Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

"Na" czy "w" oddziale

Wciąż dyskutuję z kolegami na temat form na oddziale i w oddziale. Uważam ze formą prawidłową jest na, ale wielu się ze mną nie zgadza. Proszę o rozstrzygnięcie sporu.
Natalia S., lekarz

W zasadzie rację ma Pani Doktor, ale nie do końca, bo w wypadku nazw własnych spotyka się także parę przyimków w - do.

1. Jeśli wyraz oddział oznacza część instytucji nieszpitalnej (np. oddział banku, fabryki), grupę ludzi w wojsku lub innej organizacji, klasę w szkole (przestarzałe), rozdział w książce lub dokumencie prawnym (również przestarzałe),
to jest poprzedzany przyimkiem w lub do, nigdy *na, np.: w oddziale szturmowym, do oddziału banku, w szóstym oddziale szkoły powszechnej.

2. W odniesieniu do oddziałów szpitalnych zasadniczo używa się przyimka na, z tym że w odniesieniu do nazw własnych spotykamy także formy z parą "w - do", i trudno to uważać za błąd.

Tak więc mówimy:

na oddział chorób wewnętrznych,
na oddziale chorób wewnętrznych
oraz
na Oddział Chorób Wewnętrznych,
na Oddziale Chorób Wewnętrznych,

ale także, choć znacznie rzadziej i nie w odniesieniu do pacjenta, lecz raczej pracownika, organizacji zakładu, organizacji pracy itp. (uwaga na wielkie litery):

w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
do Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Myślę, że z biegiem czasu ustabilizuje się forma z przyimkiem na również w wyrażeniach z nazwami własnymi oddziałów szpitalnych. Byłbym za preferowaniem zaimka na, bo to skutecznie precyzuje znaczenie wyrazu oddział (szpitalny).

Proszę też zajrzeć do porady dotyczącej wyrażeń przyimkowych z wyrazem "sala".