Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

Suterena czy suteryna?

Chciałabym się dowiedzieć, jak się pisze: suterena czy suteryna. W całym moim tekście (400 stron) redaktorka zmieniła suteryna na suterena (72 razy), mimo że ją prosiłam, żeby tego nie robiła. W moim domu i środowisku literackim na ogół słyszę suteryna, choć zdarza się i suterena. Nie uwzględniono mojego protestu i tak to poszło do druku, Czy słusznie? Czy wydawca miał do tego prawo?

(Wanda B., pisarka)

Redaktorka wykazała się dużą odwagą pisania prozy za autora. Uważam, że jeśli pisarz ma jakiś własny pogląd na formę wyrazu, kształt wyrażenia czy styl, to on decyduje ostatecznie, co i jak powinno być w tekście, nawet jeżeli jest - zdaniem redaktora - niepoprawne. Świadomi autorzy zwykle doskonale wiedzą, o co im chodzi w języku utworu. Takie jest prawo artystów słowa, a potwierdza je znane łacińskie wyrażenie licentia poetica (dowolność poetycka). Co innego, gdy chodzi o tekst użytkowy, np. naukowy, lecz i w takim wypadku redaktorka nie mogłaby ingerować, ponieważ:

...obie formy są poprawne. Suterena jest dziesięciokrotnie częstsza niż suteryna, ale to nie znaczy, że w czymś lepsza.