Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Zero procent pacjentów
Patrz też: Kontrolowanie badań

Napotkałam takie zdanie:
W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych zaobserwowano istotne zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy u 5,3% pacjentów otrzymujących wenlafaksynę przez przynajmniej 3 miesiące oraz u 0% pacjentów otrzymujących placebo".

Czy w tekstach medycznych powszechnie używa się "0%"?

(red. Olga M.)

Nie używa się w żadnych tekstach.
"0% pacjentów" to nonsens.
Zamiast tego napisałbym:
"natomiast nie stwierdzono u żadnego pacjenta otrzymującego placebo"
albo jeszcze lepiej:
"natomiast nie stwierdzono u pacjentów otrzymujących placebo".
Ale to nie wszystko.
Pierwsza część zdania jest źle zbudowana, posłużono się zbyt daleko idącym skrótem myślowym i zastosowano niewłaściwy szyk wyrazów. Napisałbym:
"W badaniach klinicznych, kontrolowanych za pomocą techniki placebo, zaobserwowano...".
Wyraz "przynajmniej" zmieniłbym na "co najmniej", bo tu chodzi o podkreślenie minimalnego wymaganego czasu i dawkowania.