Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

GABA-ergiczny...?

Czy należy pisać: receptory gabaergiczne czy GABAergiczne, podobnie: układ gabaergiczny czy GABAaergiczny?
(Magdalena M., biolog)

Powinno się pisać "układ GABA-ergiczny" oraz "receptor GABA".

Człon GABA jest skrótowcem (ang. gamma-Aminobutyric acid, kwas gamma-aminomasłowy), więc musi być pisany wielkimi literami. Drugi człon -ergiczny (z gr. ergon - działanie, oddziaływanie) jest pełnym wyrazem (przymiotnikiem) w funkcji przyrostka. To segmenty różnej kategorii leksykalnej, dlatego konieczny jest dywiz.
Pojęcie układ GABA ma szerszy zakres znaczeniowy niż tylko 'oddziaływanie', więc dla zaznaczenia, że chodzi o funkcję reaktywną (a nie np. produkcyjną lub utylizacyjną) tego układu, dodatek -ergiczny jest potrzebny. Wskazuje, że chodzi o pewien zespół receptorów.
Natomiast wyrażenie *receptor GABA-ergiczny jest pleonazmem. Znaczenie przyrostka -ergiczny jest częścią znaczenia słowa receptor, wobec czego przyrostek ten jest zbędny (nadmiarowy).
Formy, które Pani podaje, dość często się spotyka, ale to nie znaczy, że są poprawne.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na kolejność określeń. W terminach wyrażenie określające występuje zawsze po rzeczowniku: receptor GABA, układ GABA-ergiczny, interneuron GABA-ergiczny, neuron GABA-ergiczny.