Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Hemostaza

Czy słowo "hemostaza" (wg encyklopedii: "mechanizmy organizmu zapobiegające wypływowi krwi z naczyń krrwionośnych") stosuje się w medycynie na określenie tamowania krwi?
Magdalena K.

Encyklopedia podaje definicję niepełną. Chodzi tu nie tylko o mechanizmy organizmu, ale także o działanie człowieka (np. pielęgniarki, lekarza).
Hemostaza to tamowanie krwawienia, czyli działanie powstrzymujące krwawienie, zapobiegające utracie krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych.
Ale uwaga: nie jest to tamowanie krwi - ten skrót myślowy jest nieuprawniony. Wyraz dotyczy wypływu krwi, a nie krwi samej. Tamować można tylko ruch czegoś, a nie tę rzecz.
"Hemostaza" i "tamowanie krwawienia" to synonimy. Używa się ich w języku (nie tylko) lekarskim.

Od wyrazu "hemostaza" żargon medyczny utworzył wyraz "staza" na oznaczenie opaski zaciskowej, którą przed wykonaniem nakłucia żyły łokciowej zakłada się na ramię w celu zatrzymania odpływu krwi z żył kończyny górnej w kierunku serca; "stazą" lub "hemostazą" w żargonie jest także nazywany zastój krwi w naczyniach obwodowych. W tekstach nie należy ich używać w tym znaczeniu, bo nawet niejeden lekarz nie zrozumie, o co chodzi.