Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Redundancja niecelowa (niezamierzona) - niepotrzebne (nadmiarowe) powtórzenie

W pytaniu "Nie - razem czy osobno?" zostało przytoczone (Olga M.) zdanie:
"Podparcia niepołożone na końcach belki są podparciami wolnymi",
gdzie wyraz "podparcie" został powtórzony. Czy jest to zdanie skonstruowane poprawnie?

Usunąłbym tę redundancję jako niezamierzoną. Powtórzenie takie jest często spotykaną niezręcznością stylistyczną.
Oto przykład podobnej konstrukcji: "Stadiony, które wybudujemy, będą stadionami na wskroś nowoczesnymi" (z wypowiedzi ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, TVN-24, 11.01.2008), zamiast: "Stadiony, które wybudujemy, będą na wskroś nowoczesne".
Błąd w cytacie pani Olgi M. jest nieco trudniejszy do naprawienia.
Proponuję: "Podparcia niepołożone na końcach belki są wolne" albo "Podparcia niepołożone na końcach belki nazywamy podparciami wolnymi".
W pierwszej propozycji wypadło drugie użycie wyrazu "podparcie", ale nie wiemy, czy chodzi w nim o stwierdzenie faktu, czy też o jakąś swoistą nazwę. Druga propozycja wydaje mi się właściwsza, bo wprowadza termin "podparcie wolne", a cytat, jak się domyślam, pochodzi z jakiegoś słownika terminów (pojęć budowlanych, fizycznych?). Jednostka "podparciami wolnymi" nie powtarza jednostki "Podparcia", teraz są to dwa różne byty, choć brzmią podobnie.
Żeby to uzyskać, musiałem przebudować zdanie i dodać "...nazywamy [tak a tak]".