Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Sobór Powszechny...

Który zapis jest poprawny: Drugi Sobór Powszechny czy II Sobór Powszechny?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc, El.Zap.

Obydwa są niepoprawne. Składniki tej nazwy są zawsze w następującej kolejności: Sobór Powszechny Drugi albo Sobór Powszechny II. Soborów Powszechnych Drugich było, jeśli dobrze pamiętam, pięć. Ostatni (lata 60. XX w.) nazywał się Sobór Powszechny Watykański II (lub Drugi). W drugim i następnych wystąpieniach tej nazwy można opuszczać słowo "Powszechny". Wszystko to dotyczy soborów Kościoła rzymskokatolickiego o charakterze powszechnym, bo były też tzw. lokalne, luterańskie i inne. Liczba może być podana słownie (z wielką literą "D") lub alternatywnie cyframi rzymskimi. Decyduje zasada przyjęta dla danej publikacji.