Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

Prosopagnosia - prozopagnozja

Mam pytanie, czy obowiązująca jest nazwa prozopagnozja, czy prosopagnozja?
Małgorzata R., korektor, redaktor

Obie formy są używane, częściej ta z "z" i "j". W drugim przykładzie ortografia polska i transkrypcyjna z greckiego są niepotrzebnie połączone.
Piszemy z grecka prosopagnosia lub według ortografii polskiej prozopagnozja. Drugą formę łatwiej odmienia się przez przypadki.
Najlepiej byłoby używać polskiej nazwy ślepota twarzy, niewiedza twarzy lub agnozja twarzy.
Jest to zaburzenie czynności mózgu zwykle uwarunkowane genetycznie, polegające na nierozpoznawaniu twarzy konkretnych (znajomych, już widzianych) osób przy zazwyczaj zachowanej zdolności rozpoznawania szczegółów obrazu twarzy ludzkiej. Osobie z prozopagnozją wszyscy ludzie wydają się z twarzy jednakowi, nawet własne dzieci.
Nazwa ta jest połączeniem greckich słów prosopon (προσοπον) 'twarz' i agnosia (αγνοσια) 'niewiedza'.