Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

"Ryzyko operacji"

Powiemy "istnieje ryzyko cięcia cesarskiego", "istnieje ryzyko cięciem cesarskim" czy "istnieje ryzyko wykonania cięcia cesarskiego"?

Halina E., przyszła matka

To trzecie jest najlepsze.
Pierwsze to skrót myślowy, właściwie żargon. Można je niechcący źle zrozumieć i odczytać jako "istnieje podejrzenie, że cięcie cesarskie jest [w tym wypadku] zbyt ryzykowne", a przecież chodzi o to, że cięcie może się stać konieczne i że właśnie to jest niepokojące.
Drugie zawiera dodatkowy błąd, polegający na użyciu wyrazu ryzyko zamiast zagrożenie. Ryzyko wymaga dopełniacza, a narzędnik jest właściwy zagrożeniu.

Najlepiej więc napisać istnieje ryzyko konieczności wykonania cięcia cesarskiego, tym bardziej że chodzi tu o zagrożenie przymusem operowania, a nie samym operowaniem, i że to wymaga podkreślenia.

To się odnosi do wszystkich rodzajów operacji, nie tylko cięcia cesarskiego.