Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Ulec martwicy

Czy coś może ulec martwicy (np. hepatocyty ulegają martwicy)? Czy może powinniśmy raczej powiedzieć, że coś zostało dotknięte/zaatakowane martwicą?
Dziękuję z góry - L.J.

Coś ulega martwicy (zamiera). Martwica nie atakuje i nie dotyka, ale jest typem niekorzystnej przemiany (tkanki, narządu). Proszę porównać z poprzednią repliką (coś * "ulega poprawie"). Wolałbym określenie syntetyczne coś martwieje, ale nie spotykam go w tekstach naukowych, więc niech pozostanie forma analityczna ulec martwicy, która jest stylistycznie bliższa językowi oficjalnemu niż ogólnemu.