Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

Jak piszemy "opaska typu halo"?

Mam pytanie: jak należy zapisywać np. unieruchomienie typu "Halo". Chodzi po pierwsze o to, czy w przypadku, gdy pojawia się słowo typu, cudzysłów dalej jest w ogóle potrzebny, po drugie o to, czy halo należy pisać małą czy wielką literą.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Krzysztofa K., redaktor, trener

Nie wiem, dlaczego autorzy piszą: "Halo", Halo, "halo". Może dlatego, że już prawie żaden nie zna greki. Słowo to pochodzi od greckiego halós (krąg, aureola). Nie jest to imię mitycznego boga ani w ogóle żadna nazwa własna.
Zestawienia kołnierz halo, unieruchomienie halo także nie są nazwami własnymi, dlatego wszystkie ich składniki należy pisać małą literą.
Cudzysłów dubluje wyróżnienie dokonane przez słowo typu, więc nie jest potrzebny. Ale nie jest potrzebny także i dlatego, że halo to wyraz pospolity i w polszczyźnie całkowicie zaadaptowany. Różni się od wielu innych tylko tym, że jest mało używany.
Powinno się go pisać małą literą i bez cydzysłowu: aparat halo, aparat typu halo, wzmocnienie kołnierza halo, opaska halo, unieruchomienie halo itp.

Tak wygląda na głowie opaska halo, która wspiera działanie kołnierza usztywniającego kręgosłup szyjny: