (PMN)  
 3 Zachowanie się obniżenia poziomu (PMN)  
 4 Deklinacja rzeczowników łacińskich pochodzenia greckiego (PMN)  
 5 Kilka uwag o konstrukcji pracy naukowej (PMN)  
 6 Łacina jest pożyteczna (PMN)  
 7 Pokrętny język Pana Doktora (PMN)  
 8 Cyfra, liczba, ilo¶ć (PMN)  
 9 Przykre przykłady błędów (PMN)  
10 Trochę o stylu (PMN)  
11 Pseudojęzyk naukowy (PMN)  
12 Ryzyko czy zagrożenie (PMN)  
13 Orka (PMN)  
14 Spróbujmy przetłumaczyć na język polski (PMN)  
15 Spór rozstrzygnięty: OB to odczyn Biernackiego, a nie objaw (PMN)  
16 Pochwała łaciny (Rafał Mnich)