Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Tylko że...

Teraz już nie wiem, czy dobrze jest w Pana tabeli (replika str. 1, "Cofanie przecinka"), czy też poprawny jest przecinek w takim oto zdaniu, które znalazłam w serwisie "Dziennik.pl" z dnia 18.08.2008:
"Na razie wiadomo tylko, że jutro ministrowie państw NATO mają zapewnić o poparciu dla Gruzji".
Do tej pory uważałam tę tabelę za "wyrocznię". Albo czegoś nie rozumiem.

(Agnieszka A.U.)

Na początek proponuję zmianę szyku wyrazów w tym zdaniu. Wszystko powinno się wyjaśnić:

"Na razie tylko wiadomo, że jutro ministrowie państw NATO mają zapewnić o poparciu dla Gruzji".

Jak widać, "tylko że" nie jest tu spójnikiem złożonym, ale imitującym go zbiegiem partykuły "tylko" i spójnika "że".
Autor poprawnie rozdzielił przecinkiem wyrazy "tylko" i "że", ponieważ należą one do dwóch różnych zdań, jeden do "lewego", drugi do "prawego".

Chyba nieuważnie przejrzała Pani replikę "Cofanie przecinka". Na końcu strony pod tabelą znajdują się przykłady form wielowyrazowych, które mają postać podobną do spójników złożonych lub z nimi identyczną, ale które nimi nie są.