Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  | 6 | 7 |

 
 

Kowalska i współpracownicy napisali...

Mam pytanie: jak w polskim tekście tłumaczyć końcówkę i wsp. lub et al., np. A. Kowalska i współpracownicy napisała czy A. Kowalska i wsp. napisała, czy lepiej A. Kowalska z zespołem...?
Pozdrawiam
Anna A.-S., lekarz

Są jeszcze inne możliwości: A. Kowalska i zespół napisali, A. Kowalska et al. napisali, A. Kowalska i inni napisali...

Ważna jest składnia. W zwrocie występuje podmiot szeregowy, który reprezentuje co najmniej dwa obiekty (tu: osoby), jest mowa o grupie. Konieczne jest więc dopilnowanie związku zgody - czasownik musi być w liczbie mnogiej. We wszystkich tych wypadkach powinniśmy pisać: napisali, a nie "napisała".

Wymienione warianty są równoprawne, zarówno formy skrócone, jak i rozwinięte, w tym także skróty z łaciny i angielskiego et al. (et alii) czy francuskiego et a. (et autres) - obydwa znaczą 'i inni'.
Często używa się i wsp. (i współpracownicy) w odniesieniu do skracanego ciągu nazwisk autorów tekstu naukowego, oraz ogólniej i i. lub i in. (i inni). Trzeba tylko pamiętać, co znaczą rozwinięcia tych skrótów, żeby wstawiać je odpowiednio do treści.

Wiele zależy od przyjętego sposobu przedstawiania takiej formuły w danej publikacji, danym czasopiśmie, a także w redakcji, wydawnictwie, bo jest to kwestia umowy. Trzeba wybrać jeden, ewentualnie uzgodnić w redakcji i konsekwentnie stosować. Zasada ta dotyczy tekstów naukowych i innych użytkowych, w których skróty są często stosowane i nie rażą (w przeciwieństwie do literatury pięknej, gdzie skrótów i zapisów cyframi się unika).

Tak więc wybór należy do Pani.