Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

"Zaburzenia" ze strony...

Redaguję dwa pisma medyczne. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza językowe. Wiele sformułowań w tekstach medycznych budzi moje wątpliwości. Chcę się upewnić, czy słusznie. Oto przykład:
"Zaburzenia ze strony układu pokarmowego/nerwowego..."
Czy nie powinno być: zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego?

Z góry dziękuję za odpowiedź - L.J.

Wyrażenie "dolegliwości, objawy ze strony czegoś..." jest konstrukcją przyjętą i uzasadnioną znaczeniowo, natomiast "zaburzenia ze strony..." to nieuprawniona kalka tej pierwszej. Nieuprawniona, ponieważ wyrazowi "zaburzenia" przypisany jest inny związek zgody.
Autor utożsamił wyraz "zaburzenia" z wyrazami "dolegliwości", "objawy", które mają przecież zupełnie inne znaczenia.
Ma Pani rację, że to jest niepoprawne, ale nie trzeba tu używać aż tak rozbudowanego wyrażenia jak "zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego", wystarczy "zaburzenia układu pokarmowego", bo słowo "zaburzenia" zawiera już znaczenie 'funkcja'. Także 'porządek, układ, budowa', ale cytowane zdanie nie precyzuje owych zaburzeń.