Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Liczby pisane cyframi

Czy zapis typu "lata sześćdziesiąte czwartego wieku po Chrystusie" jest poprawny? Chodzi mi głównie o użycie "czwartego" zamiast "IV".
(Elwira Z., nauczyciel, korektor)

Obie formy są poprawne, ale pierwsza - z liczbą zapisaną słowami - (zawsze!) lepsza. O sposobie zapisu decyduje reguła przyjęta dla danego tekstu (tj. czy wszędzie w tym tekście podajemy liczby cyframi - np. rzymskimi, czy wszędzie wyrazami).
W literaturze pięknej unikamy wszelkich skrótów, także polegających na pisaniu liczb cyframi. W użytkowej (w tym naukowej) można pisać cyframi, ale wtedy konsekwentnie w całym tekście.
Nie napisała Pani, o który gatunek tekstu chodzi.