Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

"Istotny" w języku medycznym

Razi mnie takie oto zdanie:
"Zaobserwowano istotne zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy".
Czy nie lepiej byłoby zmienić "istotne" na "znaczne" (zwiększenie)?

(Olga M., redaktor w wydawnictwie medycznym)

"Istotne" w języku biomedycznym to nie to samo, co "znaczne". Wyraz "istotny" to pojęcie z zakresu statystyki (działu matematyki). Zwiększenie może być znaczne, a mimo to nieistotne (wszystko zależy od poziomu istotności p).
Ponieważ Pani pracuje w wydawnictwie medycznym, dobrze byłoby zapoznać się choćby z podstawami statystyki, a przynajmniej z nazewnictwem z tego zakresu. To się jeszcze nieraz przyda.