Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Dyskwalifikować

W tekstach medycznych często spotykam sformułowanie:
"chory zdyskwalifikowany z (lub od) leczenia, zabiegu itp.".
Wydaje mi się, że jest ono błędne. Czy nie należałoby pisać:
"chory niezakwalifikowany do leczenia, zabiegu"
albo
"chory, u którego wykluczono leczenie, zabieg"?

Będę wdzięczna za pomoc.
Z poważaniem
Arleta C.

Oczywiście ma Pani rację i rozwiązania podała dobre. Można jeszcze napisać "chory zdyskwalifikowany jako [ktoś, kandydat] do zabiegu", ale na pewno nie ...z zabiegu ani ...od zabiegu.
Zdyskwalifikowany znaczy
1) oceniony jako nienadający się,
2) oceniony jako nieprzydatny,
3) oceniony jako bezwartościowy,
4) (tylko w sporcie i tylko na podstawie decyzji gremium) wykluczony (z czegoś).

W przytoczonym zdaniu nieudolnie przenosi się znaczenie (4) do sytuacji pozasportowych, a ponadto niepoprawnie stosuje przyimki i dopełnienia, których ani czasownik dyskwalifikować, ani jego pochodne nie wymagają. Dyskwalifikuje się kogoś (coś) - i już.